194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

อุดรธานีจัดกิจกรรม “ชาวอุดรธานี สามัคคีร่วมใจ เดินหน้าประเทศไทย”

อุดรธานีจัดกิจกรรม “ชาวอุดรธานี สามัคคีร่วมใจ เดินหน้าประเทศไทย”

          เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 ณ ลานสังคีต สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี นายสุทธินันท์ บุญมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี,นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี, พล.ต.สิทธิ จันทร์สมบูรณ์ ผบ.มทบ.24, พล.ต.ต.วีรพงษ์ ชื่นภักดี รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 รักษาราชการแทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี, นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี, นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีเทศบาลอุดรธานี ร่วมกันเปิดแผนปฏิบัติ "ชาวอุดรธานี สามัคคีร่วมใจ เดินหน้าประเทศไทย" โดยมีเทศบาลนครอุดรธานีเป็นเจ้าภาพ มีหัวหน้าส่วนข้าราชการ, พลเรือน, ทหาร, ตำรวจ, องค์กรเอกชน และพลังมวลชน มาร่วมราว 3,000 คน ได้ร่วมกันขับร้องเพลงชาติไทย เพลงสดุดีมหาราชา

thailand1-4

thailand1-3

thailand1-1

thailand1-2

         นายสุทธินันท์ บุญมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ชาติไทยมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ก่อร่างสร้างเมืองตั้งแต่อดีตจนถึงเป็นประเทศชาติทุกวันนี้ จังหวัดอุดรธานีก็มีแหล่งโบราณคดีที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่มีพัฒนาการหลายๆ ด้าน สะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคมที่สงบสุข ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง แม้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งสังคมไทยจะพบกับปัญหาความขัดแย้งและความเห็นต่างของคนในชาติ ก่อให้เกิดปัญหาความแตกแยกของคนในชาติ ส่งผลต่อภาพรวมของประเทศ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนประเทศให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้ คนในชาติจึงต้องร่วมกันยุติความขัดแย้งฟื้นฟูความเชื่อมั่นในทุกมิติ ทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ประสานแนวคิด แสวงจุดร่วมของผู้ที่มีความเห็นต่าง โดยมุ่งประโยชน์ของชาติเป็นหลัก เพื่อเปลี่ยนประเทศไทยไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างสมบูรณ์และยั่งยืน จังหวัดอุดรธานี จึงได้จัดให้มีกิจกรรม “ชาวอุดรธานี สามัคคีร่วมใจ เดินหน้าประเทศไทย” เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคี มอบความสุขให้แก่ชาวอุดรธานี ผนึกกำลังร่วมกันเดินหน้าประเทศไทยให้กลับมาเป็นสังคมแห่งรอยยิ้ม สังคมแห่งมิตรภาพ ความเอื้ออาทรดังเดิม เพื่อสร้างความเข้มแข็งมั่นคงต่อไป