194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

มองอีสาน?๕๕ เป็นปีทอง หลั่งไหลลงทุนรับอาเซียน

มองอีสาน?๕๕ เป็นปีทอง หลั่งไหลลงทุนรับอาเซียน แต่หวั่นรบ.ทำประเทศล่ม!

         นักธุรกิจมองภาพรวมทิศทางปี ๒๕๕๕ หวั่น! เกิด วิกฤตการณ์ทางการเงิน เป็นคดีความสูง สะท้อนปัญหาเศรษฐกิจและสังคมตามมา มันสำปะหลังพืชเศรษฐกิจจะเกิดความขัดแย้งระหว่างเกษตรกรกับโรงงาน ต้องส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่กับจัดประชุม-สัมมนาให้ธุรกิจโรงแรมอยู่รอด แต่ยังเป็นปีทองด้านการลงทุนของภาคอีสานจากเขตประชาคมอาเซียน หวังรัฐบาลไม่คอร์รัปชั่น อัดฉีดเม็ดเงินให้ภาคเอกชนเข้มแข็งจ้างงานมาสร้างรายได้ 

korat


นายทวิสันต์ โลณานุรักษ์   นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย   นายโชคชัย คุณวาสี
(ภาพประกอบจาก นสพ.โคราชรายวัน)

         อุทกภัย ที่เพิ่งผ่านพ้นไปสร้างความเสียหายมหาศาลเป็นวงกว้าง ทำให้ทุกภาคส่วนจับตามองว่าเศรษฐกิจประเทศไทยในปี ๒๕๕๕ จะมีทิศทางเป็นอย่างไร ล่าสุดนายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ออกมาประมาณการว่า เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้น คาดว่าจะกลับมาขยายตัวในอัตราเร่งที่ร้อยละ ๕.๐ โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจากอุปสงค์ภายในประเทศที่คาดว่าจะยังคงขยายตัว เร่งขึ้น ตามความจำเป็นในการเร่งฟื้นฟูอาคารบ้านเรือนและเครื่องมือเครื่อง จักรในภาคอุตสาหกรรม ภายหลังจากวิกฤติอุทกภัยคลี่คลายลง ประกอบกับนโยบายของภาครัฐในการสนับสนุนการใช้จ่าย เช่น มาตรการปรับเพิ่มรายได้แรงงานรายวัน เงินเดือนข้าราชการ และโครงการจำนำข้าวเปลือก ขณะที่อุปสงค์จากต่างประเทศคาดว่าจะชะลอลงเล็กน้อย ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลักที่มีแนวโน้มชะลอลง ในด้านเสถียรภาพภายในประเทศ คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี ๒๕๕๕ จะอยู่ที่ร้อยละ ๓.๕ ตามอุปสงค์น้ำมันในตลาดโลกที่คาดว่าจะชะลอลง 

?มัน?พืชเศรษฐกิจหลักชะลอ
         สำหรับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากการสอบถามความคิดเห็นนักธุรกิจในพื้นที่ของ ?โคราชคนอีสาน? นายทวิสันต์ โลณานุรักษ์ รองประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย และอดีตประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา มองว่า ?เศรษฐกิจปี ๒๕๕๕ คงไม่ดี เพราะว่าภาคเกษตรเสียหายจากน้ำท่วมกว่า ๑๐ ล้านไร่ ที่สำคัญคือมันสำปะหลังซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดนครราชสีมาขณะนี้ สาธารณรัฐประชาชนจีนซื้อน้อยลง ทำให้เกษตรกรขายมันสำปะหลังไม่ได้ราคาดี และกำลังอยู่ในภาวะขาดทุน แต่ยังมีอ้อยที่เป็นผลผลิตของน้ำตาลที่มีราคาดี ฉะนั้น ภาคอีสาน โดยเฉพาะนครราชสีมาซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกมันสำปะหลังมากที่สุดในประเทศจะมี ปัญหาพอสมควร เพราะจะเกิดความขัดแย้งระหว่างเกษตรกรกับโรงงานขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากอุปสงค์และอุปทานของตลาดที่ต้องติดตาม ส่วนภาคอุตสาหกรรมขณะนี้มีปัญหามาก ผู้ลงทุนตั้งเงื่อนไขกับรัฐบาลในการแก้ปัญหาน้ำท่วม และรัฐบาลกำลังพยายามออกร่างพระราชกำหนด(พ.ร.ก.) ปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้ เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ..... ซึ่งจะเป็นการโอนหนี้ให้ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ทำให้นักลงทุนลังเลใจ เพราะยังมีหนี้เก่าคงค้างอีกจำนวนมาก?

คนอีสานไม่มีเงินส่งกลับบ้าน
         นายทวิสันต์ กล่าวต่อไปว่า จากวิกฤติอุทกภัยที่ผ่านมาประเทศไทยจัดอยู่อันดับ ๓ ที่จะมีการจ่ายเบี้ยประกันภัยธรรมชาติแพงขึ้นในปีนี้ ทั้งโรงงานอุตสาหกรรม บ้าน และรถยนต์ สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือภาคอุตสาหกรรมจะมีคนตกงานจำนวนมาก ทำให้ระบบการจ้างงานที่กระจายสู่ภูมิภาค จากที่คนอีสานทำงานกรุงเทพฯ ส่งเงินกลับมาบ้าน ตอนนี้ปัญหาคือเริ่มตกงาน ไม่มีรายได้ กระทบเป็นลูกโซ่ลงถึงระดับล่างแล้ว และอาจกระทบถึงเด็กในวัยเรียนไม่มีเงินเรียนหนังสือ เพราะอุตสาหกรรมเป็นธุรกิจหลักของประเทศไทย และเกือบ ๑๐๐% ของรายได้ประเทศมาจากภาคอุตสาหกรรม ซึ่งรัฐบาลยังแก้ปัญหานี้ไม่ได้ นอกจากนี้ยังมีธุรกิจค้าปลีก หรือพาณิชยกรรม ที่ได้รับความเสียหายจำนวนมากแต่ยังไม่มีใครพูดถึง เฉพาะ 7 ELEVEN ประมาณ ๘๐๐-๙๐๐ สาขาได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม แต่ 7 ELEVEN ยังมีโอกาสทำธุรกิจเพราะทำประกันไว้ ขณะที่ร้านโชวห่วยที่ได้รับผลกระทบมีปัญหาในการทำธุรกิจใหม่

หวั่น! เกิดหนี้เสียสูงทำแบงก์ล้ม
         ?ด้าน การเงินในปี ๒๕๕๕ จะเกิดปัญหา NPL (หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้) มากกว่าปี ๒๕๔๐ ที่สถาบันการเงินในประเทศล้ม เนื่องจากลูกค้าธนาคารพาณิชย์ที่กู้สินเชื่อซื้อบ้านและรถยนต์ ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมไม่สามารถผ่อนชำระได้ ซึ่งจะกระทบกับสถาบันการเงินที่ปล่อยสินเชื่อไป จะเห็นได้ว่าขณะนี้ต้นทุนทางการเงินของประเทศไทยแพงขึ้น ดอกเบี้ยก็เป็นขาขึ้น แต่รัฐบาลกลับพยายามเบรกดอกเบี้ย ซึ่งสวนทางกันกับความเป็นจริง ส่วนด้านการท่องเที่ยวปีนี้คาดการณ์ว่าจะสร้างรายได้เข้าประเทศ ๖-๗ แสนล้านบาท แต่จากภัยพิบัติเกิดขึ้นที่ภาคใต้ เหตุการณ์ความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งตลอด ๘ ปีที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตแล้วประมาณ ๗,๐๐๐ คน เป็นเรื่องที่สังคมรับรู้วงกว้าง ประกอบกับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีปัญหาการบุกรุกป่าไม้ เช่นที่อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา และการผลักดันสร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึง ที่จังหวัดเลย จากปี ๒๕๒๖ในขณะที่ทรัพยากรป่าไม้มีจำนวนมาก มีความพยายามดำเนินการแต่ไม่สำเร็จ แต่ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้มีจำนวนน้อย คงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะยังมีประชาชนส่วนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วย? นายทวิสันต์ กล่าว

รบ.กู้ใหม่แนวโน้มเศรษฐกิจแย่
          นายทวิสันต์ กล่าวอีกว่า ถ้าดูเศรษฐกิจจาก GDP ภาคเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และการเงินการธนาคาร อยู่ในแนวโน้มที่แย่มาก การที่รัฐบาลขออนุมัติเงินกู้ใหม่ ทั้งๆ ที่ยังติดลบจากงบดุล ๔ แสนล้านบาท รวมทั้งหนี้เก่าเมื่อปี ๒๕๔๐ อีก ๑.๔๔ ล้านล้านบาท ซึ่งต้องจ่ายดอกเบี้ยปีละประมาณ ๗ หมื่นล้านบาท ค่อนข้างจะมีความเสี่ยงสูงต่อเศรษฐกิจภายในประเทศ เพราะต้องกู้เงินใหม่มาดูแลเรื่องน้ำท่วม และฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศด้วย ที่ต้องใช้เงินเป็นล้านล้านบาท ดังนั้น รัฐบาลคงต้องไล่ล่าเก็บภาษีอย่างละเอียดเพื่อมาจุนเจืองบประมาณ และอาจมีผลกระทบกับเงินเดือนเหมือนประเทศกรีซที่ไม่มีเงินจ่าย นี่ยังไม่พูดถึงนโยบายประชานิยม ซึ่งต้องหาเงินงบประมาณมาดำเนินการขับเคลื่อนอีก

?โคราช?ศักยภาพอยู่ที่เกษตร
          สำหรับ จังหวัดนครราชสีมาศักยภาพอยู่ที่ภาคเกษตร ทำอย่างไรให้ระบบชลประทานสามารถมีน้ำเพียงพอให้เกษตรกรทำนาปรังได้ ขณะนี้เกษตรกรในพื้นที่ต้องการทำนาปรังอย่างมาก แต่ชลประทานไม่สามารถหาน้ำมาให้ได้ นี่คือปัญหาใหญ่ซึ่งเกิดขึ้นแล้วที่อำเภอขามทะเลสอ ปัญหานี้ต้องดูแลภาคเกษตรเหมือนดูแลภาคอุตสาหกรรม ส่วนภาคอุตสาหกรรมการตัดสินใจย้ายฐานการผลิตคงไม่เกิดขึ้นเร็วตามที่เป็น ข่าว เพราะนักลงทุนต้องใช้เวลาพิจารณาก่อนที่จะตัดสินใจเข้ามาลงทุน แต่ต้องยอมรับว่าจังหวัดนครราชสีมาชนะเพราะยุทธศาสตร์ทำเลที่ตั้งใกล้ กรุงเทพฯ และท่าเรือแหลมฉบัง นอกจากนี้ ด้านพาณิชยกรรมยังเป็นสมรภูมิ ที่จะมีการแข่งขันกันระหว่าง 7 ELEVEN และเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส ซึ่งที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าธุรกิจค้าปลีก หรือพาณิชยกรรมเติบโตจากกำลังซื้อที่สูงในภาคอีสาน เพราะคนภาคอีสานเป็นนักบริโภค? นายทวิสันต์ กล่าว

ชี้ปี?๕๕ เป็นวิกฤติเศรษฐกิจ
          ?ใน ปี ๒๕๕๕ จึงเป็นปีวิกฤติทางเศรษฐกิจ เพราะเครื่องจักรในการผลิตได้รับเสียจากอุทกภัย และยังมีปัจจัยภายนอกประเทศ จากคู่ค้าหลักทั้งสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรปที่มีปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศ หรือแม้แต่จีนเองก็ชะลอลง เพราะฉะนั้น เมื่อคู่ค้าระดับใหญ่มีปัญหาต้องแข่งขันภายในอาเซียน ซึ่งวันนี้การเป็นผู้นำอาเซียนไทยเป็นรองและสู้พม่าไม่ได้ ซึ่งมีทั้งท่าเรือทวาย และทรัพยากรจำนวนมาก แม้แต่เวียดนามก็ผลผลิตการเกษตรดีกว่า นอกจากนี้ไทยยังมีปัญหาภายในประเทศจากความขัดแย้งสูงทางการเมือง ทำให้กระทบกับเศรษฐกิจโดยภาพรวมด้วย และเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินสูง อาจจะมีธนาคารพาณิชย์เกิดใหม่ที่ไม่แข็งแรงเกิดการเปลี่ยนมือ หรือ Take Over อีกทั้งต้องจับตาธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ หรือไฟแนนซ์ จะเกิดปัญหาเพราะลูกค้าไม่มีศักยภาพผ่อนชำระ ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลเป็นคดีทางการเงินสูงมากในปีนี้ ซึ่งเมื่อปี ๒๕๕๓ จังหวัดนครราชสีมามีคดีฟ้องร้องส่งถึงอัยการ ๓,๐๐๐ คดี และล่าสุดเมื่อปี ๒๕๕๔ มีจำนวน ๓,๘๐๐ คดี เป็นคดียาเสพติดด้วย คาดว่าปีนี้น่าจะทะลุถึง ๕,๐๐๐ คดี สะท้อนได้ว่าเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมตามมา? นายทวิสันต์ กล่าวสรุป

?ขอนแก่น?ปัจจัยพื้นฐานกระตุ้น
          นายโชคชัย คุณวาสี กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้าแก่นนคร จำกัด ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าในจังหวัดขอนแก่น และกรรมการและหุ้นส่วน บริษัท ขอนแก่นบุรี จำกัด ซึ่งเป็นผู้ร่วมลงทุนโรงแรมเซ็นทารา โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ขอนแก่น กล่าวว่า ?ยังมีเรื่องการฟื้นฟูประเทศ จากน้ำท่วมของรัฐบาล และปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศ ที่เป็นตัวแปรสำคัญสำหรับเศรษฐกิจไทยในปี ๒๕๕๕ ซึ่งผมเชื่อมั่นว่าศักยภาพของประเทศไทยยังดีอยู่ แต่สองตัวแปรดังกล่าวเป็นเรื่องที่ต้องติดตาม ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมเชื่อว่าภาคอีสานเศรษฐกิจจะเติบโตเฉลี่ยดีกว่า ภูมิภาคอื่น โดยขอนแก่นเป็นจังหวัดที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นลำดับต้นๆ ศักยภาพโดยรวมยังมีอยู่มากในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะเป็นเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor : EWEC) และเส้นทางรถไฟความเร็วสูง ซึ่งจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในจังหวัดขอนแก่นมากขึ้น และการค้าการลงทุนคงหลีกแนวทางการพัฒนาจากสองเส้นทางเศรษฐกิจนี้ไม่ได้ อีกทั้งจะทำให้จังหวัดขอนแก่นมีศักยภาพเป็น Hub (ศูนย์กลาง) ด้านโลจิสติกส์ และการกระจายสินค้าต่างๆ ไปยังภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ประกอบกับจังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางหน่วยงานราชการ ศูนย์กลางการศึกษา และศูนย์กลางการรักษาพยาบาลของภาคอีสาน และเป็นจังหวัดที่ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วม ปัจจัยพื้นฐานทั้งหมดเหล่านี้จึงทำให้ขอนแก่นเป็นจังหวัดหลักที่นักลงทุน เลือกมาลงทุน?

เติมเต็มสถานที่ประชุม-สัมมนา
          นายโชคชัย กล่าวถึงตลาดรถยนต์และธุรกิจโรงแรมว่า การแข่งขันของตลาดรถยนต์ยังสูงเหมือนเดิม เนื่องจากประเทศไทยการขนส่งมวลชนยังไม่ดีพอ ประชาชนจึงหันมาใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์มากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง ส่วนธุรกิจโรงแรมที่มีศูนย์ประชุม-สัมมนา หรือห้องประชุม-สัมมนาขนาดใหญ่ในจังหวัดขอนแก่น ปัจจุบันยังมีรองรับไม่เพียงพอ ทั้งที่ขอนแก่นเป็นศูนย์กลางหน่วยงานราชการ การศึกษา การรักษาพยาบาล มีการจัดประชุม-สัมมนาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนราชการ การศึกษา วิชาการต่างๆ รวมไปถึงการประชุม-สัมมนาทางธุรกิจ ผมมองว่าการดำเนินธุรกิจโรงแรมในพื้นที่ขณะนี้รองรับการเข้าพัก หรือการท่องเที่ยวเป็นหลัก แต่เซ็นทารา โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ขอนแก่น ผมจะเปิดมารองรับการจัดประชุม-สัมมนาเป็นหลัก ส่วนเรื่องห้องพักเป็นตัวรอง

ควบคู่ส่งเสริมการท่องเที่ยว
          นายโชคชัย กล่าวอีกว่า จะเห็นได้ว่าจังหวัดขอนแก่นมีสถานที่ท่องเที่ยวพอสมควร ถึงแม้จะไม่มีภูเขา หรือทะเล แต่มีธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง เพียงแต่ยังไม่โปรโมทหรือพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ผมคิดว่าอีกไม่นานสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นจะผลักดันให้เป็น รูปธรรมมากขึ้น ผมเข้าใจว่าขณะนี้มีแนวคิดพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด ?ร้อยแก่นสารสิน? ได้แก่ ร้อยเอ็ด, ขอนแก่น, มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ ซึ่งมีเรื่องของประวัติศาสตร์ตั้งแต่ร่องรอยไดโนเสาร์ย้อนไปถึงยุคทวาราวดี ที่มีปราสาทต่างๆ เพราะฉะนั้น จะต้องร่วมกันผลักดันเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการศึกษาประวัติศสา สตร์ตั้งแต่ยุคจูราสสิค ปาร์ค และทวาราวดี ประกอบกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ของจังหวัดขอนแก่น แต่ที่ผ่านมาการจัดการยังไม่เป็นรูปธรรมมากนัก ผมเข้ามาลงทุนทำธุรกิจโรงแรมซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวด้วย การจัดประชุม-สัมมนาอย่างเดียวคงไม่ยั่งยืน ดังนั้น ธุรกิจโรงแรมจากนี้ไปคงต้องรุกจัดประชุม-สัมมนาและการท่องเที่ยวควบคู่ไป ด้วย

เงินหมุนเวียนเศรษฐกิจเติบโต
         ?จาก อายธรรมต่างๆ ที่มีความหลากหลายมารองรับ นอกจากนี้ยังมีสถานที่สันทนาการต่างๆ ทั้งสนามกอล์ฟ สถานบันเทิง และแหล่งช้อปปิ้ง รวมไปถึงการจัดโปรโมทจุดท่องเที่ยวในเทศกาลสำคัญด้วยการสร้างอีเวนท์ ไม่ว่าจะเป็นถนนข้าวเหนียว และการจัดงานเคาต์ดาวน์ปีใหม่ที่ผ่านมา โดยภาพรวมจะทำให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวยังจังหวัดขอนแก่นมากขึ้น และมีเงินหมุนเวียนสะพัดกระตุ้นให้เศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่นเติบโตอย่างแน่ นอน แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรัฐบาลเป็นหลักในการบริหารจัดการประเทศให้เศรษฐกิจ สามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้จริงหรือไม่ เพราะ ๔ เดือนที่ผ่านมายังไม่เห็นอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน? นายโชคชัย กล่าว

ปีทองอีสานด้านการลงทุน
          ขณะที่ นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานกรรมการ บริษัทในเครือเอ็งจุ่งฮวดคอร์เปอร์เรชั่น ผู้จำหน่ายโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ในจังหวัดอุดรธานี และประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี แสดงความคิดเห็นว่า ?โดยทั่วไปถือว่าด้วยปัจจัยต่างๆ ของภาคอีสานไม่ได้รับผลกระทบ หรือต้องฟื้นฟูใดๆ ทั้งสิ้น จึงได้เปรียบด้านการลงทุน โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดอุดรธานี การซื้อขายที่ดินมีความคึกคัก มีการเจรจาลงทุนร่วมในพื้นที่จำนวนมากในระยะนี้ เป็นโอกาสดีที่จะมีเงินลงทุนจากภาคเอกชน รวมทั้งภาครัฐเข้ามาลงทุนภาคอีสานมากขึ้น หลังจากอุทกภัย และจะทำให้มีเม็ดเงินสะพัดในภูมิภาคนี้มากขึ้นตามมาด้วย อย่างน้อยโอกาสต่างๆ ก็จะเกิดขึ้นในระบบเม็ดเงินที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งคนภาคอีสานจะได้รับเกือบเต็มเม็ดเต็มหน่วย ในปี ๒๕๕๕ จึงเป็นปีทอง ประกอบกับเศรษฐกิจอาเซียนเริ่มแง้มหน้าต่างออกมา หลายๆ ธุรกิจเริ่มเข้ามาลงทุนในจังหวัดอุดรธานี เพื่อขอส่วนแบ่งการตลาดจากเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมากขึ้น?

?ดูโฮม?เตรียมขยายสาขาอุดรฯ
          นายสวาท กล่าวอีกว่า ขณะนี้การขยายตัวหรือการเพิ่มการลงทุนในจังหวัดอุดรธานี อาทิ ดูโฮม ผู้ค้าวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านรายใหญ่ ยื่นขออนุญาตก่อสร้างแล้วบนเนื้อที่ประมาณ ๘๕ ไร่ บริเวณทางเข้าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี รวมไปถึงแพลทตินั่ม-สำเพ็งอุดร และตึกคอมพ์ เริ่มขึ้นราวกับดอกเห็ด ส่วนในเรื่องของโลจิสติสก์ขณะนี้อุดรธานีเป็นศูนย์กลางการบินที่เป็นรูปธรรม มากขึ้น ภายในปีนี้จะเปิดเส้นทางการบินใหม่ ?อุดรธานี-ดานัง? ที่มีความเป็นไปได้แล้ว คือ แม่โขงแอร์ไลน์ ซึ่งเป็นสายการบินบริษัทลูกของเวียดนามแอร์ไลน์ ลงนาม MOU (บันทึกความร่วมมือ) ร่วมกับหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เพื่อพัฒนาเชื่อมเส้นทางอุดรธานี-ดานัง รวมทั้งอุดรธานี-ฮานอย

เอกชนพึ่งรัฐอัดฉีดเม็ดเงิน
          นายสวาท ชี้ให้เห็นปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามว่า หลังจากเกิดเหตุการณ์อุทกภัย ภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบเต็มๆ มากที่สุด คือภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม เพราะฉะนั้น ในปี ๒๕๕๕ ความเข้มแข็งของภาคเอกชนจะอ่อนแอลง จากการฟื้นฟูเยียวยาที่มีแต่รายจ่ายไม่มีรายรับ ขณะนี้ภาคส่วนเดียวที่พึ่งได้คือภาครัฐ ซึ่งหากมีการอัดฉีดเม็ดเงินลงทุนเข้าสู่ท่อตลาด และสามารถอุดช่องว่างจากความอ่อนแอของภาคเอกชนได้ ด้วยการเบิกจ่ายใช้เม็ดเงินเต็มเม็ดเต็มหน่วย และป้องกันการคอร์รัปชั่น รัฐบาลจะสามารถขับเคลื่อนเม็ดเงินนี้ถึงมือประชาชน รวมทั้งภาคเอกชน เพราะวันนี้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบทั้งประเทศ ดังนั้น รัฐบาลต้องดูแลป้องกันไม่เกิดการคอร์รัปชั่นสร้างความเสียหาย เพื่อให้เกิดกระแสการจ้างงานและสร้างรายได้ เนื่องจากปีนี้แนวโน้มจะมีการเลิกจ้างงานมากขึ้น เห็นได้จากขณะนี้หลายบริษัทเริ่มหันไปลงทุนต่างประเทศแล้ว เพราะรับกับค่าแรง ๓๐๐ บาทที่จะปรับขึ้นไม่ไหว

จ่อยื่นทบทวนรถไฟความเร็วสูง
           ส่วนการผลักดันโครงการรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพฯ ให้ผ่านมาถึงจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย ไม่เฉพาะแค่จังหวัดนครราชสีมานั้น นายสวาท กล่าวว่า ?ผมคงต้องขับเคลื่อนต่อเพราะมีความจำเป็น การพัฒนาโลจิสติกส์เพียงแต่เส้นทางระยะสั้นๆ ขาดทุน ไม่สามารถรองรับได้ทั้งหมด อีกทั้งความความเป็นจริงการเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูง ส่วนใหญ่จะเป็นระยะทางไกลมากกว่าระยะทางสั้น ซึ่งระยะทางสั้นประชาชนจะใช้รถส่วนตัวมากกว่า เพราะฉะนั้น การพิจารณาของรัฐบาลแค่มาถึงจังหวัดนครราชสีมาจะทำให้การลงทุนสูงขึ้น โดยการประชุมครม.สัญจร ที่จังหวัดอุดรธานี ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ทางหอการค้าจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดอุดรธานี จะยื่นเรื่องให้รัฐบาลพิจารณาทบทวนเส้นทางรถไฟความเร็วสูงมาถึงจังหวัด อุดรธานี และจังหวัดหนองคาย เพื่อเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟความเร็วสูงของจีนที่จะเกิดขึ้น ๓-๔ ปีข้างหน้า รวมทั้งการผลักดันก่อสร้างศูนย์ประชุมแห่งชาติที่จังหวัดอุดรธานีด้วย"

ขอบคุณข่าวจาก นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๓๗ ฉบับที่ ๒๐๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๕ - วันจันทร์ที่ ๙ เดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๕