194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

มหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี "แอ่งเล็ก เช็คอิน ทั่วถิ่นอุดรฯ"

มหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี "แอ่งเล็ก เช็คอิน ทั่วถิ่นอุดรฯ" มุ่งเน้นสร้างรายได้ให้ชุมชนด้วยการพัฒนาสินค้า การบริการ ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้สัมผัสกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม เผยแพร่ของดี แหล่งท่องเที่ยวชุมชนสู่สายตานักท่องเที่ยวทั่วโลก

          โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นหนึ่งในโครงการที่เป็นรูปธรรมในการขับเคลื่อนภารกิจภายใต้ดครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" เป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน การสร้างตลาดใหม่และการเชื่อมโยง OTOP เข้ากับการท่องเที่ยวชุมชน โดยมีแนวทางในการพัฒนาสินค้าและบริการ 5 ด้านคือ ด้านการบริหาร ด้านการพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ด้านสถานที่ ด้านผลิตภัณฑ์ของใช้ของที่ระลึก และด้านอาหาร โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หรือ "แอ่งเล็ก เช็คอิน" ถือเป็นแนวคิดในการพัฒนา OTOP รูปแบบใหม่ ที่มุ่งเน้นการสร้างรายได้ตามความต้องการของชุมชน เพื่อเป้าหมายในการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ สอดรับกับนโยบายรัฐบาลที่เน้นสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและสร้างเศรษฐกิจชุมชน เน้นการดึงดูดนักท่องเที่ยวสู่ชุมชนเพื่อให้ชาวล้านได้ขายสินค้าอยู่ในชุมชน สร้างรายได้เพิ่ม ดึงเสน่ห์แห่งภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ มาแปลงเป็นรายได้ เกิดการกระจายรายได้ให้กับชุมชน

            จัดวางเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถีเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองทั้ง 20 อำเภอ
            การดำเนินโครงการฯ ซึ่งเป็นโครงการตามงบประมาณกลางปีของรัฐบาล จังหวัดอุดรธานี ได้จัดวางเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถีเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอต่างๆ ให้ได้สัมผัสถึง 5 เส้นทาง ประกอบด้วย

cheakin1-1

           1) เส้นทางเชื่อมโยง อ.กุดจับ-บ้านผือ-น้ำโสม-นายูง ชมและชิมถั่วคั่วทรายกุดจับ วัฒนธรรมไทพวนภูพระบาทบ้านผือ ถ้ำบ่อน้ำผุดโสมทอง น้ำตกคำชะโนด อ.น้ำโสม ผจญภัยล่องแก่งท่องน้ำตกห้วยช้างพลาย และกินข้าวป่าคีรีวงกต อ.นายูง และสามารถเชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยว ปากชมและเชียงคาน จ.เลย และสกายวอล์ค อ.สังคม จ.หนองคาย
           2) เส้นทางเชื่อมโยง อ.ประจักษ์ศิลปาคม-หนองหาน-กู่แก้ว-ไชยวาน ชมต้นจำปาพันปี วัดหลวงปู่ก่ำ ทะเลบัวแดงที่อุ่มจาน บ้านพิพิธภัณฑ์ หมู่บ้านต้นแบบชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านต้นกำเนิดคุณทองโบราณ ชุมชนทอผ้ามัดหมี่บ้านหนองหลัก และเชื่อมโยงสู่ จ.สกลนคร
           3) เชื่อมโยง อ.โนนสะอาด-กุมภวาปี-ศรีธาตุ-วังสามหมอ เริ่มต้นที่บ้านหนองกุงศรีหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เป็นฐานการเรียนรู้กลุ่ม OTOP งานผ้ามัดหมี่ ผ้าไหม กลุ่มผลิตผ้าเส้นไหมอี่ลี่ ซึ่งเป็นตัวไหมที่กินใบมันสำปะหลังเป็นอาหารทำให้ได้เส้นใยไหมที่มีขนาดใหญ่สวยงามไปอีกรูปแบบหนึ่งและยังมีน้ำอ้อยสด และยังเป็นหมู่บ้านรักษาศีล 5 ที่ควรเรียนรู้ว่าผู้นำชุมชนสามารถนำหลักศาสนาเข้ามาใช้กับชุมชนได้อย่างไร บ้านเชียงแหว อ.กุมภวาปี ติดทะเลบัวแดง มีผลิตภัณฑ์บัวแดงมากมาย เช่น ชาบัวแดง กลุ่มทอผ้าฝ้ายบัวแดง ส้มตำสายบัว ตำรากบัว พักโฮมสเตย์ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิถีชุมชนอย่างใกล้ชิด แวะศรีธาตุ ชมตำนานชนสามเผ่า เฮือนภูไทย ศูนย์วัฒนธรรมภูไทย ปิดท้ายด้วยบ้านคำโคกสูง ดูผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาชุมชนติดลำน้ำปาว และเชื่อมโยงสู่ จ.กาฬสินธ์
          4) เส้นทางเชื่อมโยง อ.ทุ่งฝน-บ้านดุง-เพ็ญ-สร้างคอม เริ่มที่บ้านโนนสะอาด ชมศูนย์เรียนรู้จักสานคล้า ผลิตกระเป๋า ตะกร้า แวะบ้านเหล่าหลวงใต้วัดป่าคำเจริญ ชมผ้าทอ งานจักสาน พานบายศรี เส้นทางคำชะโนด บ้านสินเจริญ แวะกินปลาไหว้พระวัดป่านาไฮ สักการะพระธาตุเมืองเพ็ญ ฟังตำนายแม่นางเพ็ญวีรสตรีแห่งสันติภาพที่เสียสละเพื่อบ้านเมืองอยู่รอด ชมฝูงนกยูงและควายหากินในน้ำ แวะบ้านไทยสวรรค์ ล่องแพกินปลาที่อ่างน้ำพาน และเชื่อมต่อ จ.หนองคาย
          5) เส้นทางเชื่อมโยง อ.หนองแสง-หนองวัวซอ-พิบูลย์รักษ์-อ.เมือง เริ่มจากภูฝอยลม บ้านผาสิงห์ วัดถ้ำสหาย กลุ่มหัตถกรรมบ้านผาสิงห์ บ้านหนองแวงพัฒนา ชมกระบวนการแปรรูปมะม่วง แวะบ้านห้วยสำราญ ชมหมู่บ้านดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน บ้านโนนกอก ชมและอุดหนุนผ้าทอโบราณ ผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ ผ้ายกดอกขิด ชุมชนทอผ้าย้อมครามที่บ้านดงยางพิบูลย์ และตลาดผ้านาข่า เชื่อมสู่ จ.หนองคาย

          อ.พิบูลย์รักษ์ เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี รวมของดี อ.พิบูลย์รักษ์

cheakin1-2

          อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี จัดเปิดงานเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว "OTOP นวัตวิถี รวมของดี อ.พิบูลย์รักษ์" เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน นายณัชฐเดช มุลาลี นายอำเภอพิบูลย์รักษ์ กล่าวรายงาน มี นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ส่วนราชการ ภาคเอกชน ร่วมงาน ณ ลานกิจกรรม ซอย 1 ศูนย์การค้ายูดีทาวน์ อุดรธานี
          นายณัชฐเดช มุลาลี นายอำเภอพิบูลย์รักษ์ กล่าวว่า อำเภอพิบูลย์รักษ์ ได้ร่วมกับชุมชนวางแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปีตามวิสัยทัศน์ “เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางการค้าการลงทุนอนุภาคลุ่มน้ำโขง” และสอดคล้องกับ 24 โครงการหลักเพื่อการเปลี่ยนแปลงหรือ 24 for Change โดยขับเคลื่อนกิจกรรม OTOP นวัตวิถีจาก 3 ชุมชน คือ ชุมชนดงยาง-พรพิบูลย์ ซึ่งมีหม้อนิลเป็นสัญลักษณ์ ชุมชนดงยางน้อย-โนนตาล มีกระติบข้าวเป็นสัญลักษณ์ และหมู่บ้านนาทราย มีข้องดักปลาเป็นสัญลักษณ์ภายใต้ประเด็นการพัฒนาที่ 1 แผนงานที่ 4 คือ การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้แข่งขันได้ และประเด็นการพัฒนาที่ 2 แผนงานที่ 3 คือ การพัฒนาอาชีพสู่ชุมชน ในแนวคิดร่วมกันที่ว่า “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” การดำเนินงานได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากร สถานที่ องค์ความรู้และนวัตกรรม ที่เป็นการท่องเที่ยวและนำเสนอภูมิปัญญาชาวบ้านให้โดดเด่นและทันสมัยมากขึ้น และสร้างความเชื่อมโยงจาก 3 ชุมชน กับอีก 34 ชุมชน ใน อ.พิบูลย์รักษ์ สร้างเครือข่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับจังหวัดและระดับประเทศ

cheakin1-3

cheakin1-4

cheakin1-5

cheakin1-6

cheakin1-7

cheakin1-8

          กิจกรรมการเปิดตัวในครั้งนี้ นอกจากจะมีการแสดงสินค้าและวิถีชาวบ้านแล้ว ยังมีการแสดงแบบจากนายแบบ-นางแบบกิตติมศักดิ์ ทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอมาเดินแฟชั่นโชว์ในชุดผ้ามัดหมี่ย้อมคราม เพื่อถ่ายทอดสู่สายตาประชาชน รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เรื่องราว ศิลปิน ต่อยอดการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบ Home Stay ให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาถึงวิถีชิมชนและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้และสร้างรูปแบบการท่องเที่ยวแบบใหม่ให้กับชุมชน เพื่อสร้างสร้าง สร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากต่อไป

          เปิดงาน "แอ่งเล็ก เช็คอิน ทั่วถิ่นอุดรฯ" งานแสดง OTOP นวัตวิถี ขนสินค้า บริการ และแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพจาก 81 ชุมชนท่องเที่ยว จาก 20 อำเภอ รวมกว่า 100 บูธ ครอบคลุมทุกมิติแห่งความสุข

cheakin1-9

           เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน "แอ่งเล็ก เช็คอิน ทั่วถิ่นอุดรฯ" งานแสดง OTOP นวัตวิถี ที่ขนสินค้า บริการและแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพจาก 81 ชุมชนท่องเที่ยว จาก 20 อำเภอของจังหวัดอุดรธานี รวมกว่า 100 บูธ ครอบคลุมทุกมิติแห่งความสุข ระหว่างวันที่ 12-18 กันยายน 2561 ณ ห้องอุดรธานีฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี มี นายกัมปนาถจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี กล่าวรายงาน นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมเปิดงาน มี คุณกรชนก บุณณะ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี ส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป และสื่อมวลชน ร่วมชมงาน

cheakin1-10

cheakin1-11

cheakin1-12

cheakin1-13

cheakin1-14

           โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ดำเนินงานตามโครงการของรัฐบาลโดยกรมพัฒนาชุมชนมุ่งเน้นที่จะสร้างรายได้ให้ชุมชนด้วยการพัฒนาสินค้าชุมชน การให้บริการและการดึงนักท่องเที่ยวมาสัมผัสกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมชุมชน เพราะนอกจากจะเป็นการเผยของดีและแหล่งท่องเที่ยวที่แฝงอยู่ตามชุมชนต่างๆ แล้ว จังหวัดได้จัดวางเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถีเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอต่างๆ ให้ได้สัมผัสถึง 5 เส้นทางข้างต้น และคาดว่ากิจกรรมฯ จะเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เกิดการจับจ่ายใช้สอย เพื่อให้เศรษฐกิจดีขึ้นตั้งแต่ฐานรากของสังคม