194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

บสย.อุดรธานี จัดกิจกรรมใหญ่เอาใจ SMEs "มหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุนแฟร์"

บสย.อุดรธานี จัดกิจกรรมใหญ่เอาใจ SMEs "มหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุนแฟร์"
จับมือ หน่วยงานพันธมิตร เปิดเวทีให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจในพื้นที่

credit1

credit2

          บสย.อุดรธานี ร่วมกับ หน่วยงานพันธมิตร จัดกิจกรรมใหญ่ "มหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุนแฟร์" เปิดเวทีให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุน สินเชื่อเพื่อดำเนินธุรกิจได้ง่ายข้น ระดมทีมกระตุ้นค้ำประกันสินค้า SMEs ทวีทุน (PGS6) ปรับปรุงใหม่ ก่อนปิดโครงการ แจงยอดค้ำประกัน ไตรมาส 1 ทะลุกว่า 1,555 ล้านบาท

credit3

credit4

credit5

credit7

          เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ที่ ห้องอุดรดุษฏี โรงแรมเจริญโฮเต็ล อุดรธานี บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) อุดรธานี ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี และหน่วยงานพันธมิตร จัดกิจกรรม "มหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุนแฟร์" โดยมี นายประเสริฐ ชัยชาญอุดมสุข ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกิจการสาขา บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นประธานเปิดงาน มี นายวันชัย อนุตรชัชวาลย์, นายสมศักดิ์ ถนัดช่าง, นายสุวัฒน์ วิไลงาม, พ.ท.วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี, นายมโนฑ ศรีพรมทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการสาขาและผู้จัดการสำนักงานสาขาอุดรธานี, นางสุภาวดี สิทธิมาลัยรัตน์ คลังจังหวัดอุดรธานี, สมาชิกหอการค้า, ผู้ประกอบการ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมงาน

credit19

          นายประเสริฐ ชัยชาญอุดมสุข กล่าวว่า บสย. เร่งประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้ และให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้าถึงสินเชื่อให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (PGS6) ปรับปรุงใหม่ ฟรีค่าธรรมเนียม 4 ปี โดยมีรัฐบาลและสถาบันการเงิน จ่ายค่าธรรมเนียมค้ำประกันแทนผู้ประกอบการ ซึ่งกำลังจะปิดโครงการในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และยังมีวงเงินค้ำประกันสินเชื่อ รองรับประมาณ 26,000 ล้านบาท จึงได้จัดงาน "มหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุนแฟร์" 2561 ขึ้น เพื่อเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ของ บสย. โดยมีหน่วยงานพันธมิตรร่วมจัดกิจกรรม

          "งานมหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุนแฟร์ ก่อนหน้านี้จัดกิจกรรมที่จังหวัดพะเยา, พิษณุโลก และจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 3 ของประเทศ ต่อไปกำหนดจัดงานที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดพัทลุง ครั้งนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมงานมากกว่า 200 สถานประกอบการ เป้าหมายการขอสินค้าไม่ต่ำกว่า 100 ราย และคาดว่าจะได้รับอนุมัติสินเชื่อไม่ต่ำกว่า 10% ซึ่งนับเป็นโอกาสดีของผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องหรือขยายธุรกิจ โดย บสย.มีวงเงินค้ำประกันสินเชื่อโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (PGS6) ปรับปรุงใหม่ รองรับจำนวน 26,000 ล้านบาท ซึ่งจะสิ้นสุดโครงการในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ บสย.สำนักงานสาขาอุดรธานี โทร.042-341969-70, 081-3794774 หรือ บสย.Call Center 0-2890-9999 และธนาคารพันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการ"

           ด้าน นายมโนฑ ศรีพรมทอง เปิดเผยว่า "บสย.สำนักงานสาขาอุดรธานี รับนโยบายและเป้าการค้ำประกันสินเชื่อ ปี 2561 วงเงิน 7,500 ล้านบาท ครอบคลุม 10 จังหวัดภาคอีสาน ได้แก่ อุดรธานี ขอนแก่น หนองคาย หนองบัวลำภู เลย สกลนคร กาฬสินธุ์ มุกดาหาร นครพนม และบึงกาฬ ซึ่งมีศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั้งด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว โดยผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 สามารถค้ำประกันสินเชื่อวงเงิน 1,555.55 ล้านบาท หรือ 93.09% ของเป้าหมายค้ำประกันฯ ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (PGS6) ปรับปรุงใหม่ สูงสุดจำนวน 355 ราย วงเงิน 1,199 ล้านบาท ประเภทธุรกิจที่มีวงเงินค้ำประกันสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจผลิตสินค้าและการค้าอื่นๆ จำนวน 938 ราย วงเงิน 267 ล้านบาท ธุรกิจบริการ จำนวน 425 ราย วงเงิน 239 ล้านบาท ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 244 ราย วงเงิน 211 ล้านบาท ธุรกิจสินค้าอุปโภค บริโภค จำนวน 179 ราย วงเงิน 139 ล้านบาท และธุรกิจปิโตรเคมีและพลังงาน จำนวน 26 ราย วงเงิน 110 ล้าบาท ซึ่งแผนดำเนินงานในไตรมาส 2-4 จะมุ่งเน้นการเข้าถึงผู้ประกอบการ SMEs เพื่อให้คำปรึกษาการเข้าถึงสินเชื่อ โดยปัจจุบัน บสย.มีช่องทางการให้คำปรึกษาผ่านระบบ "คลินิกค้ำประกันสินเชื่อออนไลน์" ผ่านเว็บไซต์ www.tcg.or.th การจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อเสริมสร้างผู้ประกอบการ SMEs การเตรียมความพร้อมในการยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินให้ได้รับอนุมัติสินเชื่อเพิ่มขึ้น โดยในครึ่งปีหลังได้เตรียมจัดสัมมนาการให้ความรู้ทางการเงินแก่ผู้ประกอบการ SMEs รวมถึงการร่วมมือกับพันธมิตรแก้ปัญหาการเข้าถึงสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการทุกรูปแบบ"

credit5

credit8

credit9

credit10

credit11

credit12

credit13

credit14

credit15

credit17

          ส่วนการจัดงานมหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุนแฟร์ มีกิจกรรมต่างๆ เช่น เวทีแลกเปลี่ยนมุมมองและความรู้ โดยมี นางทัศนีย์ ตั้งพัฒนาศิริ รองผู้อำนวยการ ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอนแก่น นายพิชัย ศรีเสาวภาค ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด นายโกวิท จะระคร ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี ร่วมกันเสวนาในหัวข้อ "การเข้าถึงแหล่งทุนยุค Thailand 4.0" และในช่วยคัมภีร์วิถีรวยกับ 2 ผู้บริหารคนรุ่นใหม่ ลูกค้า บสย. ในโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (PGS6) ปรับปรุงใหม่ นายประเสริฐ โพธิ์ไพฑูรย์ เจ้าของกิจการ บจก.โชคประเสริฐอาหารสัตว์ บจก.ออร่า ออร์แกนิค ฟาร์ม และนางสาวเนาวรัตน์ คู่วัจนกุล เจ้าของกิจการ บจก.โดส ร้านกาแฟ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ ค้ำประกันทวีทุนหนุนธุรกิจเติบโต ถ่ายทอดประสบการณ์และเคล็ดลับการทำธุรกิจ ดำเนินรายการโดย คุณรัชนี สุทธิธรรม และกำภู ภูริภูวดล นอกจากนี้ยังมีการออกบูธประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของสถาบันการเงินต่างๆ การออกบูธประชาสัมพันธ์และจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการ SMEs ทั้งในจังหวัดอุดรธานี และที่เข้าร่วมโครงการของ บสย.