194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

YEC อุดรธานี เลือก "ชัยฤทธิ์ เขาวงศ์ทอง" นั่ง "ประธาน YEC อุดรธานี" คนใหม่

YEC อุดรธานี เลือก "ชัยฤทธิ์ เขาวงศ์ทอง" นั่ง "ประธาน YEC อุดรธานี" คนใหม่

      เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 YEC หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จัดประชุมคณะกรรมการและสมาชิก เพื่อ ประธานและคณะกรรมการ YEC ชุดใหม่ ณ โรงแรมวีธรา อุดรธานี โดยมี นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมประชุม
      ก่อนการประชุม นายณพัฒน์ศักย์ พรพันธุ์นุกูล ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ปี 2558-2559 เป็นตัวแทนมอบช่อดอกไม้แด่ นายธนัชชัย สามเสน ในโอกาสดำรงตำแหน่ง ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 17 หลังจากนั้นเป็นการประชุม YEC ซึ่งที่ประชุมได้เลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร YEC ชุดใหม่ จำนวน 25 คน และคณะกรรมการทั้ง 25 คน ได้ร่วมกันเลือ dประธาน YEC" คนใหม่ ซึ่ง ผลปรากฏว่า "นายชัยฤทธิ์ เขาวงศ์ทอง" ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง "ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ปีบริหาร 2560-2561"

yec1

yec2

yec4

yec3

      นายชัยฤทธิ์ เขาวงศ์ทอง กล่าวว่า "รู้สึกยินดีที่ได้รับเลือกให้เป็น ประธาน YEC ในครั้งนี้ คณะกรรมการและสมาชิก YEC ในปีบริหารนี้ จะร่วมกันทำงานซึ่งไม่ใช่แค่ฟันเฟืองเล็กๆ แต่จะร่วมกันทำงาน เพื่อผลักดันเศรษฐกิจ และจะเป็นส่วนหนึ่งกับหอการค้า เพราะเราเป็นครอบครัวเดียวกัน รวมทั้งการทำงานโครงการต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนให้ YEC อุดรธานี เป็น YEC อันดับหนึ่ง ของประเทศต่อไป"

     ประวัติ นายชัยฤทธิ์ เขาวงศ์ทอง
     ชื่อเล่น แม็ค ปัจจุบันอายุ 34 ปี
     การศึกษา
          - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
          - ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
     การศึกษาอบรม
          - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 6 แห่งสถาบันพระปกเกล้า (ปนป6)

     ประวัติการทำงาน
          - ทนายความประจำนักงานกฎหมายวงศ์ทองทนายความ
          - กรรมการบริหารสภาทนายความจังหวัดอุดรธานี
          - สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี
          - เจ้าของกิจการน้ำดื่ม Goods water
          - ร้านกาแฟ cafe in law