194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

อุดรธานีแถลงข่าวจัด “มหกรรมเครือข่ายสินค้าเมืองอุดร”

อุดรธานีแถลงข่าวจัด “มหกรรมเครือข่ายสินค้าเมืองอุดร”

         เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.00 น. ที่ ห้องทุ่งศรีเมือง 1 โรงแรมเซ็นทารา แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการแถลงข่าว “มหกรรมเครือข่ายสินค้าเมืองอุดร” มี นายดุสิต ทองทา สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ร่วมแถงข่าว และมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน ร่วมงาน

press-conference1

press-conference2

press-conference3

          "มหกรรมเครือข่ายสินค้าเมืองอุดร" เป็นกิจกรรมส่งเสริมการขายให้แก่ผู้ประกอบการในจังหวัดอุดรธานี ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในการเข้าถึงสินค้าโดยตรงไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ให้ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และผู้บริโภคได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความต้องการระหว่างกัน และนำไปพัฒนาสินค้าของตนต่อไป อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาส เพิ่มช่องทางการตลาด สร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาชิกผู้ผลิตสินค้าของสหกรณ์ เพื่อชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืน นอกจากนี้ การจัดงานครั้งนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานของขบวนการสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรกลุ่มอาชีพ รวมถึงการกระจายสินค้าด้านการเกษตรและเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพในจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดอื่นๆ เพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่กลุ่มผู้ผลิตสินค้าจากชุมชนและผู้บริโภคได้สินค้าดีในราคายุติธรรม และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสินค้าจากเกษตรกร โดยมี กลุ่มเป้าหมายคือ สหกรณ์กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ สมาชิกกลุ่มเครือข่ายสหกรณ์ทั่วประเทศ และประชาชนทั่วไป

          กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย สินค้านาทีทอง ไข่ไก่ราคาแผงละ 60 บาท (จำนวนจำกัด) นิทรรศการน้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาสหกรณ์ที่ยั่งยืน ลานวิถีเกษตรกรรมของชาวสหกรณ์ สหกรณ์สอนอาชีพ เสวนาวิชาการ ยกทัพสินค้าจากผู้บริโภคโดยตรง กลุ่มสินค้าเกษตร สมุนไพร ผ้าทอมือ เครื่องประดับ อาหารและเครื่องดื่มกว่า 220 ร้านค้า ทั้งข้าว ผลไม้ การแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสาน และ ศิลปินชื่อดังมากมาย

         "มหกรรมเครือข่ายสินค้าเมืองอุดร"กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2561 ณ ลานเดอะแลนด์ ศูนย์การค้ายูดีทาวน์ อุดรธานี