194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

การมอบรางวัล ?เพชรน้ำหนึ่งหอการค้าจังหวัดอุดรธานี?

การมอบรางวัล “เพชรน้ำหนึ่งหอการค้าจังหวัดอุดรธานี”

          หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลแก่ผู้สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดอุดรธานี คือ รางวัล “เพชรน้ำหนึ่งหอการค้าจังหวัดอุดรธานี” “UCC Diamond Awards” ประจำปี 2553 เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับจังหวัดอุดรธานี โดยมอบรางวัลในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2554 ที่โรงแรมเจริญโฮเต็ล 

          รางวัล “เพชรน้ำหนึ่งหอการค้าจังหวัดอุดรธานี UCC Diamond Awards” ประจำปี 2553  โดยมี นายสุวัฒน์ วิไลงาม เป็นประธานโครงการฯ 

          นายสุวัฒน์ วิไลงาม ประธานโครงการฯ เปิดเผยว่า หอการค้าจังหวัดอุดรธานีได้เล็งเห็นความสำคัญในการเชิดชูเกียรติผู้สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดอุดรธานี จึงได้จัดทำโครงการบุคคลดีเด่นของจังหวัดอุดรธานีขึ้น เพื่อมอบรางวัล “เพชรน้ำหนึ่งหอการค้าจังหวัดอุดรธานี (UCC Diamond Awards)” โดยคัดเลือกบุคคลที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดอุดรธานี ดำเนินการมอบรางวัลให้เป็นเกียรติประวัติแก่ตนเองและครอบครัว อันจะช่วยส่งเสริมยกย่องผู้ประกอบคุณงามความดีและทำคุณประโยชน์ สร้างชื่อเสียงแก่สังคม ให้เป็นแบบอย่างแก่ประชาชนทั่วไป รวมทั้งกระตุ้นให้บุคคลในสังคมมีจิตสำนึกในการทำความดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งในปี 2553 นี้ หอการค้าได้มอบรางวัลให้กับผู้สร้างชื่อเสียงแก่จังหวัด จำนวน 5 ราย ประกอบด้วย

Image

          1. นายบรรเจิด ฉัตรไพฑูรย์  ประธานบริหาร โรงพยาบาลเอกอุดร
              โรงพยาบาลเอกอุดร ได้ทำงานเพื่อสังคมเมืองอุดรธานีอย่างกว้างขวาง ทั้งการร่วมงานกับจังหวัดอุดรธานี ไม่ว่าจะเป็นงานกาชาด หรืองานอื่นๆ ที่เป็นสาธารณกุศล นอกจากนี้ยังได้รุกตลาดไปยังประเทศเพื่อนบ้าน คือ สปป.ลาว ทำให้มีชาวลาวเข้ามาใช้บริการในจังหวัดอุดรธานีมากขึ้น จึงทำให้จังหวัดอุดรธานี เป็นที่รู้จักของประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาก

Image

          2. นายธีระ  ธนศรีวนิชชัย   บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด
              บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ 1 ใน 10 ในประเทศไทย ที่ได้รับการยอมรับในความสามารถการทำงาน โดยได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ในการทำงานระดับประเทศเช่น ถนน ทางหลวงแผ่นดิน อาคารสำนักงานต่างๆ และบริษัทไทยวัฒน์ ได้แจ้งต่อสาธารณชนเสมอมาว่ามีที่อยู่และเป็นชาวจังหวัดอุดรธานี ซึ่งทำให้จังหวัดอุดรธานีเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น

Image

          3. นายหาญชัย  ทีฆธนานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
              เป็นผู้นำองค์กรท้องถิ่นที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ให้ความสำคัญในหลายๆ ด้านทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาด้านการศึกษา ฯลฯ และได้จัดกิจกรรมในระดับประเทศต่างๆ เช่น การจัดแข่งขันพลุครบรอบ 118 ปีเมืองอุดรธานี การจัดงานสงกรานต์เมืองอุดรธานี ซึ่งถือเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี ให้เป็นที่รู้จักทั้งในระดับประเทศและทั่วโลก

Image

          4. Mr.Friedrich Ebner  อาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยว
              Mr.Friedrich Ebner เป็นชาวเดนมาร์ก อาชีพเดิมเป็นแพทย์เฉพาะทาง เดินทางมาอาศัยที่จังหวัดอุดรธานีเป็นเวลาถึง 15 ปี ได้ทำประโยชน์ให้กับจังหวัด โดยการเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยว เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดอุดรธานี

Image

          5. นายกิตติ  เชี่ยววงศ์กุล  นักแสดง
              กิตติ เชี่ยววงศ์กุล หรือ เกลือ เป็นผู้มีความสามารถหลายด้าน อาทิ ผู้กำกับละคร ผู้เขียนบทละคร และนักแสดง ซึ่งจะเป็นที่รู้จักกันดีในบทบาท “วอก เป็นต่อ” ซึ่งได้ประกาศต่อสาธารณชนมาโดยตลอดว่าเป็นชาวจังหวัดอุดรธานี ทำให้จังหวัดอุดรธานีเป็นที่รู้จักมากขึ้น

              การมอบรางวัลครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสาโรจน์ แสงอรุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นผู้มอบรางวัล

Image