เริ่มแล้ว “งานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี ประจำปี พ.ศ.2561”

  • Print
Share on facebook

เริ่มแล้ว “งานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี ประจำปี พ.ศ.2561”

         เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการจัดงานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี ประจำปี พ.ศ. 2561 จัดโดยที่ทำการปกครองจังหวัด กลุ่มงานปกครอง โดยมี นายวันชัย จันทร์พร นายปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายสุวัฒน์ วิไลงาม รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ส่วนราชการ ภาคเอกชน ร่วมประชุม ที่ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ์ เนติโพธิ์) อาคาร 1 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

tong1-3

tong1-1

tong1-2

        สืบเนื่องตั้งแต่มีการตั้งเมืองอุดรธานี เมื่อ ร.ศ.112 หรือเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2436 ชาวจังหวัดอุดรธานี ดำรงชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขและเรียบง่าย แต่ยังมีมีกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ร่วมกัน จนกระทั่งปี 2502 สมัย นายจินต์ รักการดี เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้ร่วมกับพี่น้องชาวจังหวัดอุดรธานี ริเริ่มการจัดงานบวงสรวงสักการะบูชาและนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ได้ปกป้องคุ้มครองพี่น้องชาวจังหวัดอุดรธานี ให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา พร้อมเฉลิมฉลองบวงสรวงเป็นเวลา 10 วัน 10 คืน ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม โดยใช้ชื่อว่า "งานทุ่งศรีเมือง" และได้จัดติดต่อกันมาโดยตลอด รวมทั้งมีการขยายหรือลดจำนวนวันจัดงานตามความเหมาะสม โดยในปีที่ผ่านมา ได้จัดงานประจำปีทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 1-12 ธันวาคม 2560 จำนวน 12 วัน 12 คืน โดยในแต่ละปีมีการใช้ชื่องานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงานนั้นๆ แตกต่างกันไป และจังหวัดได้ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดงานทุ่งศรีเมืองประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 โดยมีผลสรุปคือ

          ใช้พื้นที่ทุ่งศรีเมืองอุดรธานี เป็นสถานที่จัดงานเช่นเดิม แบ่งเป็น 3 โซน คือ
          โซน A ลานคอนกรีต หน้าศาลาพิธีทุ่งศรีเมืองใช้สำหรับเวทีกลาง/จัดนิทรรศการ ร้านมัจฉากาชาด และกิจกรรมของศาลเจ้าปู่-ย่า
          โซน B บริเวณสนามหญ้า หน้าลานน้ำพุ ใช้สำหรับกิจกรรมกีฬาสากลและกีฬาพื้นเมือง
          โซน C บริเวณลานคอนกรีต ใช้สำหรับเวทีคอนเสิร์ต
          ใช้พื้นที่บริเวณถนนรอบสนามทุ่งศรีเมืองฯ คือ
          - ถนนอธิบดี สำหรับร้าน OTOP นวัตวิถี จำนวน 20 อำเภอ
          - ถนนพานพร้าว ถนนประจักษ์ศิลปาคมและถนนมุขมนตรี จำหน่ายสินค้าราคาประหยัด
          - ศาลเจ้าปู่-ย่า ใช้พื้นที่เหมือนทุกปี

tong1-4

          สำหรับ กรอบการจัดกิจกรรม เช่น การจัดการแข่งขันกีฬาสากลและพื้นเมือง การจัดนิทรรศการ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อนุรักษ์และสืบสานประเพณี การบายศรีสู่ขวัญและส่งเสริมอนุรักษ์ ต่อยอดการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน การส่งเสริมวัฒนธรรมให้มีขบวนแห่ที่สื่อถึงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและสร้างสรรค์สังคมด้วยบทเพลงอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งไทยและความสามัคคี

игра вырастить животное онлайн на сайте тут база решебник по физике губанов how гдз по русскому ладыженская узнать по ip местонахождение text spy biz ht1h решебник 8 перышкин ссылка sitemap