194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

การประกวดถ่ายภาพมหกรรมผ้าทอมือ

การประกวดถ่ายภาพ "มหกรรมผ้าทอมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : GMS Fabric Expo 2018”

photo1-1

photo1-2

photo1-3

         เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 น. นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุม และร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดถ่ายภาพ ในงานมหกรรมผ้าทอมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : GMS Fabric Expo 2018” ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่ให้สื่อมวลชน, ช่างภาพ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได้มีส่วนร่วมในการบันทึกภาพสะท้อนมุมมองมิติศิลปะสู่สายตานักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ์ เนติโพธิ์) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี จัดโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงาน สนับสนุน การจัดประกวดผ้า การแสดงหมอลำกลอน การสาธิตการทอผ้าลานวัฒนธรรมอีสาน การประกวดภาพถ่าย การประกวดส้มตำเขยนานาชาติ วันที่ 2 การแสดงของจังหวัดอุดรธานี การแสดงของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการประกวดเทพธิดาผ้าทอมือ ในงานมหกรรมผ้าทอมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : GMS Fabric Expo 2018”

photo1-15

photo1-4 photo1-5

photo1-6 photo1-7

photo1-8 photo1-9

photo1-10 photo1-11

photo1-12

        และเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2561 ได้มีการนำเสนอผลงานผู้ได้รับรางวัลทั้ง 3 ประเภท ถึงที่มาของภาพ แรงบันดาลใจในการถ่ายภาพนั้น ณ เวทีกลาง (โดมแอร์) สนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี ในภาคค่ำ มีพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดทั้งสามประเภท ณ เวทีกลาง สนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี โดยผู้ชนะการประกวดทั้ง 3 ประเภท ประกอบด้วย

photo1-13

photo1-14

       ประเภท ขบวนแห่ Canival จำนวน 3 รางวัล ได้แก่
       - ชนะเลิศ นายกิติภณ พิมพ์แสง ชื่อภาพ "รำกลองยาว"
       -รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายศตวรรษ นันทะศิริ ชื่อภาพ "รอยยิ้มมิตรภาพ"     
       - รองชนะเลิศ อันดับ 2 นายเกรียงไกร ไกรเลิศวัฒนา ชื่อภาพ "ยิ่งใหญ่อลังการ"

      ประเภทผลิตภัณฑ์ภายในงาน จำนวน 3 รางวัล ได้แก่
      - ชนะเลิศ นายพัฒนา สมวงษ์ ชื่อภาพ "ผ้าร้อยลูกปัด สร้างรอยยิ้ม"
      - รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายชัยคม อธิชโย ชื่อภาพ "สีสันแห่งลายผ้า"
      -รองชนะเลิศ อันดับ 2 นายพลสินธุ์ จันทร์เพ็งเพ็ญ ขื่อภาพ "งดงามผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์"

     ประเภทกิจกรรมภายในงาน จำนวน 3 รางวัล ได้แก่
     - ชนะเลิศ นายดานิเอล กุลพรม ชื่อภาพ "ธานีผ้าหมี่ขิด เพลินจิตพิศมัย"
     - รองชนะเลิศ อับดับ 1 นายสมัคร บุตรสีน้อย ชื่อภาพ "ประตูแห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง"
     - รองชนะเลิศ อันดับ 2 นายพัฒนศักดิ์ สกุลพันธุ์ ชื่อภาพ "สนใจ"

ขอบคุณภาพและข้อมูลโดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายสิธิชัย จินดาหลวง,
วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี และช่างภาพอิสระ