194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

เปิดแล้วเทศกาลท่องเที่ยว "ทะเลบัวแดง" อุดรธานี ชมความมหัศจรรย์จากธรรมชาติ ของ "ดอกบัวแดง" ที่เบ่งบานพร้อมรับนักท่องเที่ยว บนพื้นที่รวมกว่า 25,000 ไร่ ของหนองหาน กุมภวาปี รัฐ-เอกชน เตรียมจัดกิจกรรมเสริม สร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยว

เปิดแล้วเทศกาลท่องเที่ยว "ทะเลบัวแดง" อุดรธานี ชมความมหัศจรรย์จากธรรมชาติ ของ "ดอกบัวแดง" ที่เบ่งบานพร้อมรับนักท่องเที่ยว บนพื้นที่รวมกว่า 25,000 ไร่ ของหนองหาน กุมภวาปี  รัฐ-เอกชน เตรียมจัดกิจกรรมเสริม สร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยว

 

                        buadang4

          อุดรธานี บวงสรวงเปิดเทศกาลท่องเที่ยวทะเลบัวแดง เมื่อวันที่ 9 ธันวาคมที่ผ่านมา จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และดวงวิญญาณ ในพื้นที่และรอบหนองหาน กุมภวาปี บอกกล่าวและขอพร การสู่เทศกาล “ท่องเที่ยวทะเลบัวแดง” ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2559 - มีนาคม 2560 พร้อมรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ชมความงดงามและมหัศจรรย์ ของบัวแดงนับล้านๆ ดอก ที่ออกดอกบานสะพรั่งรับนักท่องเที่ยว โดยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวทั้งชาไทย และชาวต่างประเทศ เช่น ลาว จีน ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย ลงเรือไปชมความงามมหัศจรรย์ แล้วจำนวนมาก

          จังหวัดอุดรธานี ภาคเอกชนและหน่วยงานเกี่ยวข้อง ได้สนับสนุนงบประมาณ พัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับผู้เดินทางมา ทั้งอาคารจัดแสดง จำหน่ายสินค้า ห้องสุขา และลานจอดรถ รวมทั้งการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทะเลบัวแดง ทั้งระยะสั้น กลาง ยาว เพื่อให้สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี นอกเหนือจากบัวแดงในช่วงหน้าหนาว เช่น

          ช่วงฤดูหนาว (พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์) เป็นช่วงเทศกาล "ชมทะเลบัวแดง" ซึ่งบัวจะบานในช่วง 6 โมงเช้าถึง 11 โมง โดยมีเรือบริการ 6 ท่า คือ ท่าบ้านเดียม ท่าเชียงแหว ท่าดอนคง ท่าคอนสาย ท่าแชแล (แชแล1) และท่าโนนน้ำย้อย (แชแล2) โดยเรือบริการจะพาชมบัวบาน และ "ส่องนก" ตามแหล่งอาศัยของนกต่างๆ และยังมีช่วงเทศกาลทะเลบัวแดงยังมีการแสดง "ศิลปวัฒนธรรม" ตามประเพณีประจำท้องถิ่นที่บ้านเดียม

          ช่วงฤดูร้อน (มีนาคม-มิถุนายน) เป็นช่วงน้ำลดต่ำที่สุดในรอบปี ชาวบ้านจะลงมาใช้พื้นที่น้ำลดปรับปรุงเป็นพื้นที่เกษตรชั่วคราวตามฤดูกาล เส้นทางท่องเที่ยว ปรับมาเป็นการ "ขี่ควายชมธรรมชาติ" เพื่อศึกษาเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศตามฤดูกาลและกระบวนการธรรมชาติร่วมกับวิถีชีวิตคนในชุมชน

          ช่วงฤดูฝน (กรกฎาคม-ตุลาคม) เป็นช่วงน้ำหลากระดับน้ำจะสูงสุดในรอบปี เป็นช่วง "ท่องเที่ยววิถีประมง" สาธิตการยกยอหรือล่องเรือชมธรรมชาติอีกฤดูกาลหนึ่ง ล่องเรือ "ชมเกาะนก" พื้นที่อนุรักษ์เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและหลบภัยของสัตว์ทั้งพื้นถิ่นและต่างถิ่น โดยปล่อยให้เป็นเกาะดอนธรรมชาติ เพื่อรักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติ

 

 

 

                        buadand3

                กิจกรรมการท่องเที่ยวทะเลบัวแดง ประกอบด้วย

                1. เส้นทางเดินชมเรียนรู้ธรรมชาติ ชมวิถีประมง สาธิตการยกยอ

                2. ชมหอดูนก และสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศของพื้นที่ชุ่มน้ำ

                3. นั่งเรือชมธรรมชาติ แหล่งดอกบัวหลายสาพันธ์

                4. ขี่ควยศึกษาธรรมชาติ

                5. ปั่นจักรยานชมภูมิทัศน์ บนเส้นทางคันเดินรอบหนองหานกุมภวาปี กว่า 60 กม.

                6. กางเต็นท์พักแรม ใกล้ท่าเรือ หรือพักบนเกาะดอกหลวง

                7. แวะชมแหล่งโบราณคดี ในพุทธศตวรรษที่ 11-13 ตั้งอยู่ในวัดมหาธาตุเจดีย์ บ้านดอนแก้ว

                8. แวะชมแหล่งผลิต และการสาธิตสินค้าพื้นบ้าน

                9. ชมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ช่วงเทศกาลทะเลบัวแดน ช่วงปลายปีหรือต้นปี

                ในโอกาสนี้ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศ เดินทางเที่ยวชมความงดงามทางธรรมชาติที่สร้างสรรค์ขึ้นเป็น "ทะเลบัวแดง" บนพื้นที่กว่า 25,000 ไร่ ของหนองหาน กุมภวาปี และรับชมธรรมชาติของนก และสัตว์น้ำในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเทศน์แห่งนี้ รวมทั้งจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ โดยสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2559 - มีนาคม 2560

               จังหวัดอุดรธานี ประกาศวาระจังหวัด ประจำปี 2560 "9 ประการ"

             - เพื่อบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนให้ไปในทิศทางเดียวกัน

             - เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ 12

             - เพื่อตอบสนองนโยบาย คสช.รัฐบาล กระทรวง/กรม และแก้ปัญหาเร่งด่วนของจังหวัด

             - เพื่อความอยู่ดีมีสุขของชาวอุดรธานี