194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ตลาดเมืองทองเจริญศรี ตรวจเข้มผักปลอดภัย

ตลาดเมืองทองเจริญศรี ตรวจเข้มผักปลอดภัย เทศกาลกินเจ 2561 สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค

           เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ตลาดเมืองทองเจริญศรี แถลงข่าวการตรวจ เฝ้าระวัง ผักปลอดภัยโดยเฉพาะช่วงเทศกาลกินเจ 2561 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค โดยมี นายโกเมนทร์ ทีฆธนานนท์ กรรมการผู้จัดการฯ เป็นตัวแทนตลาดเมืองทองเจริญศรี แถลงข่าวและสาธิตการตรวจหาสารปนเปื้อน

muangtong1

           นายโกเมนทร์ ทีฆธนานนท์ กรรมการผู้จัดการ ตลาดเมืองทองเจริญศรี เปิดเผยว่า ตลาดเมืองทองเจริญศรีประกอบกิจการมากว่า 33 ปี จากความมุ่งมั่นของคุณพ่อเจริญ ทีฆธนานนท์ ให้เป็นตลาดของเกษตรกร ทำให้กรมการค้าภายในยกให้เป็นตลาดกลางพืชผักผลไม้ ศูนย์กระจายสินค้าภาคอีสาน และได้ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จัดตั้งห้องปฏิบัติการณ์ตรวจหาสารตกค้าง ยาฆ่าแมลง สารฟอกขาว สารกันรา บอแร็กซ์ และฟอร์มาลีน เป็นเครือข่ายเฝ้าระวังอาหารปลอดภัยแก่ผู้บริโภค

           “กว่า 6 ปีที่ตลาดฯ ได้ตรวจเฝ้าระวัง ให้อาหารปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค ด้วยชุดตรวจเบื้องต้นที่มีมาตรฐาน รับรองจากทางราชการ และยังได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการค้าในการเก็บตัวอย่าง ให้ข้อมูลแหล่งผลิต ยินยอมให้ทำลายสินค้าปนเปื้อน และรายงานให้หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบ แก้ไขปัญหาแหล่งผลิตซึ่งเป็นต้นทางต่อไป ซึ่งมาตรการดังกล่าวทำให้การตรวจพบสารตกค้างลดลง แต่ตลาดฯ ยังคงปฏิบัติการณ์สุ่มตรวจหาสารตกค้างต่อเนื่อง”
ตลาดเมืองทองเจริญศรี มีเป้าหมายเป็นศูนย์กระจายสินค้า “ปลอดภัย” สนับสนุนการผลิตสินค้าปลอดภัยเพื่อผู้บริโภค โดยในช่วงเทศกาลกินเจ ระหว่างวันที่ 9-17 ตุลาคม 2561 ตลาดได้เพิ่มความเข้มสุ่มตรวจ สารตกค้าง (ยาฆ่าแมลง) เฉพาะในผักเพิ่มขึ้นอีก 2 เท่าตัวตลอดเทศกาล ซึ่งในช่วงนี้จะมีพืชผักผลไม้เพิ่มขึ้นราว 20-30 เปอร์เซ็นต์ จากเดิมวันละกว่า 600 ตัน (ผัก 300 ตัน ผลไม้ 300 ตัน) โดยประชาชนให้ความสนใจกินเจมากขึ้น ขณะที่มีองค์กรเอกชน การกุศล และศาลเจ้าต่างๆ ได้จัดตั้งโรงอาหารเจทุกปีเช่นกัน ตลาดเมืองทองเจริญศรี ได้ร่วมกับผู้ประกอบการค้า จัดหาพืชผักให้การสนับสนุนโรงอาหารเจ ตามที่ได้ขอรับการอนุเคราะห์ทุกปี โดยในปีนี้พืชผักที่จัดส่งไป ผ่านการสุ่มตรวจสารตกค้าง มากขึ้นกว่าทุกปี

muangtong2

muangtong3

muangtong4