194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

รัฐ-เอกชน อุดรธานี ส่งมอบน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ สปป.ลาว

รัฐ-เอกชน อุดรธานี ส่งมอบน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ สปป.ลาว

lao1

lao2

lao3

lao4

         วันนี้ (1ส.ค.61) เวลา 06.30 น. จังหวัดอุดรธานี โดย นายณรงค์ จีนอ่ำ ปลัดจังหวัดอุดรธานี ผู้แทนจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นำโดย นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย/รองประธานคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 และคณะกรรมการหอการค้าฯ ร่วมกันเดินทางเพื่อส่งมอบเงินและสิ่งของบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในแขวงอัตตะปือและแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ นครหลวงเวียงจันทน์ โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายธีระภัทร์ ผิวสวัสธ์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี ร่วมปล่อยขบวนรถสิ่งของบริจาค รวม 12 คัน ที่ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

lao5

lao6

lao7

lao8

lao9

lao10

lao11

lao12

lao13

          คณะภาครัฐ ภาคเอกชนจังหวัดอุดรธานี ได้นำเงินสดจำนวน 500,000 บาท พร้อมด้วยสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น จำนวน 12 คันรถ ส่งมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัย เป็นครั้งที่ 2 ร่วมกับ คณะของจังหวัดหนองคาย ณ ศาลาว่าการนครหลวงเวียงจันทน์ โดยมี ท่านสินละวง คุดไพทูน เจ้าผู้ครองนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว และ นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ร่วมรับมอบ ทั้งนี้ จังหวัดอุดรธานี ได้มอบเงินสดสิ่งของช่วยเหลือในครั้งแรกแล้วเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 โดยมีเงินสด 210,000 บาท ของกินของใช้อีก 4 คันรถ

lao14

lao15

lao16

           ตามที่ เกิดอุทกภัยในแขวงอัตตะปือและแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ส่งผลกระทบเป็นบริเวณกว้าง เกิดความเสียหายเป็นจำนวนมาก ทำให้ราษฎรประสบปัญหาขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค จังหวัดอุดรธานี โดยนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี ตั้งศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดอุดรธานี มีประชาชนร่วมบริจาคทรัพย์และสิ่งของเพื่อช่วยเหลือประชาชนชาว สปป.ลาว เป็นจำนวนมาก ในส่วนของภาคเอกชน หอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย บึงกาฬ) เปิดเป็นจุดรับบริจาคเงินจากประชาชนและผู้มีจิตศรัทธา ที่หอการค้าจังหวัดอุดรธานี (ศูนย์กลางรับบริจาคฯ) หรือผ่านบัญชีหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอุดรธานี บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 510-281767-0 เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย นอกจากนี้ยังมี มูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน อุดรธานี เปิดรับบริจาคที่มูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน ภาคประชาชน เปิดจุดรับบริจาคในชื่อ “ชาวอุดรรวมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย สปป.ลาว” ณ บริเวณเจริญศรีปาร์ค ริมหนองประจักษ์ฯ มีประชาชนนำสิ่งของ น้ำดื่ม อาหารแห้ง และเครื่องนุ่งห่ม ส่งมอบความช่วยเหลือเป็นจำนวนมาก

         โดย จังหวัดอุดรธานี ได้ส่งมอบสิ่งของบริจาค 4 คันรถ และเงินสดจำนวน 210,000 บาท ครั้งแรก เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 ให้กับ สถานกงสุลใหญ่ สปป.ลาว ประจำประเทศไทย ณ จังหวัดขอนแก่น และหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 พร้อมด้วยกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดอุดรธานี เข้ามอบเงินบริจาค จำนวน 120,900 บาท ให้กับ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เพื่อส่งมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัย ในสปป.ลาว ต่อไป