194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

"กินเนสบุ๊ค"รับรองสถิติโลกรำบวงสรวงกรมหลวงประจักษ์ฯ

"กินเนสบุ๊ค"รับรองสถิติโลกรำบวงสรวงกรมหลวงประจักษ์ฯ

       ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเช้าวันที่ 28 สิงหาคม ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ที่ห้องประชุมทองใหญ่ ศาลากลาง จ.อุดรธานี นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า หลังจากที่ชาวอุดรธานีมีประเพณี รำบวงสรวงดวงวิญญาณพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ในวันที่ 18 มกราคมของทุกปี และด้วยพลังแห่งความศรัทธา ผู้มาร่วมรำบวงสรวงมีจำนวนมากขึ้นทุกปี และในวันที่ 18 มกราคม 2557 ทีผ่านมา มีชาวอุดรธานีกว่า 20,000 คน มาร่วมรำบวงสรวง และส่วนหนึ่ง 5,255 คน ได้ร่วมกันทำสถิติเพื่อบันทึกสถิติโลก

guinnessworldrecords1-1

       " เทศบาลนครอุดรธานีได้รับแจ้งข่าวน่ายินดีว่า "กินเนส เวิลด์ เรคคอร์ด" ได้แจ้งการยืนยันการประสบความสำเร็จ ในการสร้างสถิติใหม่ของ จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2557 จัดให้เป็น OFFICIALLY AMAZING ( มหัศจรรย์เป็นทางการ) ในหัวข้อ The Largest Thai Dance หรือ "การรำไทยที่ใหญ่ที่สุด" ซึ่งต้องของคุณชาวอุดรธานีทุกคน ที่มามีส่วนร่วมในทุกส่วน จนประสบความสำเร็จ ซึ่งมีคนถามตนเองว่า เสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นำคน 2 หมื่นคน มารำในครั้งนี้ ก็ตอบเขาไปว่า ทุกคนมาร่วมรำด้วยพลังศรัทธา "

       ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า การแจ้งยืนยันมาให้เทศบาลนครอุดธานี เพื่อรับทราบและติดต่อประสานงาน ร่วมกันกำหนดรูปแบบเกียรติบัตรสำหรับผู้ถือสถิติ หมายถึง จ.อุดรธานี หรือชาวอุดรธานี และเกียรติบัตรสำหรับผู้ร่วมทำสถิติ คือ ผู้ที่มีชื่อเข้าร่วมรำบวงสรวงในส่วน 5,255 คน เพื่อให้ผู้ร่วมทำสถิติจะขอรับเกียรติบัตร ที่ระบุชื่อตัวเองได้ โดยจะเสียค่าใช้จ่ายคนละ 25 ดอลล่าสหรัฐ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าจัดส่ง รวมไปถึงการประสานขอบันทึกภาพการรำบวงสรวง ในสมุดบันทึกสถิติของ "กินเนส เวิลด์ เรคคอร์ด" และการขอนำโลโก้ "กินเนส เวิลด์ เรคคอร์ด" มาใช้ประชาสัมพันธ์...

ขอบคุณข่าวและภาพจาก...ข่าวอุดรธานีวันนี้