194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ขนส่งอุดรธานี จัดประมูลทะเบียนรถยนต์เลขสวย 2 วัน รวมกว่า 18 ล้านบาท

ขนส่งอุดรธานี จัดประมูลทะเบียนรถยนต์เลขสวย 2 วัน รวมกว่า 18 ล้านบาท
นำรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน

          นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวต้อนรับ ในงานประมูลหมายเลขทะเบียนรถจังหวัดอุดรธานี หมวดอักษร กร อุดรธานี มีนายนิติธร เพชรคูหา ขนส่งจังหวัดอุดรธานี กล่าวรายงาน และมี นายณันทพงศ์ เชิดชู รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี

car-registration-auction1

car-registration-auction2

car-registration-auction3

           การประมูลทะเบียนรถยนต์ ครั้งนี้เป็นหมวดอักษร กร อุดรธานี จำนวน 301 หมายเลข เปิดประมูลด้วยการเคาะไม้ ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 10 โดยครั้งที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 18-19 มิถุนายน 2559 มีผู้เสนออัตราค่าธรรมเนียมเพื่อสมทบเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเป็นเงิน 18,000,000 บาท รวมอัตราค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่สมทบเข้ากองทุน จากการประมูลมาแล้ว 9 ครั้ง เป็นเงินรวม 166,245,049 บาท โดยเงินที่ได้จากการประมูล นำมาจ่ายในการรณรงค์ให้ประชาชนเดินทางโดยปลอดภัยในช่วงเทศกาลและการสร้างจิตสำนึกด้วยวินัยการจราจรให้แก่เด็กและเยาวชนตามโรงเรียนต่างๆ รวมทั้งจัดสรรเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการ ในปี 2559 เป็นเงิน 2,252,000 บาท

          สำหรับป้ายทะเบียนรถเลขสวย หมวด กร ในครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมประมูลลงทะเบียนล่วงหน้า รวม 256 ราย เป็นเงิน 1,189,000 บาท และในการประมูลวันที่ 17มิ.ย.60 ผู้ประมูลเลขทะเบียนแรกคือ กร 8899 โดย นายสุจินต์ ศศิภาณุวัฒน์ ราคาประมูล 202,000 บาท ส่วนยอดประมูลสูงสุดที่เลขทะเบียน กร 9999 จำนวน 1,500,000 บาท โดย ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร

         สรุปยอดประมูลหมายเลขทะเบียน กร. อุดรธานี วันที่ 17 มิถุนายน 2560 รวม 10,041,000 บาท วันที่ 18 มิถุนายน 2560 รวม 8,156,000 บาท ยอดประมูล รวมทั้งสิ้น. 18,197,000 บาท