194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ไพร์ม โรด พร็อพเพอร์ตี้ ทุ่มกว่า 1000 ล้านบาท

ไพร์ม โรด พร็อพเพอร์ตี้ ทุ่มกว่า 1000 ล้านบาท
สร้าง “ไพร์ม สแควร์” อีกหนึ่งแลนด์มาร์คใจกลางเมืองอุดรธานี

      ไพร์ม โรด พร็อพเพอร์ตี้ ทุ่มงบกว่า 1000 ล้านบาท สร้าง “ไพร์ม สแควร์” อุดรธานี อาคารพาณิชย์ให้เช่ากว่า 230 ยูนิต บนพื้นที่ 23 ไร่ ใจกลางเมืองอุดรธานี รองรับกลุ่มนักธุรกิจในพื้นที่ ส่วนกลาง และกลุ่มทุนจากประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อใช้จังหวัดอุดรธานี เป็นฐานทางธุรกิจ รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังจะมาถึง

prime2

       เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 บริษัท ไพร์ม โรด พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด จัดงานเปิดตัวโครงการ “ไพร์ม สแควร์” อุดรธานี โดยมี นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์, นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพร์ม โรด พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ร่วมกันแถลงข่าว โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี, นายชัชวาล สุวรรณวิทู ประธานคณะกรรมการศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี, นายสุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล ประธานสโมสรฟุตบอลอุดรธานี, นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี, แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน

        นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพร์ม โรด พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด กล่าวว่า จังหวัดอุดรธานี ถือเป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจของภาคอีสาน จากระยะเวลา 3-5 ปีที่ผ่านมา มีการพัฒนาทั้งภาคเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต ภาคธุรกิจมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดยแม้กระทั่งภาคอสังหาริมทรัพย์ มีนักลงทุนจากส่วนกลางเข้ามาลงทุนและเห็นช่องว่าง ความต้องการอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งจังหวัดอุดรธานี ยังมีเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงการค้าชายแดนไปยังประเทศลาว มีการค้าชายแดนปีละกว่าแสนล้านบาท ซึ่งจำนวนหลายหมื่นล้านเป็นการค้าชายแดนระหว่างพ่อค้าในจังหวัด และจังหวัดอุดรธานี ยังเป็นศูนย์กลางการค้า เศรษฐกิจ ระบบโลจิสติกส์ เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย ในอนาคตยังจะมีนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี การทำเหมืองแร่โปแตซ และความเจริญในภาคเศรษฐกิจ การศึกษา สังคม วัฒนธรรม หลังจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเปิดตัวอย่างเป็นทางการ จากปัจจัยต่างๆ สามารถสรุปได้ว่าโครงการพัฒนาภาคอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทหรือการลงทุนในภาคธุรกิจอื่นๆ ในจังหวัดอุดรธานี จะประสบความสำเร็จ เป็นอย่างดีจากกำลังการซื้อมหาศาลที่มีในจังหวัด ส่วนกลาง จังหวัดข้างเคียง และประเทศเพื่อนบ้าน

prime1

prime3

         นอกจากนี้ จังหวัดอุดรธานี นับเป็นจังหวัดยุทธศาสตร์สำคัญ 1ใน 3 จังหวัด ที่ได้รับการรับรองจาก ASEAN ให้เป็นจังหวัดที่รองรับและเป็นหน้าด่านของ AEC ที่เกี่ยวเนื่องกับลาว และเวียดนาม ประกอบกับการที่จังหวัดมีอัตราการเติบโตด้านเศรษฐกิจสูงที่สุดจังหวัดหนึ่งในภาคอีสาน เป็นศูนย์กลางทางการค้าของอีสานเหนือและการค้าชายแดนจะมีระบบขนส่งไฟรางคู่และความเร็วสูงในอนาคตอันใกล้ การขยายตัวด้านเศรษฐกิจ ประชากรและสังคมเป็นอย่างมาก และจังหวัดอุดรธานีมีพื้นที่ขนาดใหญ่สามารถขยายตัวเพื่อเป็นศูนย์กลางการพาณิชย์กรรมที่มีความพ้อม ซึ่งยังมีความต้องการพื้นที่อาคารพาณิชย์อีกเป็นจำนวนมากเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ บริษัทฯ จึงเห็นโอกาสที่จะดำเนินการพัฒนาพื้นที่เช่า ระยะเวลา 30 ปี ของการรถไฟแห่งประเทศไทย บริษัทสถานีรถไฟ อุดรธานี เพื่อพัฒนาให้มีศักยภาพที่จะเป็นศูนย์กลางการพาณิชยกรรมแห่งใหม่ในจังหวัดอุดรธานี และตั้งใจที่จะทำให้ “ไพร์ม สแควร์” เป็นแลนด์มาร์คสำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดอุดรธานี
“ไพร์ม สแควร์” อุดรธานี ตั้งอยู่บนพื้นที่ 23.5 ไร่ ซึ่งจะสร้างเป็นอาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่กว่า 230 ยูนิต มีสิ่งอำนวยความสะดวกโครงการ พื้นที่จัดสวน ลานกิจกรรมกว่า 1,000 ตร.ม. พื้นที่จอดรถกว่า 300 คัน โดยใช้งบประมาณลงทุนประมาณ 1,000 ล้านบาท มีมูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้น 1,200ล้านบาท สำหรับกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มนักลงทุนในพื้นที่ ส่วนกลาง และประเทศเพื่อนบ้าน แยกเป็น กลุ่มพ่อค้าในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและใกล้เคียงร้อยละ 50 กลุ่มนักลงทุนจากส่วนกลางที่ขยายสาขาในจังหวัดอุดรธานีร้อยละ 30 และกลุ่มนักลงทุนจากประเทศเพื่อนบ้าน จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ร้อยละ 20โดยจุดเด่นของโครงการ คือความเป็นโซนธุรกิจที่มีมูลค่าสูงสุด แวดล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้งศูนย์การค้ายูดีทาวน์ ตลาดสดหนองบัว ลุมพีนีคอนโด ฯลฯ ถือเป็นทำเลที่ดีที่สุดในการอยู่อาศัย การประกอบการค้าในจังหวัดอุดรธานี
สำหรับการลงทุนในอนาคต บริษัทฯ มีแผนจะพัฒนาที่ดินอีกหลายแปลง โดยเน้นลงทุนในจังหวัดหัวเมืองอาทิ ภูเก็ต ชลบุรี และกทม. ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการออกแบบและวางแผนดำเนินงาน