194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

กงสุลใหญ่จีน เชื่อมสัมพันธ์ชาวอุดรธานี

กงสุลใหญ่จีน เชื่อมสัมพันธ์ชาวอุดรธานี พร้อมส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
การค้า การลงทุน และสนับสนุนการเตรียมพร้อมรองรับการเข้าสู่ AEC

consul1

          เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2556 ที่โรงเรียนอุดรวิทยา จังหวัดอุดรธานี ฯพณฯ เซี่ย ฝู่ เกิง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำขอนแก่น และคณะ เดินทางมาพบปะกระชับความสัมพันธ์กับพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี, นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการต้อนรับ

consul2

          นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีน มีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมาเป็นระยะเวลายาวนาม โดยชาวจีนได้เดินทางเข้ามาทำการค้าในประเทศไทยตั้งแต่สมัย รัชกาลที่ 4 จนทำให้ภาคเศรษฐกิจไทยมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก จะเห็นได้ว่ามีนักธุรกิจไทยในประเภทธุรกิจใหญ่ๆ มีเชื้อสายจีนทั้งสิ้น อาทิเช่น คุณธนินทร์ เจียรวนนท์ กลุ่มธุรกิจในเครือสหพัฒน์ เป็นต้น จนมีคำกล่าวว่า ?จีน ? ไทย ใช่อื่นไกล คือพี่น้องกัน? ในส่วนของจังหวัดอุดรธานี มีชาวไทยเชื้อสายจีนอยู่จำนวนมากทั้งในกลุ่มองค์กรจีน และ 11 ตระกูลแซ่ ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและทำธุรกิจร่วมกันมาอย่างยาวนาน

           จังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดใหญ่ลำดับที่ 3 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองจากจังหวัดนครราชสีมา และขอนแก่น มีประชากรกว่า 1.6 ล้านคน แต่มีอัตราความเจริญเติบโตเป็นอันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 565 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดขอนแก่น ประมาณ 120 กิโลเมตร ห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ประมาณ 60 กิโลเมตร พืชเศรษฐกิจหลักประกอบด้วย ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง และอ้อย ซึ่งในอนาคตจังหวัดอุดรธานีจะพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และจะผลักดันเพื่อก่อตั้งนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดอุดรธานีให้เกิดขึ้นให้ได้ และในโอกาสนี้ ขอฝากท่านกงสุลใหญ่ฯ ได้เชิญชวนนักธุรกิจชาวจีนเข้ามาลงทุนในจังหวัดอุดรธานีด้วย

consul3

           ด้าน ฯพณฯ เซี่ย ฝู่ เกิง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ในการเดินทางเข้าพบชาวอุดรธานีในครั้งนี้ คณะเข้าพูดคุย หารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา โครงการจัดสร้างรถไฟความเร็วสูงเส้นทางระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน กับประเทศไทย เรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษ FTA และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทยในอีก 3 ปีข้างหน้า ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย กับสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้น เป็นเสมือนญาติพี่น้อง ซึ่งควรจะมีการส่งเสริมให้ความสัมพันธ์มีความราบรื่นมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะความร่วมมือด้านเศรษฐกิจที่ทั้งสองฝ่ายพัฒนาอย่างรวดเร็ว

          ในส่วนการเข้าสู่ AEC นั้น ทุกภาคส่วนของประเทศไทยต่างเตรียมความพร้อมรองรับ โดยกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ยินดีให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา การสอนภาษาจีน การสนับสนุนบุคลากรในการสอน การจัดอบรมบุคลากรไทย การสนับสนุนตำราจีน หากสถาบันการศึกษามีความต้องการสามารถขอการสนับสนุนได้

           รัฐบาลจีนได้จัดตั้งสถานกงสุลใหญ่ในจังหวัดขอนแก่น โดยได้เปิดตัวไปเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2555 เพื่อจะได้เป็นสถานที่ในการประสานงานกับองค์กรต่างๆ ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น และยังมีบางส่วนที่กำลังดำเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 2-3 เดือนข้างหน้านี้ ซึ่งคาดว่าสถานกงสุลสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น จะสามารถให้บริการออกวีซ่าได้ ภายในเดือนมีนาคม ? เมษายน 2556 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานกงสุลจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่จะให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน เศรษฐกิจ สังคมต่อไป