194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

มูลนิธิเพื่อการพัฒนา(เสนีย์ จิตตเกษม) เปิดกิจกรรม “ท่องเที่ยวเขตเมือง (City Tour) รถรางชมเมือง”

มูลนิธิเพื่อการพัฒนา(เสนีย์ จิตตเกษม) เปิดกิจกรรม “ท่องเที่ยวเขตเมือง (City Tour)
รถรางชมเมือง”
เสริมศักยภาพ สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด ยกระดับสู่ความเป็นเมือง “ไมซ์ซิตี้”

city-tour3

city-tour2

         วันนี้ (14ม.ค.61) เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุดรธานี มูลนิธิยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (เสนีย์ จิตตเกษม) เปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเขตเมือง (City Tour) รถรางชมเมือง โดยมี นายเสนีย์ จิตตเกษม ประธานมูลนิธิยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (เสนีย์ จิตตเกษม) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ นายพรเทพ ศักดิ์สุจริต ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดสบายดี นายทินกร ทองเผ่า ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี นายวิชา จันทร์กลม ผู้อำนวยการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ส่วนราชการ ภาคเอกชน ประธานและสมาชิกชมรม Expat Club และสื่อมวลชน ร่วมงาน

city-tour1

         นายเสนีย์ จิตตเกษม ประธานมูลนิธิยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (เสนีย์ จิตตเกษม) กล่าวว่า โครงการท่องเที่ยวเขตเมือง (City Tour) หรือรถรางชมเมือง ก่อตั้งขึ้นตามแผนงานเฉลิมฉลองการก่อตั้งเมือง ปีที่ 121 เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เมื่อปี 2557 เดิมมีจุดเริ่มต้นเส้นทางอยู่บริเวณศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวบริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัด แต่มีนักท่องเที่ยวไปใช้บริการไม่มากนัก เนื่องจากไม่ใช่จุดที่เป็นเขตชุมชน จึงได้ขอความร่วมมือจากศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี เปลี่ยนจุดเริ่มต้นมาเป็นหน้าศูนย์การค้าฯ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวมากขึ้น จากสถิติ 5 เดือนที่ผ่านมา มีจำนวนผู้ใช้บริการ 1,180 คน เฉลี่ยเดือนละ 236 คน เป็นชาวไทย 940 คน เป็นชาวต่างชาติ 240 คน

city-tour4

city-tour5

        การท่องเที่ยวเขตเมือง (City Tour) หรือรถรางชมเมือง เปิดให้บริการทุกวัน ๆ ละ 2 รอบ คือ รอบเช้า เวลา 11.00 น. รอบบ่าย เวลา 14.30 น. อัตราค่าโดยสาร ผู้ใหญ่คนละ 50 บาท เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและผู้สูงอายุ รวมถึงคนพิการ ค่าบริการคนละ 25 บาท และเด็กความสูงไม่ถึง 110 เซนติเมตร ไม่เสียค่าใช้จ่าย เดินรถตามเส้นทางคือ เริ่มจากจุดจอด (Starting Point) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี ไปตามเส้นทางถนนวัฒนานุวงศ์ – วัดมัชฌิมาวาส – ซอยหมอลำ – ตลาดบ้านห้วย – ต้นโพธิ์ ประวัติศาสตร์ – หนองประจักษ์ – พระตำหนักหนองประจักษ์ – ตลาดโพธิ์ศรี และ VT แหนมเนือง วัดโพธิสมภรณ์ – พิพิธภัณฑ์เมือง – ศาลหลักเมือง – ถนนประจักษ์ศิลปาคม และสิ้นสุดเส้นทางที่จุดจอด ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี และบนรถรางจะมีมัคคุเทศก์ให้ข้อมูลตลอดเส้นทาง ทั้งนี้ หากนักท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะสามารถเหมารถรางได้โดย สอบถามรายละเอียดที่ ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ 090-0691777 ในวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.00-16.30 น.

         นายเสนีย์ จิตตเกษม กล่าวอีกว่า การจัดทำโครงการรถรางชมเมือง เป็นการประกอบการเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise ในความรับผิดชอบของมูลนิธิยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวเขตเมือง สำหรับให้บริการนักท่องเที่ยว เพราะจังหวัดอุดรธานีเหมาะสมเป็นเมืองไมซ์ การมีรถรางชมเมืองจะช่วยเพิ่มเสน่ห์ และที่สำคัญคือ ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองให้แก่ประชาชนทั่วไปและนักเรียน นักศึกษา ซึ่งต้องขอขอบคุณภาคเอกชน คือ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี และโพธิ์ศรีวิลเลจ ในการสนับสนุนโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวนี้ ในส่วนของศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2558 บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เพื่อบริการข้อมูลให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยมีผู้เข้าใช้บริการกว่า 400 คน และศูนย์ฯ ยังได้ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เช่น กาแฟนายูง จาก อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ

city-tour6

city-tour7

city-tour8

city-tour9