194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

สนามบินอุดรธานี เนื้อหอม สายการบินเปิดเส้นทางบินใหม่ เชื่อม อีสานบน สู่ อีสานใต้ และภาคเหนือ

สนามบินอุดรธานี เนื้อหอม สายการบินเปิดเส้นทางบินใหม่ เชื่อม อีสานบน สู่ อีสานใต้ และภาคเหนือ
พร้อมรับการเปิดฤดูการท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบ และรองรับศักยภาพการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว ของภาคฯ
เล็งใช้จังหวัดอุดรธานีเป็นฐานการบิน

          ท่าอากาศยานอุดรธานี มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รองรับความเติบโตของผู้โดยสาร โดย หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้เข้าเยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันท่าอากาศยานอุดรธานี มีจำนวนผู้โดยสารปีละกว่า 2 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น คาดว่าจะมีจำนวนถึง 4 ล้านคนในอีก 2-3 ปีข้างหน้า โดยปัจจุบันมีอาคารที่พักผู้โดยสารจำนวน 2 หลัง และมีแผนก่อสร้างอาคารหลังที่ 3 ในปี 2564 ซึ่งจะรองรับผู้โดยสารได้ปีละ 7 ล้านคน ปัจจุบันยังคงดำเนินการตามแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการก่อสร้างลานจอดเครื่องบิน ลานจอดรถเพิ่มเติม การก่อสร้างเป็นอาคารคาร์โก้ จัดเก็บสินค้า ซึ่งจะแล้วเสร็จในปี 2561 ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการรองรับการส่งออกสินค้าทางอากาศของจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ และหลังจากการปลดธงแดงจาก icao (องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ : ไอเคโอ) คาดว่าจะทำให้ท่าอากาศยานอุดรธานี จะมีเที่ยวบินเพิ่มมากขึ้น โดยกรมท่าอากาศยาน ได้ส่งเสริมการเพิ่มเที่ยวบินของสายการบิน เช่น การลดค่าแลนดิ้ง 30 เปอร์เซ็นต์ ลดค่าเช่าสำนักงาน 50 เปอร์เซ็นต์ ตามสัดส่วนเป็นเวลา 3 ปี
และล่าสุด 2 สายการบิน เล็งเห็นถึงศักยภาพท่าอากาศยานอุดรธานี และศักยภาพจังหวัดอุดรธานี ทั้งในภาคการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ทำการเปิดเส้นทางบินใหม่ เชื่อมระหว่างภูมิภาค จากอีสานบน สู่ อีสานใต้ และจากภาคอีสาน สู่ภาคเหนือ ประกอบด้วย

นกแอร์ เปิดเส้นทางบินใหม่ "อุดรธานี-อุบลราชธานี" เชื่อมเส้นทางธุรกิจ ท่องเที่ยว ระหว่างภูมิภาค
เชื่อมโยงสู่ สปป.ลาว และกัมพูชา โดยใช้สนามบินอุดรธานี เป็นฐานการบินของภูมิภาค

         สายการบินนกแอร์ เปิดเส้นทางบินใหม่เชื่อม 2 เมืองใหญ่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "อุดรธานี – อุบลราชธานี" รองรับความต้องการของผู้โดยสารทั้งภาคธุรกิจ ภาคท่องเที่ยวระหว่างภาคอีสานตอนบน สู่ภาคอีสานตอนใต้ และเชื่อมโยงสู่ประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาวและกัมพูชา โดยใช้ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี เป็นฐานการบินของนกแอร์

         นายปิยะ ยอดมณี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “สายการบินนกแอร์เล็งเห็นถึงศักยภาพและโอกาสทางธุรกิจในเส้นทาง อุดรธานี – อุบลราชธานี เชื่อว่าการเปิดบริการในเส้นทางบินนี้จะช่วยรองรับความต้องการด้านการเดินทางของประชาชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้สามารถเดินทางได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งจากการศึกษาพบว่าในเส้นทางจังหวัดอุดรธานีสู่จังหวัดอุบลราชธานี มีปริมาณการเดินทางโดยรถยนต์เป็นจำนวนมาก โดยใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง และทั้ง 2 จังหวัด ยังเป็นเมืองใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่สามารถเดินทางต่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวอื่นได้ เช่น สปป.ลาว และกัมพูชา อีกทั้งท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี ยังเป็นฐานปฏิบัติการบินของนกแอร์อีกแห่งหนึ่ง จึงเอื้ออำนวยต่อการเปิดเส้นทางใหม่นี้ โดยนกแอร์มุ่งหวังว่าการเปิดบริการในเส้นทางดังกล่าวจะช่วยอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางให้ผู้โดยสารได้มีตัวเลือกที่มากยิ่งขึ้น สายการบินนกแอร์ยังคงเดินหน้าพัฒนาสินค้าและการบริการให้ตรงกับความต้องการของผู้โดยสาร และสร้างการเติบโตโดยขยายเส้นทางบินใหม่ไปยังเมืองที่มีศักยภาพ ทั้งเส้นทางในประเทศ เส้นทางเชื่อมภูมิภาค และเส้นทางต่างประเทศ โดยไม่เน้นเพียงการเพิ่มจำนวนเส้นทางบินเท่านั้น แต่ทุกเส้นทางต้องเป็นเส้นทางที่มีศักยภาพและตอบโจทย์ความต้องการของผู้โดยสารอีกด้วย”
         โดยเส้นทางบิน อุดรธานี – อุบลราชธานี จะเปิดให้บริการจำนวน 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ด้วยเครื่องบินแบบ Q400 ผู้โดยสารสามารถสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป เริ่มทำการบินวันที่ 17 มกราคม 2561 ซึ่งปัจจุบันสายการบินนกแอร์ได้มีการให้บริการในเส้นทางจากท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี จำนวน 6เที่ยวบินต่อวัน และเส้นทางจากท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี จำนวน 7เที่ยวบินต่อวัน ซึ่งหลังจากเปิดเส้นทางบินอุดรธานี – อุบลราชธานีแล้ว นกแอร์จะมีเส้นทางบินในประเทศจำนวนรวม 25 เส้นทาง

air

แอร์เอเชีย เปิดเส้นทางบินข้ามภาค "อุดรธานี-เชียงใหม่"
เพิ่มโอกาสทางการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ของทั้ง 2 ภาค

        สายการบินแอร์เอเชีย เปิดเส้นทางบินใหม่ข้ามภาค "อุดรธานี-เชียงใหม่" พร้อมให้บริการทุกวัน และเพิ่มความถี่เที่ยวบินอุดรธานี-กรุงเทพ เป็น 5 เที่ยวบินต่อวัน พร้อมให้บริการเที่ยวบินแรกอุดรธานี-เชียงใหม่ และเที่ยวบินที่ 5 กรุงเทพ-อุดรธานี ในวันที่ 15กุมภาพันธ์ 2561

        นายสันติสุข คล่องใช้ยา ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย กล่าวว่า สายการบินไทยแอร์เอเชียให้ความสำคัญกับการเปิดเส้นทางบินข้ามภาค เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการเดินทางเชื่อมโยงภูมิภาคภายในประเทศ ในส่วนของจังหวัดอุดรธานี ถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ภาคอีสานที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และแอร์เอเชียพร้อมสร้างโอกาสในการขยายตลาดทั้งภาคท่องเที่ยวและลงทุน จึงได้เปิดเส้นทางบินตรง "อุดรธานี-เชียงใหม่" ซึ่งทำการบินทุกวัน เริ่มทำการบินวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นอกจากนี้ แอร์เอเชีย ยังได้เพิ่มความถี่เที่ยวบินในเส้นทาง กรุงเทพ-อุดรธานี จาก 4 เป็น 5 เที่ยวบินต่อวัน เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มมากขึ้น โดยจะเริ่มเพิ่มเที่ยวบินตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เช่นเดียวกัน
"เส้นทางอุดรธานี-เชียงใหม่ เป็นเส้นทางบินใหม่เชื่อมโยงภาคอีสานสู่ภาคเหนือ โดยให้บริการด้วยเครื่องบินแอร์บัส A320 จำนวน 180 ที่นั่ง เครื่องลำใหญ่ เดินทางสะดวกสบาย เอื้อประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวและผู้เดินทาง" นายสันติสุข กล่าว

        สำหรับจังหวัดอุดรธานี ปัจจุบัน มีเส้นทางบินสู่กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) 4 เที่ยวบินต่อวัน อุดรธานี-พัทยา (อู่ตะเภา) 2 เที่ยวบินต่อวัน อุดรธานี-ภูเก็ต 1 เที่ยวบินต่อวัน และเส้นทางล่าสุด อุดรธานี-เชียงใหม่ 1 เที่ยวบินต่อวัน และเนื่องในโอกาสเปิดเส้นทางบินใหม่ แอร์เอเชียได้จัดราคาโปรโมชั่นเริ่มต้นที่ 590 บาทต่อเที่ยวบิน จองได้ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม2560 ทุกช่องทางจำหน่าย ระยะเวลาการเดินทางได้ระหว่างวันที่ 15กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562