194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

อุดรฯ พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายอาสาสมัคร ทสม. ทั่วประเทศ

อุดรธานี พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายอาสาสมัคร ทสม. ทั่วประเทศ

           จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดประชุมเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ประจำปี 2551 ขึ้น ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2551

         ซึ่งเมื่อวันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา จังหวัดอุดรธานีได้จัดแถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายฯ โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย นายธีระเดช วงษ์ราชธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี, นางรัชนี เอมะรุจิ ผอ.สน.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, นายชูศักดิ์ ตั้งศิริไพบูลย์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี, นายภาคภูมิ ปุผมาศ ประธานเครือข่าย ทสม. จังหวัดอุดรธานี และนายพรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี เป็นผู้ดำเนินการแถลงข่าว

Image
Image

         นายธีระเดช วงษ์ราชธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ในฐานะเจ้าภาพจังหวัดอุดรธานีถือว่ามีความพร้อมในทุกๆ ด้าน มีศักยภาพและความพร้อมในการจัดประชุมระดับนานาชาติ เส้นทางคมนาคมสะดวกสบายทั้งทางบกเป็นถนน 4 เลน เส้นทางเดินรถเชื่อมโยงเป็นจตุรทิศ เชื่อมไปยังจังหวัดขอนแก่น หนองคายไปนครเวียงจันทน์ มีเส้นทางการบินระดับนานาชาติที่มีเที่ยวบินมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูงถึงวันละ 8 เที่ยวบิน มีแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวัฒนธรรม เป็นเมืองมรดกโลก เมืองธรรมะ ซึ่งเชื่อว่าการจัดประชุมในครั้งนี้จะทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมเกิดความประทับใจอย่างแน่นอน

          นางรัชนี เอมะรุจิ ผอ.สน.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายในงานจะเน้นมาตรการและแนวทางการลดภาวะโลกร้อนซึ่งเป็นปัญหาสำคัญในขณะนี้ และเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของเครือข่าย ทสม. เพื่อพัฒนาการขับเคลื่อนงานเครือข่าย ทสม. ให้สามารถดำเนินการในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย