194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

"ประชารัฐรักสามัคคี อุดรธานีฯ ชูประเด็นปิ่นโตข้าวและปลากะพงทอง"

"ประชารัฐรักสามัคคี อุดรธานีฯ ชูประเด็นปิ่นโตข้าวและปลากะพงทอง"

civil-state1

          วันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 59 นายสุเมธ ทองดี พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี นายธนัชชัย สามเสน กรรมการบริหารฯ นางสาวปิยะพร จันทรสาเลขานุการฯ และนางกมลพร ตรียะชาติ คณะทำงานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีอุดรธานี(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร่วมประชุมคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ครั้งที่ 10/2559 ณ ห้องบอร์ดรูม1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อรายงานความคืบหน้าการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ของจังหวัดที่มีความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 4 จังหวัด (น่าน อุดรธานี พิจิตร และนนทบุรี) โดยมี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้จัดการบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด เป็นประธานในการประชุมภาคราชการและภาคเอกชน ตามลำดับ

civil-state4

     นายสุเมธ ทองดี พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี ได้รายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมต่อที่ประชุมดังนี้
     1. โครงการผูกปิ่นโตข้าวช่วยชาวนาซึ่งเป็นการช่วยเกษตรกรจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ต่อเนื่องระยะยาวตลอดปีซึ่งมีผู้รับซื้อรายใหญ่คือหน่วยงานและองค์กรขนาดใหญ่ 8 องค์กร ได้แก่ ม.ทบ.24ตชด.24 กองบิน 23 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่าง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยาอุดรธานี บริษัทอุดรมาสเตอร์เทคทั้งนี้ในเดือนธันวาคม 2559มียอดจำหน่ายข้าวสาร 37,800 กิโลกรัม มูลค่าเดือนละ1,276,500บาท หรือ15,228,000 บาทต่อปี
     2. ทำสัญญาขายมะม่วงน้ำดอกไม้หนองวัวซอนอกฤดูกับสาธารณรัฐเกาหลี เกรด AAกิโลกรัมละ180 บาท และวางแผนแปรรูปมะม่วงตกเกรดซึ่งมีราคาเพียงกิโลกรัมละ 40 บาท เพื่อให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
     3. ทำตลาดขายตรงผักอินทรีย์และขยายพื้นที่ปลูกอย่างมีประสิทธิภาพ
     4. ช่วยหาตลาดรับซื้อเกลือเกลือสินเธาว์ที่ตกค้างพัฒนาการผลิตและจำหน่ายเกลือต้มและดอกเกลือ จดทะเบียนกลุ่ม OTOP ผู้ผลิต
     5. หาตลาดรองรับปลากะพงทองตั้งองค์กรขยายพื้นที่เลี้ยงและสร้างองค์ความรู้
นายธนัชชัย สามเสน กรรมการบริหาร บริษัทประชารัฐรักสามัคคีอุดรธานี(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด รายงานเกี่ยวกับการส่งเสริมการเลี้ยงปลากะพงในพื้นที่นาเกลืออำเภอบ้านดุงว่า ได้พบกับผู้บุกเบิกการเลี้ยงปลากะพงในนาเกลือบ้านดุงโดยบังเอิญ ซึ่งขณะนั้นผู้ประกอบการกำลังหมดกำลังใจเพราะแม้จะเลี้ยงปลากะพงได้ผลดีและมีคุณภาพสูง แต่กลับหาตลาดรองรับไม่ได้ จึงได้เสนอการช่วยเหลือจากบริษัทประชารัฐรักสามัคคีฯ ทั้งนี้สรุปบทบาทของบริษัทดังนี้

civil-state3

     1. นำร้านอาหาร ภัตตาคารไปรับซื้อปลากะพงถึงฟาร์ม“ฮ้งกะพงทอง”รวมมูลค่าจนถึงปัจจุบันกว่า 1 แสนบาท
     2. นำคณะของจังหวัดอุดรธานีและสื่อมวลชนลงไปดูพื้นที่ ต่อมาทางจังหวัดส่งเสริมให้การเลี้ยงปลากะพงเป็นอาชีพทางเลือกสำหรับเกษตรกรผู้ผลิตเกลือสินเธาว์ที่กำลังประสบปัญหาราคาตกต่ำเพราะถูกปฏิเสธการรับซื้อจากผู้ซื้อรายใหญ่
     3. รวมกลุ่มเกษตรกรและจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลากะพงทอง
     4. เชื่อมโยงการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ เช่นงบประมาณองค์ความรู้และการดำเนินการของมาตรฐาน GAP ประมง จากสำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานีพันธุ์ปลา 10,000 ตัวและองค์ความรู้โดยปราชญ์ชาวบ้าน จากกองทุนฟื้นฟูเกษตรกรฯ
     5. นำผู้ซื้อรายใหญ่เช่นโรงแรมเซนทาราและท้อปส์ซุปเปอร์มาร์เกตอุดรธานีลงพื้นที่ ซึ่งทั้งสองกิจการยินดีรับซื้อปลารุ่นใหม่ที่กำลังจะออกตลาดเร็วๆ นี้
     6. ส่งนักพัฒนาธุรกิจชุมชนของบริษัทฯ ลงพื้นที่เพื่อช่วยวางแผนการผลิต การตลาด การขนส่งและการคำนวณต้นทุน
นอกจากนี้ นายธนัชชัยฯ ยังได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงศักยภาพของผลิตภัณฑ์เกลือสินเธาว์บ้านดุง โดยเฉพาะอย่างยิ่งดอกเกลือ “ทรงปีระมิด” ซึ่งมีคุณภาพสูงติดอันดับโลก และทีมนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีกำลังลงพื้นที่ทำงานวิจัยทั้งด้านการผลิต การประหยัดพลังงาน การตลาด ฯลฯ