ผู้แทนเวียดนาม เชิญร่วมงาน ?TRANS ? ASIA SPAN?

  • Print
Share on facebook
       นายสุพจน์ เลาวัลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับ นายเล ฮวูทัง รองประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดกวางตริสาธารณรัฐสังคม นิยมเวียดนามและคณะที่เดินทางมาพบผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและผู้เกี่ยวข้องด้านการค้า การลงทุนการท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานีโดยหอการค้าจังหวัดอุดรธานีในฐานะตัวแทนภาคเอกชนมอบหมายให้ นายธีระ ตั้งหลักมั่นคง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี

       นายสุวัฒน์ วิไลงาม ประธานคณะกรรมการการค้าธุรกิจมิตรภาพไทย-เวียดนาม หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมให้การต้อนรับคณะในครั้งนี้ด้วย ซึ่งวัตถุประสงค์ในการเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และนักธุรกิจจังหวัดอุดรธานี เพื่อเรียนเชิญคณะผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าหน่วยงาน ไปร่วมงาน The Cultura Tourist Festival “TRANS - ASIA SPAN” QUAG TRI 2007 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 24-28 กรกฎาคม 2550 ณ จังหวัดกวางตริ

        นายเล ฮวู ทัง รองประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดกวางตริ กล่าวถึงภาพรวมจังหวัดกวางตริว่า จังหวัดกวางตริตั้งอยู่ทางภาคกลางตอนเหนือของประเทศเวียดนามที่ผ่านมาได้รับผลกระทบโดยตรงจากสงครามเพราะจังหวัดกวางตริเป็นจุดแบ่งแยกระหว่างเวียดนามเหนือ และเวียดนามใต้ ทำให้ประชาชนต้องทิ้งบ้านเรือนไป แต่ภายหลังจากสงครามสิ้นสุดประชาชนกลับมายังบ้านเกิดจึงได้มีการพัฒนาจังหวัดให้มีความเจริญขึ้น จังหวัดกวางตริมีพื้นที่ประมาณ 4,900 กิโลเมตร ประชากร 7 แสนคนมีพื้นที่ติดชายทะเล 75 กิโลเมตร เป็นชายหาดสีขาวที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญมีการค้าขายที่สำคัญทั้งด้านอุตสาหกรรม ด้านการบริการ และการท่องเที่ยวซึ่งปัจจุบันมีนักลงทุนจากประเทศจีนเริ่มเข้าไปลงทุนค่อนข้างมากทางจังหวัดกวางตริอยากขอเชิญชวนให้นักธุรกิจจากจังหวัดอุดรธานี ประเทศไทยเข้าไปลงทุนในจังหวัดกวางตริด้วย การเดินทางสู่จังหวัดกวางตริได้หลายเส้นทางโดยเฉพาะรัฐบาลเวียดนามได้อนุมัติการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษลาวบาวโดยเส้นทางจากจังหวัดมุกดาหารไปลาวบาวผ่านเส้นทางหมายเลข 9 ระยะทางเพียง 240กิโลเมตรเท่านั้น

        นายเล ฮวู ทัง ยังได้กล่าวถึงหมายกำหนดการจัดงาน “TRANS – ASIA SPAN” ในครั้งนี้ว่า การจัดงานจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 24-28 กรกฎาคม 2550จะมีพิธีเปิดในวันที่ 24 กรกฎาคม ในส่วนของกิจกรรมตลอดงานจะประกอบด้วยมีพิธีเปิดงาน โดยการแสดงจากประเทศต่าง ๆ ในส่วนของประเทศไทยได้มีการแสดงนาฏศิลป์ จัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์ของจังหวัดกวางตริและมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาทั้งเทนนิส วอลเล่ย์บอล ชาย-หญิงรวมทั้งงานแสดงสินค้าจากผู้เข้าร่วมงานกว่า 500 รายในประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขงและการสัมมนาการท่องเที่ยว จึงขอเชิญชวนผู้บริหารระดับสูงและนักธุรกิจจังหวัดอุดรธานีเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

        นายสุพจน์ เลาวัลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้กล่าวถึงภาพรวมเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานีว่า จังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีประชากร 1.60 ล้านคนถือเป็นศูนย์กลางการค้าขายและการบริการของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเศรษฐกิจจังหวัดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของภาค รายได้ของจังหวัดขึ้นอยู่กับภาคเกษตรกรรมและนอกเหนือจากนั้น ได้แก่ การขายส่งขายปลีก สินค้าอุปโภคบริโภค มีโรงงานอุตสาหกรรมกว่า 3,300 โรงงานและปัจจุบันมีสนามบินนานาชาติซึ่งมีเที่ยวบินอุดรธานี – สิงคโปร์เปิดสายการบินอยู่ซึ่งในอนาคตยังจะได้มีการผลักดันให้มีสายการบินอุดรธานี-หลวงพระบางและอุดรธานี-โฮจิมินส์ หรือจังหวัดใหญ่ ๆ ในเวียดนามอีกด้วยในส่วนของการเชิญนักธุรกิจจังหวัดอุดรธานีเข้าร่วมงานผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้มอบหมายให้หอการค้าจังหวัดอุดรธานี และสภาอุตสาหกรรมได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักธุรกิจสมาชิกเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

 

игра вырастить животное онлайн на сайте тут база решебник по физике губанов how гдз по русскому ладыженская узнать по ip местонахождение text spy biz ht1h решебник 8 перышкин ссылка sitemap