194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ไทยไลออนส์แอร์ เพ่ิมเที่ยวบินอุดร-หาดใหญ่

สายการบินไทยไลออนส์แอร์ เพ่ิมเที่ยวบินอุดร-หาดใหญ่

lionair

         สายการบินไทยไลออนส์แอร์ ได้วางกลยุทธ์ในการรุกตลาดการบินภายในประเทศ โดยการเพิ่มเที่ยวบินจากท่าอากาศยานหาดใหญ่ไปยังจังหวัดอุดรธานี จากเดิม 3 เที่ยวบิน เป็น 10 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ โดยจะเริ่มบินวันที่ 6 พฤษภาคม 2559 นี้ ทำให้สายการบินไทยไลออนส์แอร์ มีเที่ยวบินที่เส้นทาง หาดใหญ่-อุดรธานี ดังนี้

เที่ยวบินเดิม
SL990 : HDY-UTH เวลา 13.05 - 15.15 ทำการบินในวัน จันทร์, พุธ, ศุกร์
SL991 : HDY-UTH เวลา 16.00 - 18.25 ทำการบินในวัน จันทร์, พุธ, ศุกร์

เที่ยวบินใหม่
SL992 : HDY-UTH เวลา 07.05 - 15.15 ทำการบินทุกวัน
SL993 : HDY-UTH เวลา 10.20 - 12.35 ทำการบินทุกวัน

       การเพิ่มเที่ยวบินในครั้งนี้ จะทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือก และมีโอกาสในการเดินทางท่องเที่ยว การติดต่อประสานงานด้านธุรกิจ ได้มากยิ่งขึ้น และส่งผลต่อความเติบโตของจังหวัดอุดรธานี และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รวมทั้ง สปป.ลาว ได้มากขึ้นด้วย