194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

จังหวัดอุดรธานี จัดพิธีสมโภชเหรียญที่ระลึกและรูปหล่อเหมือนลอยองค์ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม

จังหวัดอุดรธานี จัดพิธีสมโภชเหรียญที่ระลึกและรูปหล่อเหมือนลอยองค์
พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ในวาระครบรอบ 125 ปีการก่อตั้งเมืองอุดรธานี

125-2-1

          เมื่อวันที่ 7มกราคม 2561 เวลา 15.30 น. ณ บริเวณมณฑลพิธีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีสมโภชเหรียญที่ระลึกและรูปหล่อเหมือนลอยองค์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม เพื่อเป็นวัตถุมงคลในวาระครบรอบ 125 ปี แห่งการก่อตั้งเมืองอุดรธานี จัดโดย ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี มี นายชยาวุธ จันทร ประธานมูลนิธิกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม นายสุพร ศุภสร นายวิชัย ทัศนเศรษฐ์ นายอำนาจ ผการัตน์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายสิธิชัย จินดาหลวง นายธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นางฉายา ตยางคนนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมพิธี โดยมี พระอาจารย์เจริญ ฐานะยุตโต เจ้าอาวาสวัดโนนสว่าง อำเภอหนองวัวซอ พระสงฆ์ผู้ทรงวิทยคุณวิทยาคมอธิษฐานจิต จุดเทียนชัย พระเถรานุเถระและคณะสงฆ์ 125 รูปร่วมพิธีบวงสรวงบูชาเทวดา

125-2-2

125-2-3

125-2-4

125-2-5

125-2-6

125-2-9

          จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ มูลนิธิกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม กำหนดจัดสร้างเหรียญที่ระลึกและรูปหล่อเหมือนลอยองค์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม เพื่อเทิดพระเกียรติ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ในฐานะผู้มีคุณูปการแก่เมืองอุดรธานี และเป็นวัตถุมงคลที่ระลึกในวาระครบรอบ 125 ปี แห่งการก่อตั้งเมืองอุดรธานี ในวันที่ 18 มกราคม 2561 เพื่อหารายได้ดำเนินกิจการสาธารณกุศล โดยเฉพาะด้านการศึกษาของมูลนิธิกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม และรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารเรียนมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุดรธานี ให้กับคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ตลอดจนเพื่อให้ประชาชน ผู้สนใจเช่าบูชาเป็นที่ระลึกเพื่อความเป็นสิริมงคล

125-2-10

125-2-11

125-2-12

125-2-13

125-2-14

          รูปหล่อเหมือนลอยองค์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม เนื้อนวโลหะ ขนาดเท่าพระองค์จริง กำหนดจัดสร้างเพียง 30 องค์ ราคาเช่าบูชาที่องค์ละ 49,125 บาท เนื้อทองเหลือง ขนาด 12 นิ้ว จัดสร้าง 200 องค์ ราคาเช่าบูชาที่องค์ละ 9,125 บาท ในขณะที่เหรียญที่ระลึกฯ ซึ่งออกแบบด้านหน้าเป็นพระรูปพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ด้านหลังเป็นรูปท้าวเวสสุวัณ จัดสร้าง 3 เนื้อ คือ เนื้อทอง หนัก 1 บาท จัดสร้างตามจำนวนที่สั่งจอง (25 องค์) ในราคาเช่าบูชาเหรียญละ 39,125 บาท, เหรียญเนื้อเงิน จัดสร้าง 200 เหรียญ ราคาเช่าบูชาเหรียญละ 2,125 บาท และเหรียญทองเหลืองจัดสร้าง 50,000 เหรียญ ในราคาเช่าบูชาที่เหรียญละ 125 บาท

125-2-7

125-2-8

125-2-15

         ทั้งนี้ ภายหลังเสร็จพิธีสมโภชเหรียญที่ระลึกและรูปหล่อเหมือนลอยองค์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม นายชยาวุธ จันทร ประธานมูลนิธิกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ถวายเหรียญทองเหลือง 10,000 เหรียญ ในนามพระธรรมวิมลมุนีโดยมีพระครูญาณวิโมขเจ้าคณะอำเภอโนนสะอาดเป็นผู้รับแทน สำหรับประชาชนที่สนใจเช่าบูชาเหรียญที่ระลึกและรูปหล่อเหมือนลอยองค์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ 0-4224-7315, นายสิธิชัย จินดาหลวง เลขานุการมูลนิธิ 0-4224-4259, นางสุภาวดี สิทธิมาลัยรัตน์ เหรัญญิกมูลนิธิ ฯ 0-4224-6580และ 0-4224-6982