194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

อุดรธานี แถลงข่าว จัดแข่งขัน "ฟุตบอลอุดรธานีคัพ 2018"

อุดรธานี แถลงข่าว จัดแข่งขัน "ฟุตบอลอุดรธานีคัพ 2018" ฟุตบอลลีกระดับจังหวัด ครั้งที่ 2
มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพ สร้างแรงบันดาลใจด้านกีฬาให้กับเยาวชนเมืองอุดรฯ

footballudon1-4

        เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ที่ ลานกิจกรรม Zapp Station Zone 4 ศูนย์การค้ายูดี ทาวน์ อุดรธานี นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันฟุตบอลอุดรธานี คัพ 2018 และจับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน จัดโดยจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดอุดรธานี และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี นายวิรชน ประดับศรี ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี ผู้บริหาร ศูนย์การค้ายูดีทาวน์ อุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชน และประธานสโมสรระดับอำเภอ ผู้จัดการทีม นักกีฬาจาก 20 อำเภอ พร้อมด้วยบุคลากรที่มีผลงานในด้านกีฬาในอดีต ร่วมงาน

footballudon1-1

        นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า การแข่งขันฟุตบอลอุดรธานีคัพ เกิดขึ้นเมื่อปี 2560 เนื่องจากเห็นว่าบรรยากาศด้านการกีฬาในจังหวัดอุดรธานีได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก มีนักกีฬาทั้งเยาวชนและบุคคลทั่วไป ชนะการแข่งขันทั้งระดับจังหวัด และระดับชาติ สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดอุดรธานี ประกอบกับกระแสแฟนคลับของฟุตบอลอุดรธานีเอฟซี ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก จึงได้จัดการแข่งขันฟุตบอลอุดรธานี คัพ 2017 ขึ้น ภายใต้นโยบายการสนับสนุนด้านการกีฬาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีในลักษณะกีฬาต้านยาเสพติด ได้นำเอาพื้นฐานการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ต่อยอดสร้างการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกระดับจังหวัด ซึ่งขณะนั้นยังไม่มีจังหวัดใดจัดการแข่งขันระดับจังหวัดขึ้น จังหวัดอุดรธานีจึงถือเป็นจังหวัดแรก โดยให้อำเภอทั้ง 20 อำเภอ ส่งทีมฟุตบอลเข้าร่วมแข่งขัน ด้วยความร่วมมือของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ พลเรือน ตำรวจ ทหาร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน บริษัท ห้างร้านร่วมกันสนับสนุน

         "การจัดครั้งแรกซึ่งจังหวัดยังไม่มีประสบการณ์ย่อมมีปัญหาเกิดขึ้นแน่นอน แต่ก็สามารถแก้ไขผ่านพ้นไปได้ และประสบความสำเร็จจากการแข่งขันฟุตบอลอุดรธานี คัพ 2560 อย่างเกินความคาดหมาย และเป็นการจุดประกายให้กับเด็ก เยาวชน นักกีฬา รักในการเล่นกีฬาและเห็นแนวทางการพัฒนาฝีมือ สามารถสร้างสรรค์นักกีฬาฟุตบอลที่เป็นลูกหลานของจังหวัดอุดรธานี ให้พัฒนาต่อยอดไปในระดับที่สูงขึ้น โดยเราได้นำบทเรียนที่เกิดขึ้นในการจัดแข่งขันครั้งที่ 1 มาปรับแก้ไขเพื่อจัดการแข่งขันฟุตบอลอุดรธานี คัพ 2018 โดยได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ในเรื่องของกรรมการผู้ตัดสิน จังหวัดได้สร้างบรรทัดฐานในการตัดสินให้บริสุทธิ์ ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้แข่งขัน รวมทั้งรางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขันได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และหลายภาคส่วน เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการแข่งขันและเกิดการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้มีศักยภาพให้มากขึ้น กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการเปิดตัวทีมแข่งขันทั้ง 20 อำเภอ เพื่อให้เห็นถึงความพร้อมของทีมแข่งขัน นักกีฬา กรรมการผู้ตัดสิน ประธานสโมสร รวมถึงผู้สนับสนุนในทุกภาคส่วน โดยจังหวัดอุดรธานี คาดหวังในการเป็น 'สปอตซิตี้' ให้ส่วนกลางได้เห็นถึงความพร้อมของจังหวัดในการจัดการแข่งขันด้านกีฬา และสามารถจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติได้"

footballudon1-2

footballudon1-3

footballudon1-5

footballudon1-6

footballudon1-7

         นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า "องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ได้ตั้งงบประมาณด้านการกีฬาไว้เพื่อสนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬาในจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายชยาวุธ จันทร ในขณะนั้น มีแนวคิดในการจัดฟุตบอลอุดรธานี คัพ เนื่องจากเห็นศักยภาพของนักกีฬาในจังหวัดเชื่อว่าจะสามารถต่อยอดศักยภาพด้านการกีฬาสู่ระดับสากลได้ อบจ.จึงได้ร่วมสนับสนุนรวมทั้งการจัดการแข่งขันครั้งที่ 2 ฟุตบอลอุดรธานี คัพ 2018 ในครั้งนี้ ซึ่งได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 3 ล้านบาท และไม่เฉพาะการจัดการแข่งขัน ฟุตบอลอุดรธานี คัพ เท่านั้น อบจ. พร้อมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาทุกประเภท โดยได้ตั้งงบประมาณสนับสนุนไว้จำนวน 7 ล้านบาท และฝากให้นักกีฬาทุกคนให้มีวินัยในการฝึกซ้อม เพื่อให้บรรลุสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้"

         ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า "ที่ผ่านมาแวดวงกีฬาของจังหวัดอุดรธานี ค่อนข้างเงียบเหงา แต่ในห้วง 4-5 ปี ที่ผ่านมา การกีฬามีการพัฒนาจนสามารถก้าวขึ้นมาอยู่อันดับที่ 4-5 ของประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนของผู้หลัก ผู้ใหญ่ในจังหวัดอุดรธานี ทั้งในด้านงบประมาณสนับสนุน และการพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬาให้กับเยาวชนในจังหวัดอุดรธานี การจัดแข่งขันฟุตบอลอุดรธานีคัพ คาดหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน และนักกีฬาในจังหวัดอุดรธานี ได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้"