194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

นิติบุคคลจดทะเบียนใหม่เดือนมีนาคม รวม 60 ราย ทุนจดทะเบียนกว่า 39,000 ล้านบาท

นิติบุคคลจดทะเบียนใหม่ รวม 60 ราย ทุนจดทะเบียนกว่า 39,000 ล้านบาท ขณะที่การจดทะเบียนพาณิชย์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 396 ราย

          สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี รายงานสถิติการจดทะเบียนนิติบุคคลของจังหวัดอุดรธานี เดือนมีนาคม 2562 มีการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลใหม่น้อยกว่าเดือนเดียวกันในปีที่ผ่านมา (มีนาคม2561) จำนวน 7 ราย หรือลดลงร้อยละ 10.44 ส่วนการเลิกนิติบุคคล มีจำนวนน้อยกว่าเดือนเดียวกันในปีที่ผ่านมา (มีนาคม 2561) จำนวน 3 ราย หรือลดลงร้อยละ 37.50 จะเห็นได้ว่าการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลใหม่มีจำนวนลดลงจากเดือนเดียวกันของปี 2561 แต่มีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้น 78.03 ล้านบาท สาเหตุที่ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้น เนื่องจากห้างหุ้นส่วนจำกัด อุ่นใจ ออโต้ ลิสซิ่ง ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทจำกัด โดยมีทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประกอบการคือ การขายสินค้าเงินผ่อน รับจำนำสังหาริมทรัพย์และรับจำนองอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ การแปรสภาพของนิติบุคคลที่จดทะเบียนไว้เดิมจึงไม่ใช่การลงทุนของผู้ประกอบการรายใหม่แต่อย่างใด อย่างไรก็ตามภาวเศรษฐกิจโดยรวมยังไม่แน่นอนซึ่งมีปัจจัยจากเหตุการณ์ทางการเมือง ราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น อัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น และอัตราค่าเงินบาทที่แข็งค่า ล้วนส่งผลให้การตัดสินใจลงทุนใหม่ชะลอออกไปอีก ดังนั้น จึงส่งผลต่อภาพรวมของการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทด้วย

commerce1

commerce2

นิติบุคคลที่มีจำนวนการจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 สูงสุด 5 อันดับแรก ได้ดังนี้
         1. ธุรกิจการก่อสร้าง จำนวน 19 ราย
         2. ธุรกิจขายปลีก-ขายส่ง จำนวน 18 ราย
         3. ธุรกิจการผลิต จำนวน 4 ราย
         4. ธุรกิจการโรงแรม/อาหาร จำนวน 4 ราย
         5. ธุรกิจกิจกรรมการเงิน จำนวน 4 ราย 

ธุรกิจที่เด่นในเดือนนี้ - ไม่มี -
ธุรกิจที่อนาคตตกต่ำ ได้แก่ ธุรกิจอุตสาหกรรมเกี่ยวกับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ส่งผลทำให้การส่งออกและเศรษฐกิจของจีนชะลอตัวและมีผลการส่งออกไทย นอกจากนี้ค่าเงินบาท ที่แข็งค่าขึ้นจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐมีผลกระทบต่อกำไรของบริษัทในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ด้วย

commerce3

พาณิชยกิจที่มีการจดทะเบียนสูงสุด 5 อันดับแรก ในเดือนมีนาคม 2562
         1. ร้านขายของชำ จำนวน 119 ราย
         2. การขนส่ง จำนวน 70 ราย
         3. บริการด้านอาหาร จำนวน 21 ราย
         4. ขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 12 ราย
         5. การขายปลีกของใช้แล้ว จำนวน 10 ราย 

ที่มา : กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
โทรศัพท์ 042-247324