194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

เทศกาลท่องเที่ยว “ทะเลบัวแดงบาน หนองหานกุมภวาปี”

เทศกาลท่องเที่ยว “ทะเลบัวแดงบาน หนองหานกุมภวาปี” ประจำปี 2557 ที่อุดรธานี
บานสะพรั่งนับล้านๆ ดอก พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศ

buedang3-2

buedang3-5

       หลายท่านคงเคยได้ยินชื่อหนองหาน อาจเคยนึกว่าเป็นเพียงหนองน้ำธรรมดา  แท้จริงแล้ว  "หนองหาน" อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ มีพื้นที่กว้างถึง 22,500 ไร่ อยู่บริเวณตอนเหนือของอำเภอกุมภวาปี มีลำห้วยไหลลงสู่หนองหาน 6 สาย และหนองหานยังเป็นต้นกำเนิดสำคัญของลำน้ำปาวไหลผ่านอำเภอกุมภวาปีไปทางทิศใต้แล้วผ่านจังหวัดกาฬสินธุ์ เลยไปลงแม่น้ำชี ปัจจุบัน หนองหาน ได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่  โดยมีการทำคันดิน  ขนาดกว้าง 10 เมตร  ยาว 80 กิโลเมตร ล้อมรอบหนองหานและสร้างฝายกั้นลำปาว บริเวณบ้านท่าม่วง ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี แต่หนองหานยังคงความยิ่งใหญ่จนถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย

       หนองหาน นอกจากจะเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ปลา  พันธุ์นก และพืชน้ำ นานาชนิดจำนวนมาก ซึ่งนอกจากชาวบ้านที่อาศัยอยู่โดยรอบหนองหานได้พึ่งพาเป็นแหล่งอาหารแล้ว ยังมีระบบนิเวศน์ที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งเป็นที่สนใจของนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศได้มาศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง

       นอกจากนี้แล้ว  ธรรมชาติของหนองหาน  ยังได้บรรจงสร้างทะเลบัวแดงเพิ่มความงดงามให้แก่หนองหานมากยิ่งขึ้น คือ ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปี ดอกบัวแดงในหนองหานซึ่งมีจำนวนนับล้านดอก จะงอกงามโผล่จากน้ำขึ้นมา  โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมบัวเริ่มแตกใบและเริ่มออกดอกตูมและบานเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ บัวจะออกดอกมีปริมาณมากที่สุดในช่วงเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ และค่อยๆ ลดปริมาณลงในเดือนมีนาคม ดอกบัวจะบานในช่วงเช้าตรู่ถึงเที่ยง นักท่องเที่ยวจะมองเห็นบัวแดงบานเต็มท้องน้ำหนองหานสุดลูกหูลูกตางดงามอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ จึงเป็นที่มาของคำว่า “ทะเลบัวแดง”

buedang3-1

      ซึ่งเช้าวันที่ 7 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา ภาครัฐและเอกชนจังหวัดอุดรธานี ได้ผนึกกำลังกัน จัดทีมสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวทะเลบัวแดง นำโดย นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี, นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดอุดรธานี, องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และสื่อมวลชน ซึ่งได้ร่วมกันสำรวจเส้นทางทั้งเส้นทางเดินเรือชมบัวแดง เส้นทางชมนกนานาชนิด ร้านอาหาร สถานที่พัก โฮมเสตย์ ทั้งนี้เพื่อเตรียมการต้อนรับนักท่องเที่ยวในโอกาสเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว ระหว่างเดือนธันวาคม 2556-กุมภาพันธ์ 2557 นี้

buedang3-4

      นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า การนำคณะลงพื้นที่สำรวจทะเลบัวแดงในครั้งนี้ เพื่อเป็นการยืนยันว่าบัวแดงได้บานพร้อมรับนักท่องเที่ยวแล้ว และเทศกาลท่องเที่ยว ทะเลบัวแดง อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ได้เริ่มแล้วตั้งแต่เดือนธันวาคม 2556 – กุมภาพันธ์ 2557 ในปีนี้คาดว่าจะมีบัวแดงบานเต็มพื้นที่ถึง 18,000 ไร่ โดยเมื่อปีที่ผ่านมาได้ประสบปัญหาภัยแล้ง ทำให้มีบัวแดงบานไม่มากนักถึงกระนั้นก็ยังมีนักท่องเที่ยว เที่ยวชมทะเลบัวแดงถึง 600,000 คน แต่มีนักท่องเที่ยวลงเรือชมบัวแดงเพียง 200,000 คน สำหรับปีนี้ จังหวัดอุดรธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมทั้งในด้านเส้นทางเดินเรือชมบัวแดง เส้นทางชมนก การจัดเตรียมที่พักแบบโฮมสเตย์ ร้านอาหาร เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนมากกว่าปีที่ผ่านมา

buedang3-3

      ด้าน นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ในส่วนของภาคเอกชนอย่างหอการค้าฯ  นั้น ได้ร่วมกับจังหวัดอุดรธานีในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด โดยได้แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมการท่องเที่ยวทะเลบัวแดงขึ้นมาจำนวน 3 คณะ ซึ่งจะดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดกิจกรรมเสริม ประกอบด้วย 1) คณะทำงานส่งเสริมการท่องเที่ยวทะเลบัวแดง โดยมี นางรภัทภร อุดมลาภ รองประธานหอการค้าฯ เป็นประธานคณะทำงาน 2) คณะทำงานจัดกิจกรรมประกวดภาพถ่าย “ทะเลบัวแดง” โดยมี นายธนัชชัย สามเสน รองประธานหอการค้าฯ เป็นประธานคณะทำงานฯ เพื่อให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่รักในการถ่ายภาพได้ร่วมในกิจกรรมชิงเงินรางวัล ประกาศเกียรติคุณและรางวัลอื่นๆ และ 3) คณะทำงานจัดกิจกรรม “วิวาห์ล้านบัว” โดยมี นางสาวรุจิรา สรุจิกำจรวัฒนะ ปฏิคมหอการค้าฯ เป็นประธานโครงการฯ  ซึ่งกิจกรรมนี้นอกจากจะเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้ว หอการค้าฯ ยังได้จัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่ จังหวัดอุดรธานี จะครบรอบ 121 ปี ในเดือนมกราคม 2557 นี้ด้วย จึงได้กำหนดรับคู่วิวาห์ จำนวน 21 คู่ ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสอันเป็นมงคลนี้

     โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นถือเป็นโครงการต่อเนื่องที่จังหวัดอุดรธานีได้จัดทำในปีที่ผ่านมา โดยหอการค้าฯ ได้เข้ามามีส่วนร่วม และส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดอุดรธานีให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ส่วนรายละเอียดของทั้งสองกิจกรรมนั้น จะได้แจ้งให้ทราบต่อไป

      ในโอกาสนี้หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว ร่วมชมความงามที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ขึ้น ที่ “ทะเลบัวแดง” อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี