194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

เงินกู้2ล้านๆอุดรขอยกทางรถไฟแทนสะพานรถข้าม

เงินกู้2ล้านๆอุดรขอยกทางรถไฟแทนสะพานรถข้าม

junction1-1

     เวทีสร้างสะพานข้ามทางรถไฟแห่งที่ 3 "หนองแด" ทล.โชว์แผนไม่มี "ศูนย์ประชุม-สนามกีฬาหนองแด" ยอมรับแลนด์แอนเฮ้าส์-โฮมฮับ รับผลกระทบแน่นอน ด้านนักธุรกิจ" แนะสร้างทางยกรถไฟขึ้น 7.7 กม.
     เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 24 กันยายน ที่ห้องประชุม ทม.หนองสำโรง สำนักออกแบบ กรมทางหลวง ได้จัดประชุมชี้แจงรับฟังความคิดเห็น การสำรวจออกแบบสะพานลอยข้ามจุดตัดทางรถไฟ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน "หนองแด" กม.ที่ 461+185 โดยมีนายธานินทร์ วิวัฒนพงษ์ นายสมคะเน เสมทัพพระ วิศวกรชำนาญการพิเศษ กรมทางหลวง มาชี้แจง ขณะมีผู้มาร่วมรับฟังความคิดเห็น เฉพาะผู้อยู่ริมถนนบริเวณโครงการนั้น
     นายธานินทร์ วิวัฒนพงษ์ วิศวกรชำนาญการพิเศษ กรมทางหลวง กล่าวว่า การสร้างสะพานลอยข้ามทางรถไฟ เป็นตามแผนแม่บทของกรมทางหลวง รองรับการพัฒนาระบบขนส่งทางราง ทั้งโครงการรถไฟรางคู่ และโครงการรถไฟความเร็วสูง โดยรัฐบาลจะใช้เงินกู้ 2 ล้านล้าน มาลงทุนทั่วประเทศมากกว่า 80 แห่งๆละ 350 ล้านบบาท เวลาดำเนินการระหว่างปี 57-60 สำหรับ จ.อุดรธานี มี 4 แห่ง คือ ทางพาดเข้า อ.กุมภาวาปี , รถไฟถนนรอบเมือง (ทต.บ้านจั่น) , ทางพาดถนนรอบเมืองตะวันออก
     และสะพานลอยข้ามทางพาดรถไฟถนนมิตรภาพ (หนองแด) จะมีความยาว 600 เมตร เป็นสะพานลอยขนาด 6 ช่องทาง ส่วนถนนเป็น 1 ช่องทางไหลทางกว้าง ลักษณะยูเทินลอดใต้สะพาน ย้อนกลับมาถนนอีกด้าน ซึ่งจะส่งผลทบกับ ห้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างโฮมฮับ และหมู่บ้านจัดสรรของแลนด์แอนด์เฮ้าส์ ถ้าจะเข้าเมืออุดรธานี ต้องวนลอดใต้สะพาน กลับมายูเทินเพื่อขึ้นสะพานลอย และเนื่องจากมีสภาพชุ่มน้ำ ไม่สามารถสร้างอุโมงค์ลอด ให้ราษฎรในพื้นที่ข้ามไปมากันได้
     นายชำนาญวิทย์ ศรีสุพล ผอ.สาธารณสุข ทม.หนองสำโรง ขอให้ผู้ศึกษาออกแบบ พิจารณาโครงการศูนย์วัฒนธรรม และสนามกีฬา จ.อุดธานี ที่จะก่อสร้างที่หนองแด รัฐบาลได้ให้งบมาศึกษาออกแบบ แต่การศึกษาของกรมทางหลวงไม่รู้ว่าเรื่องนี้ ซึ่งทางเข้าออกของโครงการ อยู่กึ่งกลางสะพานลอยข้ามพอดี ขณะที่ตัวแทนแลนด์แอนเฮ้าส์ และโฮมฮับ ก็ไม่เห็นด้วยกับแบบที่ออกมา
     นายนายวรวิทย์ ชินโนสรวัฒนา เจ้าของปั้มน้ำมัน กล่าวว่า ถ้าก่อสร้างตามแผนของกรมทางหลวง ถนนรอบเมืองอุดรธานีจะมีสภาพขึ้นๆลงๆ ประชาชนที่อาศัยอยู่จุดนั้น และรอบๆนั้นก็กระทบ เสนอให้กรมทางหลวง แจ่งกลับไปยังรัฐบาล ให้เอาเงินจะสร้างสะพานลอยข้ามทางรถไฟ 3 จุด และอีกหลายจุดที่น่าจะต้องแก้ไข จุดตัดรถไฟในชุมชนเมือง อาทิ ทางพาดซอยสมิตโยธิน , ทางพาดยูดีทาวน์ และบ้านเดื่อ มาก่อสร้างทางรถไฟยกระดับแทน (ระยะทาง 7.77 กม.)จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมด จะไม่ต้องไปกระทบกับประชาชนด้วย
     นายสมคะเน เสมทัพพระ วิศวกรชำนาญการพิเศษ กรมทางหลวง กล่าวว่า กรรมทางหลวงมาเพื่อเสนอทางแก้ จุดอันตรายในทางพาดรถไฟตัดกับทางหลวง ด้วยการยึดหลักวิศวกรรม , สิ่งแวดล้อม , เศรษฐกิจ , สังคม , และวิถีชีวิต ต้องไม่กระทบระหว่างก่อสร้าง ไม่กระทบปัจจุบันและอนาคต หากประชาชนไม่ต้องการ หรือต้องการให้ยกทางงรถไฟแทน ก็จะรายงานให้ส่วนกลางรับไปพิจารณา อย่างกรณีผ่านเมืองของแก่น เขาก็ต้องการให้ยกทางรถไฟขึ้นเช่นกัน แต่ก็อยู่กับการพิจารณา และจะกลับมาแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้อทราบ..........
ขอบคุณข้อมูลจาก เพจข่าวอุดรวันนี้