194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

อุดรธานี ประกอบพิธีตักน้ำในแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์คำชะโนด

อุดรธานี ประกอบพิธีตักน้ำในแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์คำชะโนด เพื่อเชิญไปประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดอุดรธานี ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

water1

water2

          เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำในแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์คำชะโนด ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี บ่อน้ำผุดมีน้ำซับตลอดปีไม่เคยเหือดแห้ง ชาวบ้านเรียกว่าปล่องพญานาค ถือเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่มีประชาชนเหลื่อมใสศรัทธามาก ทางการมักนำน้ำแห่งนี้ไปประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์และพระราชพิธีสำคัญ อาทิ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 5 รอบ วันที่ 5 ธันวาคม 2530 และ 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 มีตำนานเล่าขานว่า บ่อน้ำแห่งนี้เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์จากเมืองสวรรค์ ที่พระอินทร์ประทานพรให้องค์ปู่พญาศรีสุทโธนาคราช และให้บ่อน้ำนี้เป็นทางขึ้นลงระหว่างเมืองบาดาลและเมืองมนุษย์โลก
ฤกษ์เวลา 11.52- 12.38 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประกอบพิธีตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์บรรจุน้ำในขันน้ำสาคร เมื่อได้ปริมาณที่กำหนดแล้ว เจ้าหน้าที่ปิดฝาขันน้ำสาคร ห่อด้วยผ้าขาวและผูกริมบิ้นขาว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและเจ้าหน้าที่ผู้เชิญขันน้ำสาครและที่ตัก ประกอบริ้วขบวนอัญเชิญออกจากเกาะคำชะโนด ไปยังรถ โดยมีขบวนนายอำเภอจาก 20 อำเภอถือพานบายศรีประกอบขบวนเชิญขันน้ำสาคร และขึ้นรถขบวนอัญเชิญขันน้ำสาครไปประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดอุดรธานี ณ วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง (มหานิกาย)

water3

water6

water7

water10

water9

water8

        เส้นทางรถขบวนเชิญขันน้ำสาครออกเดินทางจากคำชะโนด ไปตามเส้นทางอำเภอบ้านดุง-บ้านหนองเม็ก-อำเภอหนองหาน เข้าสู่ทางเลี่ยงเมืองสกลนคร-ขอนแก่น เข้าสู่ถนนทหาร-ถนนอุดรดุษฎี มายังพระอุโบสถวัดมัชฌิมาวาส (มหานิกาย) พระอารามหลวง รวมระยะทาง 110 กิโลเมตร โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ รวมทั้งภาคเอกชนเช่น นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมขบวนเชิญน้ำอภิเษก และมีจุดพัก 4 จุด คือ หน้าศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และภาคเอกชน เช่น นายธนพล กองทรัพย์ไพศาล รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมขบวน, องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาด อำเภอบ้านดุง โดยมี นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และภาคเอกชน เช่น นายสิทธิรัชต์ จารุไชยกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมขบวน, เทศบาลตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหานดุง โดยมี นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และภาคเอกชน เช่น นายสรโชติ ตั้งโชติสกุล กรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมขบวน และเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี

water16

water4

water5

water11

water12

water13

water14

water15

         วัดมัชฌิมาวาส เดิมชื่อ วัดโนนหมากแข้งเคยเป็นวัดร้างมาก่อน มี 2 สิ่งที่เป็นหลักฐาน คือเจดีย์ศิลาแลงตั้งอยู่ที่โนน (เนิน) ประชาชนเล่าสืบกันมา ว่าเจดีย์นั้นได้ครอบ หรือ คร่อมตอหมากแข้งขนาดใหญ่ และมีพระพุทธรูปหินขาว ปางนาคปรก (หลวงปู่นาค) อยู่ภายในเจดีย์ ในรัชกาลที่ 5 พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ข้าหลวงต่างพระองค์สำเร็จราชการมณฑลฝ่ายเหนือ โปรดให้สร้างวัดโนนหมากแข้งขึ้นใหม่และเปลี่ยนชื่อเป็น วัดมัชฌิมาวาส เมื่อราว พ.ศ. 2436 แล้วอัญเชิญหลวงพ่อนาคประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 27 มกราคม พุทธศักราช 2437 ต่อมาในพุทธศักราช 2494 พระเทพวิสุทธาจารย์ เจ้าอาวาสได้ปฏิสังขรณ์พระอุโบสถใหม่ พร้อมกับบูรณะหลวงพ่อนาคโดยหุ้มพระพุทธรูปองค์เก่าไว้ภายใน ให้ชาวอุดรฯและจังหวัดใกล้เคียงได้สักการบูชาและกลายเป็นพระพุทธรูปและวัดคู่บ้านคู่เมืองอุดรธานีตราบเท่าทุกวันนี้ วัดมัชฌิมาวาส ได้รับพระราชทานบรมราชานุญาตสถาปนาเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2507

..................... ทีมข่าว ส.ปชส.อด. ศรีภูมิ ทองใหญ่ ณ อยุธยา ข่าว/ภาพ

         วันที่ 8 เมษายน 2562 มีพิธีทำน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถวัดมัชฌิมาวาส ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี และวันที่ 9 เมษายน 2562 มีพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถวัดมัชฌิมาวาส ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี โดย นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี เพื่อนำไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายกเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี และประชาชนทั่วไปร่วมในพิธี
และในวันที่ 10 เมษายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ เชิญคนโทน้ำอภิเษกของจังหวัดไปส่งให้กระทรวงมหาดไทย

water18 water19

water20 water21

water22 water23

water24 water25

         ทั้งนี้ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีสำคัญ โดยได้จัดตั้งโรงทานน้ำดื่ม ณ วัดมัชฌิมาวาส ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เอ็งจุ่งฮวดเซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด หจก.ไอคิว เซ้าท์อีสต์ โอเอ อุดรธานี บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด ธนาคารธนชาต และบริษัท บีดี คอมพิวเตอร์ จำกัด

water17

water26 water27