194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

กลุ่มจังหวัดสบายดีจัดสื่อสัญจรเสริมการท่องเที่ยว

กลุ่มจังหวัดสบายดี จัดสื่อสัญจรสำรวจเส้นทางท่องเที่ยว เสริมการท่องเที่ยว 
การค้า การลงทุนในอนาคต และกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยช่วงงาน ESAN EXPO 2018

 

press1

          กลุ่มจังหวัดสบายดี จัดสื่อสัญจรสำรวจเส้นทางท่องเที่ยว เสริมการท่องเที่ยว การค้าการลงทุนในอนาคต และกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยช่วงงาน ESAN EXPO 2018 28 สิงหาคม -2 กันยายน คาดเงินสะพัดกว่า 10 ล้าน คนเที่ยวชมงานมากกว่า 100,000 คน

        กลุ่มจังหวัดสบายดี ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู เลย หนองคาย บึงกาฬ นำคณะสื่อมวลจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดอุดรธานี แบบซิตี้ทัวร์ เส้นทางอุดรธานีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง รอบตัวเมืองอุดรธานี เพื่อร่วมโปรโมทการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยมีนายฤทธิเดช โคตรสาร ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีร่วมคณะ

press6

       พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง ตั้งอยู่หมู่ที่ 13 ถนนสุทธิพงษ์ ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน ถือกำเนิดขึ้นภายหลังจากการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชมการขุดค้นทางโบราณคดีที่บ้านเชียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ครั้งเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2515 ได้รับยกย่องและประกาศให้เป็นแหล่งมรดกโลกด้านวัฒนธรรมลำดับที่ 359 เมื่อ พ.ศ. 2535
       พิพิธภัณฑ์บ้านเชียงมีส่วนจัดแสดงและส่วนบริการ 3 อาคาร คือ 1.อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นส่วนบริการ ประกอบ ด้วยห้องจำหน่ายบัตร หนังสือและของที่ระลึก ห้องประชุม ห้องควบคุมและรักษาความปลอดภัย ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ,2.อาคารกัลยาณิวัฒนา ส่วนจัดแสดงนิทรรศการถาวรซึ่งสร้างเชื่อมต่ออาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ภายในมีส่วนจัดแสงนิทรรศการถาวร 9 เรื่อง ประกอบด้วยส่วนจัดแสดงที่ 1 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับบ้านเชียง ,ส่วนที่ 2 การดำเนินงานทางโบราณคดีที่บ้านเชียง ,ส่วนที่ 3 การปฏิบัติทางโบราณคดีที่บ้านเชียง ,ส่วนที่ 4 หลุมขุดค้นทางโบราณคดี ,ส่วนที่ 5 โบราณวัตถุจากการขุดค้นทางโบราณคดีที่วัดโพธิ์ศรีใน ,ส่วนที่ 6 วัฒนธรรมบ้านเชียงยุคก่อนประวัติศาสตร์ ,ส่วนที่ 7 บ้านเชียงการค้นพบยุคสำริดที่สาบสูญ ,ส่วนที่ 8 มรดกโลก ,ส่วนที่ 9 การกระจายตัวของวัฒนธรรมบ้านเชียง 3.อาคารนิทรรศการไทพวน ซึ่งจัดแสดงความเป็นมา วิถีชีวิตเอกลักษณ์และภูมิปัญญา รวมทั้งประเพณีต่างๆของไทพวนบ้านเชียง ที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานเมื่อราว 200 ปี ที่ผ่านมา โดยตั้งชื่อหมู่บ้านแห่งนี้ว่า “บ้านเชียง” และได้อยู่อาศัยสืบต่อมาจนปัจจุบัน
ห่างจากพิพิธภัณฑ์บ้านเชียงไปทางทิศตะวันออกประมาณ 500เมตร จะมีหลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่วัดโพธิ์ศรีใน จัดแสดงในรูปแบบของพิพิธภัณฑสถานกลางแจ้งแห่งแรกของประเทศไทย ที่บอกเล่าเรื่องราวขั้นตอนการขุดค้นทางโบราณคดีที่ยังคงลักษณะของศิลปวัตถุที่พบตามชั้นดินเพื่อให้ผู้เข้าชมได้ศึกษาถึงการขุดค้นทางโบราณคดี และโบราณวัตถุ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาชนะเผาที่ฝังรวมกับศพ
         เรือนไทพวนอนุสรณ์สถานในการเสด็จพระราชดำเนิน เดิมเป็นบ้านของนายพจน์ มนตรีพิทักษ์ ชาวบ้านเชียง ที่อนุญาตให้กรมศิลปากรเข้ามาใช้พื้นที่ดำเนินงานทางโบราณคดี ต่อมาได้มอบบ้านและที่ดินให้แก่กรมศิลปากรเพื่อปรับปรุงเป็นอนุสรณ์สถานเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนิน เมื่อ ปี พ.ศ.2515 ซึ่งในปี 2550 เรือนไทพวนหลังนี้ได้รับรางวัลพระราชทานทางด้านการอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
         การเดินทาง ไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงสะดวกมาก เนื่องจากอยู่ห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานี ประมาณ 55 กิโลเมตร ตามเส้นทางหมายเลข 22 เส้นอุดรธานี-สกลนคร ตรงกิโลเมตรที่ 50 ก็จะถึงปากทางเข้าบ้านปูลู จะเห็นป้ายบอกทางไปพิพิธภัณฑ์ทางด้านซ้ายมือ พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง เปิดให้เข้าชมทุกวันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น. และวันหยุดนักขัตฤกษ์ อัตราค่าเข้าชม : ชาวไทย 30 บาท ชาวต่างชาติ 150 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 4223 5040

press2

press3

press4

press5

press7

         จากนั้นสื่อมวลชนได้นั่งรถรางชมทัศนียภาพในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี ที่บอกเล่าประวัติเมืองอุดรธานี ซึ่งในปี 2561 อุดรธานีมีอายุครบ 125 ปี และที่ห้ามพลาด ไฮไลท์ เป็ดเหลืองสันติภาพ และเรือถีบเป็ดเหลือง ซึ่งเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการไปเมื่อในวันที่ 28 สิงหาคม 2561 โดย 3 ชุมชนรอบหนองประจักษ์ศิลปาคม นำงบโครงการไทยนิยมต่อยอดสร้างอาชีพเพิ่มรายได้และสร้างทางเลือกด้านการท่องเที่ยวให้กับพี่น้องชาวอุดรธานีและนักท่องเที่ยว โดยเป็ดถีบจะให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ เวลา 09.00-17.30 น. ค่าบริการนาทีละ 1 บาท จากนั้นเดินทางไปกราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ที่ศาลหลักเมืองอุดรธานี จบด้วยการร่วมงาน ESAN EXPO 2018 ณ ลานบ้านเชียง ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี

................ ทีมข่าว ส.ปชส.อด. ศรีภูมิ ทองใหญ่ ณ อยุธยา
ข่าว/ภาพ