194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

อุดรธานี จัดตั้ง "Biz Club" สร้างเครือข่าย พัฒนาผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมการตลาดให้ผู้ประกอบการ

อุดรธานี จัดตั้ง "Biz Club"
สร้างเครือข่าย พัฒนาผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมการตลาดให้ผู้ประกอบการ

biz-club1

          กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ SMEs ไทยทั้งระบบ จัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายธุรกิจประเทศไทย หรือ Biz Club THAILAND (BCT) เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจครอบคลุมทั้งประเทศ หวังใช้เป็นลู่ทาง ผนึกกำลังเสริมศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจขยายธุรกิจรับ AEC และจังหวัดอุดรธานี โดยพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ได้จัดตั้ง "Biz Club" ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ ขึ้น โดยมี พ.ท.วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ เป็นประธานกลุ่ม

biz-club2

          พ.ท.วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ ประธานกลุ่ม "Biz Club" ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ กล่าวว่า ข้อมูลศูนย์เครือข่ายธุรกิจ BIZ CLUB หมายถึงการพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ไขปัญหาและพัฒนาธุรกิจในพื้นที่ โดยมีบทบาทในการเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจ สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่ม สร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ การจับคู่พันธมิตรธุรกิจในพื้นที่อย่างครบวงจร

biz-club3

          ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ BIZ CLUB อุดรธานี ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 100 คน ประกอบด้วยผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน การดำเนินงานของศูนย์คือ การรวมกลุ่มผู้ประกอบการเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ทางธุรกิจ นอกจากนี้ยังได้มีการจัดงานตลาดนัดชุมชน การคัดเลือกผู้ประกอบการร่วมออกบูธในงานต่างๆ การประสานเชื่อมโยง หาพื้นที่จำหน่ายสินค้า ให้คำแนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ร่วมจำหน่ายสินค้าในงานต่างๆ และเสนอแนะความคิดเห็นสินค้า ข้อดี ข้อด้อย และจุดเด่น เพื่อให้ผู้ประกอบการได้พัฒนาสินค้าให้เป็นที่ยอมรับของตลาด

          สำหรับการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจที่มีอยู่ทั้งประเทศ BIZ CLUB อุดรธานี ได้เข้าร่วมเป็นเครือข่าย Biz Club THAILAND (BCT) ซึ่งส่วนสำคัญในการช่วยผลักดันให้สมาชิกภายในกลุ่มเกิดการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ด้านการประกอบธุรกิจมากขึ้น รวมทั้งมีการขยายธุรกิจและต่อยอดการค้าไปสู่ตลาดสากล โดยเฉพาะรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยคาดว่าการแข่งขันทางธุรกิจจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งหากผู้ประกอบธุรกิจของไทย มีการเตรียมความพร้อมที่ดีในทุกๆ ด้าน มีความน่าเชื่อถือ สามารถตอบสนองต่อลูกค้าในด้านมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการได้อย่างตรงจุด ตลอดจนมีเครือข่ายที่สามารถสนับสนุนซึ่งกันและกันได้ ย่อมสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและมีโอกาสที่จะก้าวสู่เป็นผู้นำกลุ่มธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน โดยปัจจุบัน Biz Club THAILAND (BCT) มีธุรกิจเข้าร่วมเป็นสมาชิกฯ แล้วกว่า 6,000 ราย