194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

คนไทยเสพบุรี่กว่า 10.8 ล้านคน เซ่นควันบุหรี่ 6 คน/ชม.

คนไทยเสพบุรี่กว่า 10.8 ล้านคน เซ่นควันบุหรี่ 6 คน/ชม.

           อุดรธานี - สสจ.อุดรฯ เผยคนสูบบุหรี่แล้วตาย 6 คน/ชม.ขณะที่ยอดผู้สูบบุหรี่ในไทยสูงกว่า 10 ล้านคน เป็นชาย คิด 10.8 ล้านคน หญิง 5 แสนคน

           นายสัญชัย ปิยะพงษ์กุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) อุดรธานี เปิดเผยว่า จากการสำรวจสถานการณ์การสูบบุหรี่ในประเทศไทย พบว่า ปัจจุบันมีผู้สูบบุหรี่จำนวน 10.8 ล้านคน เป็นชาย 10.3 ล้านคน และ หญิง 5 แสนคน มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคจากบุหรี่ ปีละ 52,000 คน หรือเฉลี่ย 142 คน/วัน หรือ เท่ากับ 6 คน/ชั่วโมง ผลของการสูบบุหรี่มีทั้งต่อตัวผู้สูบเอง ผู้ที่อยู่รอบข้าง และผู้สัมผัสกับสารพิษที่ตกค้าง

            ทั้งนี้ คณะวิจัยที่แมสซาซูเซตส์ เจนเนอรอล โฮสปิตอล ในบอสตันได้ทำการศึกษาถึงผลกระทบด้านสุขภาพ ของเด็กที่เกิดจากควันบุหรี่ พบว่า อนุภาคละอองไอสารเคมีในควันบุหรี่ที่ตกค้างเกาะตามสิ่งของ หรือสถานที่สูบบุหรี่ หรือกลิ่นอบอวล ที่ติดมากับตัวผู้สูบบุหรี่ มีสารอันตรายกว่า 200 ชนิด ที่เป็นอันตรายกับเด็ก ที่อันตรายที่สุด คือ ไซยาไนต์ และยังพบว่า ในผู้ที่สูบบุหรี่ สิ่งตกค้างจะยังคงอยู่ในปอด และ ปล่อยสารพิษออกมาหลังสูบได้อีก 2-3 นาที 

Image

            ดังนั้น หากบุคคลในบ้านสูบบุหรี่ วันละซอง เด็กจะได้รับควันบุหรี่เสมือนเด็กสูบเองปีละ 50 ซอง ลักษณะดังกล่าว คณะวิจัยจึงเรียกผู้ได้รับผลกระทบจากอนุภาคละอองไอสารเคมีที่เป็นพิษจากควันบุหรี่หรือยาสูบที่ตกค้างเกาะตามสิ่งของหรือสถานที่สูบนี้ ว่า ควันบุหรี่มือสาม

            ฉะนั้น เพื่อป้องกันปัญหาควันบุหรี่มือสามที่เป็นอันตรายกับเด็ก ผู้สูบควรรอเวลา 2-3 นาทีหลังสูบจึงเข้าใกล้ สัมผัส หรือ อุ้มเด็ก เพราะเด็กสามารถซึมซับฝุ่นละอองได้มากกว่าผู้ใหญ่ถึง 2 เท่า การทำให้บ้านและรถ ปลอดควันบุหรี่ จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันคนในครอบครัว จากพิษควันบุหรี่

รวบรวมข้อมูลโดย UCC Today
ขอบคุณข้อมูลจาก... ASTVผู้จัดการออนไลน์