194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ขนส่งจังหวัดอุดรธานี จัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย

ขนส่งจังหวัดอุดรธานี จัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย หมวดอักษร กบ จังหวัดอุดรธานี
ในวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2556 นี้ นำรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

    กรมการขนส่งทางบก ได้กำหนดให้สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี จัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่เป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน (เลขสวย) สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หมวดอักษร กบ จังหวัดอุดรธานี จำนวน 301 หมายเลข ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล

car1

car5

    โดยวันนี้ (5 กุมภาพันธ์ 2556) สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี จัดแถลงข่าวการประมูลหมายเลขทะเบียนสวยดังกล่าว โดยผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย นายชยพล ธิติศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี, นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี, นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี, ดร.บรรเจิด ฉัตรไพฑูรย์ ประธานบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร และนายขจิต หิรัญพฤกษ์ ขนส่งจังหวัดอุดรธานี

car2

    นายชยพล ธิติศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า จังหวัดอุดรธานี โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี กรมการขนส่งทางบก ได้กำหนดให้มีการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ครั้งที่ 6 ของจังหวัดอุดรธานี สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง รถแวนและรถปิคอัพ 4 ประตู) หมวด กบ จำนวน 301 หมายเลข โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มหมายเลข คือ กลุ่มที่ 1 เลขสี่ตัวเหมือน กลุ่มที่ 2 เลขสามตัวเหมือน, สองตัวเหมือน, เลขตัวเดียว, เลขคู่ 8, เลขคู่ 9 และกลุ่มที่ 3 เลขหลักพัน, เลขเรียง, เลขคู่ โดยกำหนดจัดการประมูลในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล

car6

    นายขจิต หิรัญพฤกษ์ ขนส่งจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า การจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย เนื่องจากหมายเลขทะเบียนรถสวยเป็นที่ต้องการและนิยมของประชาชนมีจำนวนจำกัด กรมการขนส่งจึงเกิดแนวคิดว่าทำอย่างไรจึงให้ทุกคนมีสิทธิ์ได้ครอบครองป้ายทะเบียนรถดังกล่าวอย่างเท่าเทียมกัน จึงได้ออกระเบียบและประกาศกำหนดกฎเกณฑ์การนำหมายเลขทะเบียนรถสวนจำนวน 301 หมายเลข ออกทำการประมูลเป็นการทั่วไป วัตถุประสงค์เพื่อนำเงินรายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ซึ่งระเบียบกำหนดไว้ว่าจะต้องนำเข้า ?กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน? กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม จึงจะนำเงินได้ได้ดังกล่าวไปใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนในรูปแบบต่างๆ เช่น โครงการสนามฝึกจราจรเยาวชน โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ โครงการตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน โครงการนักขับรถมืออาชีพ และจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่เกิดจากอุบัติเหตุเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน ในส่วนที่นอกเหนือจากค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เช่น รถเข็น ขาเทียม เป็นต้น

    สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประมูลฯ จะได้รับนั้น ประกอบด้วย 1)แผ่นป้ายที่ประมูลได้ เจ้าของรถสามารถจดทะเบียนได้ทันที โดยไม่ต้องรอลำดับหมายเลข และสามารถนำไปจดทะเบียนกับรถเก่าที่มีอยู่แล้วได้ด้วย 2) หมายเลขที่ประมูลได้ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ประมูลได้ สามารถเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทเหมือนทรัพย์สินอื่น และสามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ 3) สามารถมอบเป็นของขวัญในวันปีใหม่ หรือในวาระอื่นๆ แก่คนใกล้ชิดหรืออาจขายต่อบุคคลอื่น ราคาอาจสูงขึ้นเรื่อยๆ แล้วแต่จะตกลงกัน นอกจากนี้ ยังมีหมายเลขทะเบียนสวยๆ ให้เลือก 301 หมายเลข ซึ่งผู้ประมูลสามารถเลือกเลขที่ชอบและมีความหมายเป็นศิริมงคล เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน การค้าขาย และตัวเลขที่เสริมชะตา ราศี สร้างความมั่งมีศรีสุขให้กับเจ้าของ และแผ่นป้ายทะเบียนรถที่ได้จากการประมูลจะแตกต่างจากแผ่นป้ายทั่วไป โดยมีลวดลาย สีสันสวยงามเป็นภาพกราฟฟิค หอนางอุษา ไหพันปีบ้านเชียง ทะเลบัวแดง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานี

car7

    ด้าน นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า การจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ที่ประสงค์จะมีทะเบียนรถสวย นอกจากนี้เงินรายได้ยังจะถูกนำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ และการปลุกจิตสำนักให้กับทุกคนได้ตระหนักถึงวินัยในการจราจรด้วย ในส่วนของหอการค้าฯ จะได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิก และผู้ประกอบการในจังหวัด เข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยในครั้งนี้ด้วย

car3

car4

    สำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย สามารถเข้าร่วมงานได้ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล ตั้งแต่เวลา 08.00 ? 17.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติบได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี โทร.042-207904-5