194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

เที่ยวงานประจำปีทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 1 ? 10 ธันวาคม 2554 ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง

เที่ยวงานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง

          จังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดที่มีขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงามมาเป็นระยะเวลานาน ตั้งแต่ตั้งเมืองอุดรธานี เมื่อ ร.ศ. 112 หรือเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2436 เป็นต้นมา แต่ยังไม่มีกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์และกระทำร่วมกันของชาวอุดรธานี จนกระทั่งปี พ.ศ. 2502 สมัย นายจินต์ รักการดี เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ริเริ่มจัดงานบวงสรวง สักการบูชา และนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ที่ปกป้องคุ้มครองให้พี่น้องชาวจังหวัดอุดรธานี มีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา พร้อมเฉลิมฉลองงานบวงสรวงเป็นเวลา 10 วัน 10 คืน ระหว่างวันที่ 1 ? 10 ธันวาคม โดยใช้ชื่องานว่า ?งานทุ่งศรีเมือง ? โดยในแต่ละปีมีการตั้งชื่องานไปตามวัตถุประสงค์ของงานนั้น ๆ เช่น ในปี 2534 จะเน้นหนักในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้านผ้าหมี่-ขิด จึงใช้ชื่อในการจัดงานครั้งนั้นว่า ? งานทุ่งศรีเมืองอุดร ธานีผ้าหมี่-ขิด.? ในปี 2553 ที่ผ่านมาใช้ชื่อการจัดงานว่า ?งานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2553 โดยมุ่งเน้นจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ จัดขบวนแห่บายศรี ที่เป็นเอกลักษณ์ วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่ชาวอีสาน ใครมาถึงเรือนชานให้การต้อนรับผูกข้อต่อแขน เอิ้นขวัญหรือเรียกขวัญ ?มาเด้อขวัญเอ้ย? ที่เราได้ยินทุกครั้งใช้ในงานมงคลต่าง ๆ ซึ่งชาวอุดรธานีได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลายาวนานและตราบเท่าทุกวันนี้

tung005

tung006

          สำหรับในปี 2554 นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และคณะกรรมการทั้งภาครัฐและเอกชน เห็นชอบคงใช้ชื่อเดิมคือ งานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2554 แต่มุ่งเน้นจัดทุกกิจกรรมให้อลังการและยิ่งใหญ่กว่าเดิม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ให้ชาวอุดรธานีแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยคงรูปแบบจัดขบวนแห่บายศรี วัฒนธรรมดีศรีอุดร พร้อมประดับตกแต่งด้วยผ้าหมี่-ขิดที่สวยงามตระการตา และกิจกรรมส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามตลอด 15 วัน 15 คืน

tung001

tung009

          ในช่วงเช้าวันที่ 1 ธันวาคม 2554 ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัด อนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม พระผู้สร้างเมืองอุดรธานี ศาลหลักเมือง พระพุทธโพธิ์ทอง หลวงพ่อนาค และศาลเทพารักษ์ ส่วนในช่วงบ่าย ชมขบวนแห่เฉลิมพระเกียรติฯ ขบวนบายศรีที่สวยงาม

tung004

          การฟ้อนรำบ่งบอกเป็นเอกลักษณ์วิถีชีวิตของชาวอุดรธานี อาทิ รำไทพวนบ้านเชียงอู่อารยะธรรมห้าพันปีแหล่งมรดกโลก รำของดีศรีอุดร การแสดงเชิดสุดยอดมังกร โดยคณะศาลเจ้าปู่-ย่าอุดรธานี พร้อมพิธีเปิดงานอันอลังการ ชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ งานบุปพชาติอุดรธานีใต้ร่มพระบารมี มหกรรมโฮมพาแลง ยกย่องเชิดชูคนดีศรีอุดร

tung008

          การประกวดธิดาผ้าหมี่ขิด การประกวดแข่งขันวัฒนธรรมพื้นบ้าน การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของดี ๒๐ อำเภอ ร่วมทำบุญและรับโชคกับร้านมัจฉากาชาด มีรางวัลใหญ่ เช่น รถจักรยานยนต์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้าและอื่น ๆ ทุกคืน และชมมหรสพความบันเทิงดนตรีคอนเสิร์ตศิลปินชื่อดังตลอดงาน อย่าลืมมาสัมผัสกลิ่นไออารยะธรรมอีสาน เที่ยวชมงานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี 1-15 ธันวาคม 2554 ณ. สนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี

tung007

tung002