194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

บขส.เปิดเดินรถเส้นทางรถโดยสารระหว่างประเทศ

บขส.เปิดเดินรถเส้นทางรถโดยสารระหว่างประเทศ "อุดรธานี-หนองคาย-วังเวียง สปป.ลาว"
ส่งเสริมการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจ ของทั้งสองประเทศ

          บขส.เปิดให้บริการเส้นทาง Feeder Services ในเส้นทางเดินรถโดยสารระหว่างประเทศสายที่ 9 "อุดรธานี - หนองคาย - วังเวียง" วันละ 1 รอบ โดยผู้ใช้บริการสามารถนั่งเครื่องบินมาลงที่ท่าอากาศยานอุดรธานี และซื้อตั๋วโดยสารเดินทางไปเมืองวังเวียง สปป.ลาว ซึ่ง บขส.ได้จัดเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วและรถโดยสารให้บริการที่ท่าอากาศยานอุดรธานีทุกวัน เริ่มเปิดให้บริการเดือนพฤษภาคมนี้ เป็นต้นไป

          เชื่อว่าการเปิดเดินรถในเส้นทางนี้ จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ รวมทั้งช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนให้สะดวกสบายและประหยัดมากยิ่งขึ้น ด้วยรถโดยสารปรับอากาศมาตรฐาน 2 จอดรับผู้โดยสารที่สถานีบริการขนส่งแห่งที่ 1 วันละ 1 เที่ยว และจอดรับผู้โดยสารที่จังหวัดหนองคาย เดินทางต่อไปยังเมืองวังเวียง แขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ใช้เวลาในการเดินทางทั้งสิ้น 7 ชั่วโมง ค่าโดยสาร จากจังหวัดอุดรธานี–เมืองวังเวียง 320 บาท และจากจังหวัดหนองคาย–เมืองวังเวียง 270 บาท

bus1

bus2

bus3

          ทั้งนี้ บขส.ได้เปิดเดินรถโดยสารระหว่างประเทศไทย กับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แล้ว 8 เส้นทาง คือเส้นทางอุดรธานี–นครหลวงเวียงจันทน์, หนองคาย–นครหลวงเวียงจันทน์, อุบลราชธานี–เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก, มุกดาหาร– สะหวันนะเขต, ขอนแก่น–นครหลวงเวียงจันทน์, นครราชสีมา–นครหลวงเวียงจันทน์,นครพนม–เมืองท่าแขก แขวงคำม่วน และเส้นทางเชียงใหม่–หลวงพระบาง