194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

โรงพยาบาลอุดรธานี เปิดใช้ "ตู้อัจฉริยะ (KIOSK)"

โรงพยาบาลอุดรธานี เปิดใช้ "ตู้อัจฉริยะ (KIOSK)"
อำนวยความสะดวก ลดขั้นตอนและความแออัดในการบริการผู้ป่วย

kiosk1

          วันนี้ (24เม.ย.62) เวลา 08.30 น. ที่ ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิด "ตู้อัจฉริยะ (KIOSK)" ตามโครงการพัฒนาระบบคิดผู้ป่วยอัจฉริยะตามแนวนโยบาย 4.0 จัดโดย โรงพยาบาลอุดรธานี โดยมี นายวิเชียร รุ่งธิติธรรม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี กล่าวรายงาน มีส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปร่วมงาน

kiosk4

          นายวิเชียร รุ่งธิติธรรม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี กล่าวว่า "โรงพยาบาลอุดรธานี เป็นโรงพยาบาลที่มีขนาดใหญ่ มีผู้ป่วยมาใช้บริการในแต่ละวัน ซึ่งเป็นผู้ป่วยนอกวันละ 3,800 คน โรงพยาบาลจึงเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาขั้นตอนที่จะช่วยลดความแออัด และทำให้เกิดความคล่องตัวทั้งด้านการใช้บริการของผู้ป่วย และการให้บริการของเจ้าหน้าที่ จึงได้นำระบบคิวอัจฉริยะ (KIOSK) เข้ามาใช้งาน โดยมีวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ แนวนโยบาย 4.0 กระทรวงสาธารณสุข ด้วยการใช้ระบบ Internet of Things (IOT) พัฒนาการให้บริการประชาชนและผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในโรงพยาบาล ที่สามารถทำบัตรแก่ผู้รับบริการได้อย่างรวดเร็ว ลดขึ้นตอนการดำเนินงาน ลดระยะเวลารอคอย เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว มีความแม่นยำ และสามารถประมวลผลให้เจ้าหน้าที่ นำข้อมูลใช้บริการจัดการได้ทันเวลา"

kiosk2

kiosk7

           และในวันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้ทดลองใช้ "ตู้อัจฉริยะ (KIOSK)" เป็นคนแรก ซึ่งหลังจากนี้โรงพยาบาลอุดรธานี จะได้เปิดใช้เพื่อช่วยลดความแออัด และลดขั้นตอนการบริการผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้มากขึ้น