194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

"ศมน ชคัตธาดากุล" รับรางวัล ผู้ประกอบการสตรีที่มีผลงานโดดเด่นแห่งอาเซียนประจำปี 2560

"ศมน ชคัตธาดากุล" รับรางวัล ผู้ประกอบการสตรีที่มีผลงานโดดเด่นแห่งอาเซียนประจำปี 2560 "Outstanding ASEAN woman entrepreneur 2017" ตัวแทน 1 ใน 10 สตรีไทย บนเวทีระดับสากล

           กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการของสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) มีบทบาทในฐานะหน่วยงานประสานหลักประเด็นความร่วมมืออาเซียนด้านสตรี ซึ่งการพัฒนาสตรีผู้ประกอบการไทย ดำเนินตามเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน (ASEAN Women Entrepreneurs’ Network-AWEN) เกิดขึ้นภายใต้แผนงานการจัดตั้งประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน หรือ ASCC Blueprint ปี 2009–2015 การพัฒนามนุษย์เป็นการเสริมสร้างทักษะในการประกอบการสำหรับสตรีเพื่อให้ประเทศไทยและผู้ประกอบการสตรีไทยได้แสดงศักยภาพเป็นที่ประจักษ์ในวงกว้าง ตลอดจนการสร้างเครือข่ายในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงจัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันสตรีสากล 8 มีนาคม และเป็นการจัดประชุมและพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติสตรีผู้ประกอบการที่มีผลงานโดดเด่นแห่งอาเซียน เพื่อแสดงพลังสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของสตรีในแวดวงธุรกิจและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียนที่จะร่วมกันผลักดันให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญร่วมกันสร้างเครือข่ายสตรีผู้ประกอบการอาเซียนและพร้อมที่จะแข่งขัน โดยผู้ประกอบการสตรีไทยที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ จำนวน 10 คน เข้ารับรางวัล ณ ประเทศฟิลิปปินส์ โดยมี "นางศมน ชคัตธาดากุล" นักธุรกิจสตรีจังหวัดอุดรธานี ผู้บริหาร บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด เป็น 1 ใน 10 คน ตัวแทนสตรีไทย เข้ารับรางวัลบนเวทีระดับสากล

samon3

          นางศมน ชคัตธาดากุล ผู้บริหารบริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด กล่าวถึงความเป็นมาของการได้รับรางวัลระดับอาเซียนว่า รางวัลผู้ประกอบการสตรีที่มีผลงานโดดเด่นแห่งอาเซียนประจำปี 2560 หรือ Outstanding ASEAN woman entrepreneur 2017 การพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการรับรางวัลหลักๆ คือ องค์กรจะต้องเคยได้รับรางวัลระดับชาติและต้องได้เมื่อปีที่ผ่านมาด้วย ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรางวัล สุดยอด SME 4 ปีซ้อน จาก สสว. ซึ่งเรื่องนี้ ถือเป็นเรื่องเหลือเชื่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาตั้งใจไว้ว่าจะไม่ส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลอีกต่อไป แต่สุดท้ายก็ได้ส่งชิงรางวัลกับ สสว. ซึ่งหากไม่ได้รางวัล สุดยอด SME 4 ปีซ้อน คงไม่ได้ยืนบนเวทีแห่งอาเซียน ต้องขอบพระคุณหลายๆ หน่วยงาน ได้รับรางวัลในระดับชาติ ไม่ว่าจะเป็น กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน กว่า 40 รางวัล ที่บริษัทฯ ส่งเข้าประกวดเพื่อพัฒนาองค์กร วันนี้ส่งผลให้ชื่อ บริษัทอุดรกระจกรถยนต์ จำกัด ถูกขึ้น ทะเบียน SME ที่มีรางวัลมากที่สุดกับหน่วยงานต่างๆ แต่ยังมีจุดสำคัญ คือต้องมีคุณสมบัติ "สตรีที่มีจิตอาสา" ทำงานเพื่อส่วนรวม ดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ถือเป็นความโชคดีมาก เพราะเรื่องจิตอาสาเป็นเรื่องที่ทำเป็นประจำ เพราะการทำงานจิตอาสา ส่งผลให้ตัวเราและคนรอบข้างมีความสุข อิ่มใจ ซึ่งไม่เคยคิดว่าก่อนว่าการทำงานจิตอาสาด้วยใจ จะส่งผลต่อรางวัลในระดับอาเซียน และต้องขอบพระคุณ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ที่ได้ให้โอกาสได้ทำงาน บ่มเพาะการเรียนรู้ธุรกิจในด้านต่างๆ ซึ่งตรงนี้ให้ความรู้และประสบการณ์มากมาย

          "เส้นทางสตรีนักธุรกิจอาเซียน หลังจากที่คณะกรรมการฯ ได้รับโปรไฟล์และพิจารณาตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ทั้งรางวัลที่เคยได้รับ ตำแหน่งทางสังคม การมีจิตอาสากับองค์กรต่างๆ และคณะกรรมการฯ ยังได้มีการโทรศัพท์สายตรงเพื่อขอคำยืนยันจากคนในพื้นที่อีกหลายท่าน เพื่อสอบถามและยืนยันว่าข้อมูลตามโปรไฟล์ เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ซึ่งถือเป็นขั้นตอนสุดท้าย เมื่อผ่านทุกขั้นตอน คณะกรรมการได้แจ้งผลให้เดินทางไปรับรางวัล ความภาคภูมิใจคือ การเป็นตัวแทนผู้หญิงไทย สตรีนักธุรกิจ 1 ใน 10 คนไทย ที่ได้รับรางวัลนี้ ซึ่งจากรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งสิบท่าน ธุรกิจของเราถือว่าเล็กมากเมื่อเทียบกับธุรกิจขนาดใหญ่ มีคนถามว่า คนเก่งกว่าเรา ทำไมเขาไม่ได้ อาจจะเป็นเพราะผลงานเข้าตา หมายถึง การบริหารองค์กร โดยอาศัยภาครัฐ ให้ช่วยในเรื่องการพัฒนาศักยภาพ และงบประมาณ ทำให้ภาครัฐมองเห็นผลงาน อาจสรุปได้ว่า เราอยู่ถูกที่ถูกเวลา"

samon1

samon2