194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

เชื่อมโยงการท่องเที่ยว "อีสานบน ผูกเสี่ยว-ผูกขวัญ อีสานล่าง"

อุดรธานี จัดเชื่อมโยงมิตรภาพการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวในงาน
"อีสานบน ผูกเสี่ยว-ผูกขวัญ อีสานล่าง" เชื่อมสัมพันธ์ "เมือง 2 อุ 2 ธานี 2 ทุ่งศรีเมือง"

ubon1-1

ubon1-2

ubon1-3

ubon1-4

          จังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรม “ผูกเสี่ยว ผูกขวัญ ผูกสัมพันธ์ เมืองอุบล-เมืองอุดร" ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2561 ณ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายอำนาจ ผการัตน์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและอดีตประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นายสิทธิชัย โควสุรัตน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี นายวีระพงษ์ เต็งรังสรรค์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี นายทินกร ทองเผ้า ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอุดรธานี พร้อมด้วยคณะผู้นำภาครัฐ ภาคเอกชนทั้งสองจังหวัด กิจกรรมจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์และสร้างความรู้จักกันระหว่างสมาชิก ภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวคิดซึ่งกันและกัน และเพื่อเป็นการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู้ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

ubon1-5 ubon1-6

ubon1-7 ubon1-8

ubon1-10 ubon1-9

ubon1-11 ubon1-12

ubon1-13 ubon1-15

ubon1-16 ubon1-17

ubon1-18 ubon1-19

ubon1-20 ubon1-21

         และเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 ณ ถนนสายวัฒนธรรมเขมราฐธานี หรือถนนคนเดินเขมราฐ อ.เขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดงานต้อนรับคณะจากจังหวัดอุดรธานี ในงาน "ผูกเสี่ยว ผูกขวัญ ผูกสายสัมพันธ์ เมืองอุบลฯ-เมืองอุดร" ภายในงานเต็มไปด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น โดย นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เคยดำรงตำแหน่งนายอำเภอเขมราฐ และได้รับรางวัล "นายอำเภอแหวนเพชร" ที่อำเภอนี้ด้วย ภายในงานจัดขึ้นที่โรงแรมสุขสงวน ซึ่งเป็นโรงแรมเก่าแก่ในอำเภอเขมราฐ มีการต้อนรับแขกจากทั้งสองจังหวัดด้วยงานพาแลง มีการแสดงศิลปะพื้นบ้าน และการฟ้อนรำซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของถนนคนเดินเขมราฐ ก่อนจะเป็นพิธีบายศรีผูกขวัญ ผูกเสี่ยว ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่และดีงามของชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้ประพฤติปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลานานนับศตวรรษ

         นอกจากนี้ ทั้งสองจังหวัดได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น การประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นในร่วมมือด้านต่างๆ เช่น จะทำอย่างไรเพื่อให้ทั้งสองจังหวัดมีความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว การประสานความร่วมมือกันในทุกองค์กร ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอุดรธานี มีอะไรที่คล้ายคลึงกันหลายอย่าง อาทิ โรงสีข้าว โรงงานแป้งมันสำปะหลัง โรงงานยางพารา โรงงานไก่สด โรงงานโซล่าเซลล์ โรงโม่หิน เป็นต้น ในด้านของการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี จะเน้นการท่องเที่ยวในเชิงอัตลักษณ์ ไม่ว่าจะเป็นการทำต้นเทียน จะไม่เหมือนที่อื่น คือจะทำแต่เรื่องของพุทธชาดก ผ้ากาบบัว ก็จะเป็นแบบของตนเอง เน้นในเรื่องของการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ในแบบ "เที่ยว–กิน–นอน–ซื้อของฝาก"
คณะจังหวัดอุดรธานี ได้เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น มณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ชมนิทรรศการถาวร 4 มิติ เรื่องราวพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่เสด็จพระราชดำเนินไปยังทั่วประเทศแม้ถิ่นทุรกันดาร ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนหลายสิ่งหลายอย่างทั้งการจัดการบริหารน้ำอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะโครงการระบายน้ำ และอ่างเก็บน้ำชายแดน ที่นอกจากจะช่วยให้ชาวบ้านมีน้ำใช้ และกลายเป็นพรมแดนธรรมชาติ

          และยังได้เยี่ยมชมสิ่งประดิษฐ์แขนกลอัจฉริยะ บริษัท อาร์เอสที โรโบติกส์ จำกัด “โรงงานผลิตหุ่นยนต์แขนกลสัญชาติไทย” สำหรับ "RST ROBOTICS" เป็นธุรกิจหุ่นยนต์แขนกลฝีมือคนไทย สามารถอวดโฉมและมีเครือข่ายร่วมพัฒนา "หุ่นยนต์แขนกล" ซึ่งได้ออกแบบ สร้าง พัฒนาหุ่นยนต์แขนกลขึ้นมาภายในระยะเวลา 3 ปี จุดเด่นคือเป็นเทคโนโลยีพหุศาสตร์ โดยใช้อะลูมิเนียมหล่อ อาศัยเทคโนโลยีด้าน Articulated Arm เลียนแบบแขนของมนุษย์ สามารถรับน้ำหนักที่ปลายแขน 3 กิโลกรัม เคลื่อนที่ได้ทั้ง 6 แกน ถือเป็นสินค้าที่ผลิตโดยสตาร์ตอัพคนไทย ราคาต้นทุนถูกกว่าการนำเข้าจากต่างประเทศ มีการควบคุมง่ายเป็นมิตรกับการใช้งาน สามารถทำงานแทนคนได้ 3-5 คนต่อหุ่นยนต์ 1 ตัว เป้าหมายสำคัญ คือ การสร้างหุ่นยนต์แขนกล เพื่อทดแทนแรงงานที่มีแนวโน้มที่จะขาดแคลนมากขึ้นในอนาคต และการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของเมืองไทย สร้างผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์แขนกล เพื่อรองรับในอนาคต

           เข้าศึกษาดูงาน บริษัท อุบลไบโอเอทานอล จำกัด ซึ่งมีกลุ่มน้ำมันบางจากร่วมทุน ได้มีการใส่ใจในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม เปลี่ยนของเสียให้มีค่า ไม่ใช้เคมีที่อันตรายในกระบวนการผลิต จ้างงานคนในพื้นที่ เน้นการมีส่วนร่วมกับชุมชน ทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมด้านการเกษตร ด้านการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในชุมชน อีกทั้งยังได้รับมาตรฐานในการทำแป้งมันสำปะหลังออร์แกนิค USDA/EU ORGANIC เป็นองค์กรแรกและองค์กรเดียวของประเทศที่ผ่านการรับรองในผลิตภัณฑ์ของมันสำปะหลัง และพร้อมเดินหน้าสู่อนาคต เพื่อประโยชน์มากมายในการเป็นฐานการผลิตเทคโนโลยีชีวภาพ ด้วยการเป็นผู้ผลิตตั้งต้นของอุตสาหกรรม ไบโอเคมีคอล และ ไบโอพลาสติก ผลิตภัณฑ์ ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ubon1-22 ubon1-23

ubon1-24 ubon1-25

ubon1-27 ubon1-28

ubon1-29 ubon1-30

ubon1-31 ubon1-32

ubon1-33 ubon1-34

ubon1-35 ubon1-36

            นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า "กิจกรรมเกิดขึ้นสืบเนื่องจาก ทั้งสองจังหวัดมีสายการบินเปิดเส้นทางบินตรง อุดรธานี-อุบลราชธานี โดยสายการบินนกแอร์ และจังหวัดอุบลราชธานี ได้เดินทางเยือนจังหวัดอุดรธานี เพื่อศึกษาข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน จังหวัดอุดรธานี จึงได้นำคณะภาครัฐ ภาคเอกชนเยือนจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อแลกเปลี่ยนผูกสัมพันธ์เป็น 'เสี่ยว' กัน แสดงถึงความมีมิตรภาพ พี่น้องของทั้งสองจังหวัด ต่อไปจะได้เชื่อมสัมพันธ์ทั้งด้านการค้า ด้านธุรกิจ ทั้งนี้ คุณโกมินทร์ ทีฆธนานนท์ นักธุรกิจชาวอุดรธานี ได้ไปประกอบธุรกิจย่านการค้าที่จังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งด้านท่องเที่ยว และนักธุรกิจจังหวัดอุบลราชธานี มีความสนใจมาลงทุนทำธุรกิจโรงงานเอทานอลในจังหวัดอุดรธานี"