194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ตลาดรถมือสองอุดร บูม ศักยภาพศูนย์กลางอีสานเหนือ

      ธุรกิจค้ารถยนต์มือสอง ชูจุดแข็งด้านมาตรฐานคุณภาพสินค้าและการบริการ เทียบชั้นรถใหม่ป้ายแดง สวนกระแสเศรษฐกิจขาลง ยอดขายยังคงโตต่อเนื่อง ผู้ประกอบการในจังหวัดผสานกำลังสร้างโครงข่าย ศูนย์กลางรถยนต์มือสองของภูมิภาค

      จากการให้สัมภาษณ์ของ นางสาวกิตติธรา  รวมธรรม เจ้าของกิจการ หจก.หลานนายสา ผู้ประกอบการรถยนต์มือสองรายใหญ่ เปิดเผยว่า ตลาดรถยนต์มือสองอุดรธานี ยังคงโตต่อเนื่องเห็นได้จากปี 2549 ที่ผ่านมา จังหวัดอุดรธานี มียอดขายรวมของจังหวัดเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย ตลาดโตขึ้นถึง  20% ถึงแม้จะได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและภาวะการเมืองด้วยส่วนหนึ่ง ภาวะเศรษฐกิจที่เห็นได้ชัดคือสินค้าเกษตร ซึ่งบริษัทได้ทำการวิจัยเก็บข้อมูลของลูกค้า  ลูกค้ากลุ่มเกษตรกรลดลงค่อนข้างมาก เนื่องจากสินค้าเกษตรลดลง ราคายางพาราตกต่ำ เพราะลูกค้าส่วนนี้จะซื้อรถเพื่อไปบรรทุกสินค้าเกษตร เช่นบรรทุกยาง กรีดยาง แต่ลูกค้าที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่องคือ กลุ่มเขยต่างชาติ ยังคงมีเงินสะพัดในกลุ่มนี้อยู่ค่อนข้างต่อเนื่องตลอดปี ปัจจุบันตลาดรถยนต์มือสองอุดรธานี ถือว่าเป็นศูนย์กลางอีสานเหนือกลุ่มลูกค้าครอบคลุมหลายจังหวัด อาทิ หนองคาย เลย ขอนแก่น สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์ ยอดขายรวมกันทั้งจังหวัดมากกว่า 10,000 ล้านบาท/เดือน อีกทั้งธุรกิจจำหน่ายรถยนต์มือสองถือเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัด เพราะปัจจุบันมีผู้ประกอบการธุรกิจประเภทนี้รายใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้นหลายรายทั้งที่เป็นนักธุรกิจในจังหวัดอุดรธานี และจากต่างจังหวัด แต่นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ยังเป็นคนในจังหวัดอุดรธานี

      ผลกระทบในด้านเศรษฐกิจตกต่ำลง สังเกตได้จากปัจจุบันจะมีรถยนต์รุ่นใหม่ ๆ ปี 2005 – 2006 เข้ามาแปรสภาพเป็นรถยนต์มือสองค่อนข้างมาก เนื่องจากผู้บริโภคผ่อนงวดไม่ไหว แต่ไม่ถือว่าจะเป็นผลเสียของธุรกิจรถยนต์มือสอง เพราะรถยนต์มือสองยังเป็นทางเลือกของผู้บริโภคซึ่งลูกค้าสามารถประหยัดเงินได้ถึง 200,000 – 300,000 บาท เมื่อเทียบกับรถใหม่

      การเตรียมแผนประกอบธุรกิจของหลานนายสาซึ่งได้เตรียมแผนไว้แล้วล่วงหน้า 2 ปี ซึ่งหลานนายสามีการสำรวจและวิจัยตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเมือง ปัญหาเศรษฐกิจ ถือเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ แต่โดยการทำธุรกิจต้องมีการศึกษาถึงผลกระทบต่อธุรกิจ เพราะฉะนั้นก่อนที่จะกระทบถึงเรา เราควรจะมีการจัด หรือเตรียมอะไรไว้บ้างกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้หรือไม่ จากการสำรวจพบว่าภาวะการตลาดในปี 2549 ที่ผ่านมามีการเติบโตกว่า 20% และในปี 2550 ไตรมาสแรกเริ่มส่อเค้าให้เห็นแล้วว่าเศรษฐกิจน่าจะอยู่ในภาวะชะลอตัวหรือคงที่ ซึ่งยอดขายของหลานนายสาในไตรมาสแรกของปี 2550 ได้พยายามรักษาระดับให้เท่ากับไตรมาสสุดท้ายของปี 2549 เพราะปี 2550 ภาวะการเมืองที่ยังคงอึมครึม และภาวะเศรษฐกิจถดถอย การที่จะขยายตลาดในปี 2550 ให้โตขึ้นกว่าปี 2549 คงเป็นเรื่องยาก

      หลานนายสาเล็งเห็นว่าคุณภาพสินค้าเป็นหัวใจสำคัญ จึงได้พัฒนาคุณภาพสินค้า และการบริการทั้งก่อนและหลังการขายเพิ่มขึ้น โดยได้จัดตั้งศูนย์ Smart car  มีการตรวจเช็คคุณภาพรถยนต์ทุกคันก่อนขายให้ลูกค้าและหลังขายลูกค้ายังสามารถมาตรวจซ่อมเครื่องได้อีกด้วย ภายใต้คอนเซปเมื่อคุณมาหลานายนายสาเหมือนคุณมาช้อปปิ้ง คือ 1. ต้องสะดวกสบาย 2. สินค้าต้องมีหลากหลายให้เลือก และในปี 2550 หลานนายสา เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัด จึงได้มีการจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายเพิ่มมากขึ้น อาทิ การจัดโปรโมชั่นชิงโชค รางวัลที่ 1 รถยนต์นิสสัน รางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า ฟิโน่ รางวัลที่ 3 ตู้เย็น โดยจะสิ้นสุดแคมเปญในวันที่ 30 มิถุนายน 2550 พร้อมทั้งมีแคมเปญดาวต่ำอีกด้วย

      นางสาวกิตติธรา กล่าวต่อว่า หลานนายสาได้เล็งเห็นความสำคัญของสังคม โดยได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสร้างสายสัมพันธ์ในท้องถิ่นโดยการการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น การส่งเสริมกิจกรรมแข่งเรือของอำเภอกุมภวาปี

      พร้อมทั้งหลานนายสายังได้ น้อมนำคุณธรรม 4 ประการ ซึ่งเป็นกระแสพระราชดำรัสที่พระราชทานแก่ชาวไทยในวโรกาสวันที่ 9 มิถุนายน 2549 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน คือ

      ประการแรก คือ การที่ทุกคน คิด พูด ทำด้วยความเมตตา มุ่งดี มุ่งเจริญต่อกัน
      ประการที่สอง คือ การที่แต่ละคนต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกันประสานงาน ประสานประโยชน์กัน ให้งานที่ทำสำเร็จผล ทั้งแก่ตน แก่ผู้อื่น และแก่ประเทศชาติ
      ประการที่สาม คือ การที่ทุกคน ประพฤติ ปฏิบัติตน อยู่ในความสุจริต ในกฎกติกาและในระเบียบแบบแบบโดยเท่าเทียมเสมอกัน
      ประการที่สี่ คือ การที่ต่างคนต่างพยายามทำความคิดเห็นของตนให้ถูกต้องเที่ยงตรงและมั่นคงอยู่ในเหตุผล

      เพื่อใช้ในการพัฒนาคน พัฒนาระบบ ตามปรัชญาของหลานนายสาคือ สุจริตคู่คุณธรรม