194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

การมอบรางวัล ?เว็บไซต์ดีเด่น?

การมอบรางวัล “เว็บไซต์ดีเด่น”

           หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลแก่ผู้สร้างสรรค์งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับจังหวัดอุดรธานี คือ รางวัล “เว็บไซต์ดีเด่น” ประจำปี 2553 เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับจังหวัดอุดรธานี โดยมอบรางวัลในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2554 ที่โรงแรมเจริญโฮเต็ล 

 

            รางวัล “เว็บไซต์ดีเด่น” ประจำปี 2553   โดยมี นายอัครวัฒน์  ปุณณะนิธินนทน์ เป็นประธานโครงการฯ
            นายอัครวัฒน์ ปุณณะนิธินนทน์ ประธานโครงการฯ เปิดเผยว่า หอการค้าจังหวัดอุดรธานีได้จัดทำโครงการมอบรางวัลเว็บไซต์ดีเด่นขึ้น เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นกำลังใจให้กับผู้สร้างสรรค์งานด้านเทคโนโลยี โดยได้พิจารณาคัดเลือกเว็บไซต์ โดยวิธีการสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ เสริทเอ็นจิงส์ (Search Engine) ของ Google, Yahoo ซึ่งมีเว็บไซต์ของจังหวัดอุดรธานีปรากฏขึ้นเป็นจำนวนมาก แต่ส่วนใหญ่จะเป็นเว็บไซต์ของส่วนราชการ หรือเป็นเพียงหน้าในเว็บไซต์หลัก ที่ไม่ใช่เว็บไซต์ที่มีการทำธุรกรรมในจังหวัดอุดรธานี หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้มอบรางวัล “เว็บไซต์ดีเด่น” ประจำปี 2553 จำนวน 2 เว็บไซต์ ประกอบด้วย

Image

           1. http://www.nakhaburi.com  
              
จัดทำโดย โรงแรมนาข่าบุรีรีสอร์ท
               425 หมู่ 1 ถ.มิตรภาพ (อุดรฯ-หนองคาย) ต.นาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
                โทรศัพท์ 042-218280-3 โทรสาร 042-218284
                อีเมล์
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Image

 

            2. http://www.udsupplies.com  
            
จัดทำโดย บริษัท อุดร ดิสทริบิวเตอร์ ซัพพลายส์ จำกัด
             169 หมู่ 3 ถ.นิตโย ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
             โทรศัพท์ 042-322700 โทรสาร 042-322669
             อีเมล์
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

         โดยการพิจารณาคัดเลือกจากหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เช่น
         1. การจัดทำเว็บไซต์ ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์หอการค้าจังหวัดอุดรธานี “ส่งเสริมการค้า พัฒนาเศรษฐกิจ สร้างคุณค่าชีวิต คือภารกิจหอการค้า” เป็นเว็บไซต์ที่สามารถค้นหาได้ใน เสริทเอ็นจิงส์ (Search Engine) ของ Google, Yahoo ได้
         2. เป็นเว็บไซต์ที่ทำธุรกรรมในจังหวัดอุดรธานี เท่านั้น
         3. มีโครงสร้างเว็บไซต์ที่ชัดเจน เช่น มีผังเว็บไซต์ (Site Map) การจัดวางตำแหน่ง Layout มีความเหมาะสมและจัดเรียงเป็นขั้นเป็นตอน มี Web Board / Contact Us
         4. การออกแบบเว็บไซต์ สีและพื้นหลัง ตามความเหมาะสม ตัวอักษรมีขนาดและสีตัวอักษรอ่านง่ายและเหมาะสม มีการเน้นคำ เน้นหัวข้อให้มีขนาดใหญ่กว่าเนื้อหา มีกำหนดสีให้กับข้อความที่สำคัญอย่างเหมาะสมสวยงาม มีภาพประกอบเว็บไซต์ มีรายละเอียดบรรยายประกอบภาพ มีความเป็นระเบียบ จัดวางข้อความกับภาพได้อย่างเหมาะสม ตัวอักษรควรมีช่องไฟเหมาะสมอ่านง่าย
         5. การใช้เทคนิคใหม่ในการพัฒนาเว็บไซต์ มีการใช้ภาพเคลื่อนไหวประกอบจัดทำเว็บไซต์
         6. มีการพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ภาษาใหม่ เช่น PHP ASP XML Java Script เป็นต้น การ Update ให้ทันสมัย การปรับเปลี่ยนหน้า Main เว็บไซต์ การปรับปรุงเปลี่ยนฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องเช่น โครงสร้าง บุคลากรให้เป็นปัจจุบัน การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้านวิชาการ หรือเทคโนโลยีต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน เช่น ผลการวิจัยใหม่ เทคโนโลยีการปฏิบัติงาน ราคา การปรับเปลี่ยนข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มี ลิงค์ เชื่อมโยง ได้พอประมาณ 

         การมอบรางวัลครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายธีระ  ตั้งหลักมั่นคง ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เป็นผู้มอบรางวัล

Image

Image