194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ภาคอสังหาริมทรัพย์อุดรธานี ยังคึกคัก นักลงทุนทั้งท้องถิ่นและส่วนกลาง เข้าลงทุนอย่างต่อเนื่อง

 

ภาคอสังหาริมทรัพย์อุดรธานี ยังคึกคัก
นักลงทุนทั้งท้องถิ่นและส่วนกลาง เข้าลงทุนอย่างต่อเนื่อง

      estate-sector-1.1

        จังหวัดอุดรธานี ถือเป็นจังหวัดศูนย์กลางการค้า การลงทุนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อประโยชน์ต่อภาคการค้า การลงทุน ทั้งการคมนาคมทางบกที่เป็นเส้นทางเชื่อมโยงการค้า การท่องเที่ยวระหว่างจังหวัด และประเทศเพื่อนบ้านอย่างสะดวกสบาย มีสนามบินอุดรธานี ที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาเพื่อรองรับผู้โดยสารอย่างทันสมัย มีสถานีรถไฟ ที่จะรองรับรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูงในอนาคต ตลอดจนสถานีรถไฟหนองตะไก้ที่จะรองรับการขนส่งสินค้า ตลอดจนโครงการใหญ่ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในจังหวัดอุดรธานี เช่น นิคมอุตสาหกรรมสีเขียวจังหวัดอุดรธานี ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำผลกระทบสิ่งแวดล้อม, โครงการจัดสร้างสนามกีฬาจังหวัดอุดรธานี บริเวณสวนสาธารณะหนองแด ซึ่ง กรอ.อุดรธานี เห็นชอบให้จัดสร้าง เพื่อผลักดันและส่งเสริมด้านกีฬาให้กับเยาวชนอุดรธานี ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายทั้ง โรงแรม สถานศึกษา แหล่งท่องเที่ยว รองรับผู้คนที่เข้ามาในจังหวัดอุดรธานี โดยเฉพาะการเปิดประชาคมอาเซียนที่จะมีเคลื่อนคน เข้าสู่จังหวัดอุดรธานีเพิ่มมากขึ้น สิ่งเหล่านี้จึงถือเป็นปัจจัยสนับสนุนในภาคการลงทุนให้กับนักลงทุนทั้งชาวจังหวัดอุดรธานี และนักลงทุนจากต่างถิ่นเข้าสู่จังหวัดอุดรธานีมากมาย

    ในภาคอสังหาริมทรัพย์ ที่ผ่านมาจังหวัดอุดรธานี มีนักลงทุนเข้าลงทุนเป็นจำนวนมาก อาทิ ลุมพินีเพลส ยูดี-โพศรี โดย LPN ดีเวลลอปเมนท์, กัลปพฤกษ์ แกรนด์พาร์ค และกัลปพฤกษ์ ซิตี้พลัส อุดรธานี โดย ซี.พี.แลนด์ (ในเครือเจริญโภคภัณฑ์), แอสปาย อุดรธานี โดย เอพี (ไทยแลนด์), เดอะเบสไฮท์-อุดรธานี โดย แสนสิริ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมกับโครงการหมู่บ้านจัดสรรแนวราบโดยนักลงทุนชาวอุดรธานีที่มีอย่างมากมาย โดยล่าสุดมีการขออนุญาตจัดสรรที่ดินแนวราบเพิ่มอีก 2 รายขนาดใหญ่ ประกอบด้วย

       โครงการหมู่บ้าน “สิริเวลเลจ อุดรธานี-แอร์พอร์ต” โดย บริษัท พิมานสิริ จำกัด ตั้งอยู่บริเวณ ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี มีเนื้อที่โครงการรวม39-1-80.2 ไร่ จัดสรรเพื่อจำหน่าย 179 แปลง แยกเป็นที่ดินพร้อมบ้านเดียว 173 แปลง พื้นที่ 23-2-93.75 ไร่ ที่ดินพร้อมอาคารพาณิชย์ 6 แปลง พื้นที่ 0-2-34.44 ไร่ ซึ่งเป็นการจัดสรรที่ดินขนาดกลาง ไม่เข้าหลักเกณฑ์การจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับการจัดจำหน่าย ที่ดินพร้อมบ้านเดี่ยว ราคาเริ่มต้นแปลงละ 3,290,000 บาทขึ้นไป ที่ดินพร้อมอาคารพาณิชย์ ราคาเริ่มต้นแปลงละ 4,500,000 บาท ขึ้นไป

        โครงการบ้านจัดสรร โดยบริษัท เมืองเอกอุดรธานี จำกัด มีเนื้อที่รวมทั้งหมด 20-3-20.5 ไร่ โครงการจัดสรรเป็นลักษณะจำหน่ายที่ดินพร้อมบ้านเดียว จำนวน 67 แปลงซึ่งเป็นการจัดสรรที่ดินขนาดเล็ก ไม่เข้าหลักเกณฑ์การจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีระบบสาธารณูปโภคและสวนสาธารณะ 1 แปลง ราคาจำหน่าย บ้านพร้อมที่ดิน ราคาเริ่มต้นที่ 1.3 ลบ.

         นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า “เป็นที่ทราบกันว่า จังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดใหญ่ ที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาค ดังนั้นจึงเป็นพื้นที่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนทั้งในพื้นที่และต่างถิ่น ในภาคส่วนต่างๆ ทั้งด้านการค้า การบริการ และภาคอสังหาริมทรัพย์จำนวนมาก โดยคาดการณ์ว่ายังมีแนวโน้มความเติบโตเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ที่จะมีการเคลื่อนย้ายคน แรงงาน และเงิน เข้ามาในจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นประตูสู่ภูมิภาค แต่สิ่งที่สำคัญคือ ชาวจังหวัดอุดรธานี จะต้องพร้อมรองรับสำหรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การปรับตัว ปรับธุรกิจเพื่อต่อสู้ในเวทีสากล การค้นหาจุดเด่นของธุรกิจตนเอง เพื่อสร้างความแตกต่าง ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ในส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรต้องระดมความคิดเห็น และแนวทางในการบริหารจัดการกับความเติบโต และปัญหาที่จะเกิดขึ้น เช่น ปัญหาด้านการจราจร ซึ่งปัจจุบันมีความติดขัดอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน และถนนสายเศรษฐกิจสำคัญ ทำอย่างไรให้การลงทุน การค้า และชาวอุดรธานี อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด”