PEA เปิดสำนักงานอาคารหลังใหม่

  • Print
Share on facebook

PEA เปิดสำนักงานอาคารหลังใหม่ รองรับงานบริการประชาชน พร้อมเข้าสู่ AEC

          เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานเปิดงาน มี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี, ส่วนราชการ, ภาคเอกชน ร่วมงาน

pea1

pea2

          ปัจจุบันจังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดที่มีการพัฒนาทางด้านการลงทุนทางธุรกิจ การก่อสร้าง การขยายของตัวเมืองอย่างต่อเนื่องและเติบโตอย่างรวดเร็ว เพื่อให้งานด้านการบริการของสำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี (กฟจ.อุดรธานี) มีความพร้อมร้องรับการเติบโต และปริมาณของผู้ใช้ไฟในอนาคตมีปริมาณมากขึ้น เป็นผลให้ผู้มารับบริการในแต่ละวันมีความหนาแน่และคับคั่ง อาจมีผลกระทบต่องานบริการของผู้ใช้ไฟ

          การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จึงได้อนุมัติงบประมาณในการสร้างอาคารแห่งใหม่ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ 3 ชั้น รูปแบบทันสมัย ประกอบด้วย โรงเก็บมิเตอร์, อาคารอยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง, ป้อมยาม งบประมาณ 30 ล้านบาท โดยแล้วเสร็จเมื่อเดือนเมษายน 2558 และได้ทำการย้ายอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานและระบบต่างๆ พร้อมจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการกับลูกค้า PEA ได้ครบสมบูรณ์ทุกระบบงาน พร้อมนำระบบสารสนเทศเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในองค์กร รองรับงานบริการที่เพิ่มขึ้น และทันต่อความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้า นอกจากนี้ ยังจัดสำนักงานและบริเวณโดยรอบของ สนง. PEA อุดรธานีให้เป็นสำนักงานสีเขียว หรือ (Green Office) เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญคือความพร้อมเข้าสู่ AEC เพื่อภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ และเอกชนต่างๆ ที่เข้ามาใช้บริการให้ได้รับความสะดวกสบาย ทันสมัย และมีความประทับใจ

pea3

         สำนักงานแห่งใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 92 ถ.ศรีชมชื่น ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี มีนายพลชัย กุลประกอบลาภ เป็นผู้จัดการ โดยรับผิดชอบและให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองอุดรธานี ฝั่งด้านทิศตะวันตกของถนนมิตรภาพ ประกอบด้วยตำบลต่างๆ ดังนี้ ต.หมากแข้ง, ต.นาดี, ต.บ้านจั่น, ต.โนนสูง ต.นิคมสงเคราะห์, ต.หมูม่น, ต.โคกสะอาด, ต.เชียงพิณ, ต.นาข่า, ต.บ้านขาว, ต.บ้านตาด, ต.บ้านเลื่อม โดยมีผู้ใช้ไฟที่ต้องรับผิดชอบ 445,066 ราย มีรายได้ค่ากระแสไฟฟ้าประมาณ 431 ล้านบาทต่อเดือน

        สำหรับประชาชนผู้ใช้ไฟที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว สามารถติดต่อขอใช้ไฟ ชำระค่ากระแสไฟ แจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ขอขยายเขตระบบไฟฟ้า และธุรกรรมอื่นๆ ทุกประเภทได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

игра вырастить животное онлайн на сайте тут база решебник по физике губанов how гдз по русскому ладыженская узнать по ip местонахождение text spy biz ht1h решебник 8 перышкин ссылка sitemap