194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

MOUโครงการ "ก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดินในเขตเทศบาลนคร"

เทศบาลนครอุดรธานี MOU ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครงการ "ก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดินในเขตเทศบาลนคร" รวม 4 ระยะ คาดดำเนินการระยะที่ 1 ต้นปี 2562

mou9

         วันนี้(17ก.ค.61) เวลา 11.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดินในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จัดโดย เทศบาลนครอุดรธานี ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมี ดร.อิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายปิยพจน์ รุธิรโก รองผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ส่วนราชการ ภาคเอกชน ร่วมงาน

mou4

mou2

mou3

mou1

          โครงการก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดินในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จัดทำขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของสายไฟฟ้าและสายสื่อสารคมนาคม ส่งผลให้เกิดทัศนียภาพไม่สวยงาม และประชาชนไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เทศบาลนครอุดรธานีจึงได้ร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ออกแบบวางแผนและทำบันทึกความเข้าใจก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบเคเบิ้ลใต้ดินในเขตเทศบาล แยกเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 บริเวณ ถ.อุดรดุษฎี (หอนาฬิกา-วงเวียนน้ำพุ) - ถ.โพศรี (วงเวียนน้ำพุ-สามแยกตัดถนนอำเภอ)ระยะทาง 1.3 วงจร-กม. ระยะที่ 2 บริเวณ ถ.ประจักษ์ (หอนาฬิกา) - สามแยก ถ.พานพร้าว (ทุ่งศรีเมือง) ระยะทาง 0.97 วงจร-กม. ระยะที่ 3 บริเวณ ถ.อุดรดุษฎี (ห้าแยกน้ำพุ-ห้าแยกอนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ฯ) - ถ.ทหาร (อนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ฯ-สามแยกตัดซอยจินตคาม) ระยะทาง 2.4 วงจร-กม. ระยะที่ 4 บริเวณ ถ.โพศรี จากสามแยกตัดถนนอำเภอ-สี่แยกตัดถนนมุขมนตรี ระยะทาง 1.56 วงจร-กม. รวมระยะทางทั้งสิ้น 6.23 วงจร-กม. โดยจะดำเนินการในระยะที่ 1 ก่อนภายในปีงบประมาณ 2562 หลังจากนั้นจึงจะดำเนินการในระยะต่อไป

mou6

mou5

mou7

mou8