194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ธุรกิจบริการไทยเป็นที่นิยมอันดับ 1 ในประเทศเพื่อนบ้าน

 ส่งเสริมการส่งออก ชี้ ธุรกิจบริการไทยเป็นที่นิยมอันดับ 1 ในประเทศเพื่อนบ้าน

           กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ถือว่ามีบทบาทสำคัญในการส่งเสริม ผลักดันธุรกิจไทยออกสู่ตลาดต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักของกรมส่งเสริมการส่งออก โดยเฉพาะด้านการตลาด ซึ่งปัจจุบันธุรกิจหลักที่มีศักยภาพออกสู่ต่างประเทศมากที่สุดได้แก่ ธุรกิจด้านการบริการประเภทร้านอาหาร การศึกษา และสุขภาพความงาม ซึ่งกรมส่งเสริมการส่งออกได้มีการจัดการสัมมนา อบรม สร้างความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการเจาะตลาดต่างประเทศ รวมทั้งข้อกฎหมายด้านธุรกิจของต่างประเทศเพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีความรู้ ความเข้าใจก่อนการออกสู่ตลาดต่างประเทศ

Image

            นางกุลณี อิศดิศัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ภารกิจหลักของกรมส่งเสริมการส่งออก เน้นด้านการตลาด ส่งเสริมการส่งออกทั้งสินค้าและบริการสู่ต่างประเทศซึ่งผลักดันกันมาตั้งแต่ปี 2540 ปัจจุบันธุรกิจที่มีศักยภาพมากที่สุดได้แก่ ธุรกิจร้านอาหาร การศึกษา สุขภาพความงาม เช่น สปา ด้านการรักษาพยาบาล และธุรกิจบริการเกี่ยวกับการบริการก่อสร้าง การออกแบบ ซอฟแวร์ บันเทิง ซึ่งหลายๆ ธุรกิจได้ขยายไปสู่ตลาดต่างประเทศบ้างแล้ว การที่กรมส่งเสริมการส่งออกเน้นธุรกิจบริการ เนื่องจากธุรกิจบริการเป็นธุรกิจที่ทำรายได้ให้กับประเทศถึงร้อยละ 47.74 ก่อให้เกิดการจ้างงานแก่คนในประเทศจำนวนมหาศาล
           ด้านการทำตลาด กรมส่งเสริมการส่งออกได้เน้นตั้งแต่การปูพื้นฐานสร้างความเข้าใจ และเข้าถึงบทบาท ในการที่จะไปเจาะตลาดต่างประเทศ โดยการจัดสัมมนาในครั้งนี้ เป็นการขยายธุรกิจบริการเน้น Focus Trade ไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ก็คือ สปป.ลาว เพื่อขยายสู่ตลาดอาเซียน ซึ่ง สปป.ลาว เป็นประเทศที่มีศักยภาพ แม้จะเป็นประเทศไม่ใหญ่นักมีประชากรประมาณ 6 ล้านคน เป็นประเทศแลนด์ล็อกสู่แลนด์ลิงค์ เชื่อมระหว่างประเทศทั้งประเทศจีน เวียดนาม กัมพูชา หรือแม้กระทั่งประเทศไทย   ซึ่งได้รับสิทธิพิเศษ GHP และเป็นตลาดอาเซียนใหม่ที่มีกรอบภาษีนำเข้า 0-5% เนื่องจากได้รับสิทธิ์ในการเจรจาในรอบกรอบ ACMET ในด้านการส่งเสริมธุรกิจบริการไปสู่ตลาดต่างประเทศ สิ่งสำคัญนอกเหนือจากการจัดสัมมนา คือให้ผู้ประกอบการเข้าใจและเข้าถึงว่าในการทำธุรกิจจะต้องทำอย่างไร และบทบาทลงทุน กฎระเบียบในประเทศนั้นๆ เป็นอย่างไร มีการทำกิจกรรมร่วมโดยการจัดเจรจานัดหมาย Business Matching ให้พบกับผู้นำเข้าในประเทศนั้นๆ มีการจัดงานแสดงสินค้าในตลาดใหม่ๆ ในประเทศเพื่อนบ้าน คือ Thailand Exhibition เช่นในประเทศลาว เวียดนาม นำผู้ประกอบการที่มีเป้าหมายเดียวกันมาจับคู่เจรจา และนอกจากนั้นยังมีงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติที่จัดในประเทศมีทั้งหมดปีละ 12 งาน ตั้งแต่งานอาหาร เครื่องใช้ตกแต่งบ้าน งานแฟชั่น เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะมีการเชิญนักธุรกิจเป็นลักษณะ Out going mission, In Coming Mission เข้ามาในประเทศไทยให้พบปะและดูศักยภาพโรงงานเจรจากับผู้ประกอบการ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมในด้านตลาดต่างประเทศที่กรมส่งเสริมการส่งออกได้จัดทำ
 

          นางกุลณี อิศดิศัย กล่าวเพิ่มเติมว่า “นอกเหนือจากนั้นเรายังมีการเน้นในการทำขยายการลงทุนเพื่อทำตลาดในต่างประเทศ ศึกษาลู่ทางความรู้ด้านกฎระเบียบ เช่น สินค้าใดที่มีศักยภาพอาจจะไปเป็นพาสเนอร์ร่วมลงทุน ซึ่งก็มีหลายธุรกิจที่ไปเปิดตลาดแล้วเช่น กลุ่มสปา ซึ่งมีตั้งแต่ตลาดบนถึงตลาดล่างในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศอาเซียนต่างๆ ในกลุ่มอินโดจีนประเทศที่เหมาะแก่การลงทุนมากที่สุดในปัจจุบันได้แก่ ประเทศเวียดนาม ลาว กัมพูชา รวมไปถึงประเทศมาเลเซีย โดยธุรกิจที่ออกสู่ตลาดต่างประเทศมากที่สุดในขณะนี้ได้แก่ ร้านอาหาร และธุรกิจบริการสุขภาพความงาม และซ่อมบำรุง ซึ่งกรมส่งเสริมการส่งออกจะได้พยายามผลักดันเพื่อขยายตลาดออกสู่ต่างประเทศให้มากขึ้น”

Image

           โดยล่าสุดกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดการสัมมนาพัฒนาธุรกิจบริการภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยายตลาดสู่อาเซียน โดยได้ร่วมกับ ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2551 ที่ผ่านมา ซึ่งมีการจัดอบรม สัมมนาสำหรับผู้ประกอบการในจังหวัดอุดรธานี และมีการเดินทางศึกษาดูงาน ณ เขตตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสะหวันนะเขต สปป.ลาว ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมเกินความคาดหมายกว่า 120 คน จากที่ตั้งเป้าเพียง 70 คน โดยมีผู้ประกอบการหลายภายส่วนทั้งในด้านธุรกิจบริการ และการผลิต ซึ่งในการสัมมนามี นายเฉลิมพล พงษ์ฉบับนภา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายพาณิชย์) ประจำกรุงเวียงจันทน์ มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ ช่องทางการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจในอาเซียน และปัญหา อุปสรรคและกฎระเบียบต่างๆ ในการลงทุน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในประเทศเพื่อนบ้านให้กับผู้ประกอบการด้วย

Image
Image