194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ไพร์ม สแควร์ ส่งมอบการพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ศาลเจ้าปู่-ย่า

โครงการไพร์ม สแควร์ ส่งมอบการพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งปลูกสร้าง
ในพื้นที่ศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี มูลค่ากว่า 31 ล้านบาท

         เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561 นายพิชัย คุณะปุระ ผู้อำนวยการโครงการไพร์ม สแควร์ ส่งมอบการพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี ให้กับ ศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี โดยมีคณะกรรมการศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี รับมอบ ณ ห้องประชุมปรีชาชัยรัตน์ ศูนย์วัฒนธรรมไทยจีน อุดรธานี

prime1

prime2

         บริษัท ไพร์ม โรด พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้ดำเนินโครงการไพร์ม สแควร์ พัฒนาพื้นที่ของการรถไฟพัฒนาพื้นที่เป็นอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น จำนวน 160 ยูนิต โดยมีพื้นที่ติดกับศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวไทยเชื้อสายจีน จึงได้มีข้อตกลงระหว่างมูลนิธิศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี ปรับภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่โดยรอบให้เกิดการใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยได้เริ่มพัฒนาตั้งแต่สมัยการบริหารงานของคณะกรรมการศาลเจ้าปู่-ย่า สมัยที่ 67 ทำการก่อสร้างอาคารห้องน้ำ หลังศาลา 39 และสมัยที่ 68 ทำการก่อสร้างโกดังใหม่สำหรับเก็บวัสดุและ Art Gallery ในปี 2561 จัดทำสวน พร้อมกับประสานงานในการขอให้มูลนิธิศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี เช่าพื้นที่บริเวณคลังน้ำมัน ปตท.เดิม สำเร็จ โดยทางโครงการฯ บริจาคค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่ดังกล่าวทั้งหมด ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ เป็นลานจอดรถพร้อมพื้นที่สีเขียว คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2562 รวมมูลค่าการพัฒนาทั้งสิ้น 31 ล้านบาท