194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ผู้แทนภาคเกษตรลาว เชิญนักลงทุนไทย ลงทุนใน สปป.ลาว

      นายเฉลิมพล พงศ์ฉบับนภา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทร์ นำคณะผู้แทนภาคเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมลาว เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมทั้งร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือในหัวข้อ “ศักยภาพทางการค้า การลงทุน การเกษตรและอุตสาหกรรมของจังหวัดและสปป.ลาว แนวทางความร่วมมือไทย-ลาว” เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2550 ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ฯ ศาลากลางจังหวัด ที่ผ่านมา

Image 

Image
นายเฉลิมพล พงศ์ฉบับนภา
       นายเฉลิมพล พงศ์ฉบับนภา กล่าวว่า การนำคณะผู้แทนภาคเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมลาวเยือนประเทศไทย ถือเป็นการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการความร่วมมือไทย-ลาว เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้ลาวเป็นฐานการผลิตและป้อนผลการผลิตด้านการเกษตรไปยังไทย ซึ่งการดำเนินงานนี้มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเชื่อมเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่าย ตามเส้นทางยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ 2 เส้นทาง คือ East West Economic Corridor มุกดาหาร – สะหวันเขต – เวียดนาม และอีกเส้นทางหนึ่งที่เสร็จสิ้นในเร็ววันนี้คือเส้น R3E, R3A จากเชียงราย – เชียงของ ซึ่งมีนักธุรกิจชาวจีนมาลงทุนค่อนข้างมาก ซึ่งต่อไป สปป.ลาว น่าจะเป็นศูนย์กลางด้านสินค้าได้ไม่ยาก ในส่วนของนักธุรกิจไทยได้เข้าไปลงทุนใน สปป.ลาว บ้างแล้วแต่ส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมด้านอาหาร

Image
นายหุมลา มะนีจัน
      การเดินทางมาของนักธุรกิจลาวในวันนี้ วัตถุประสงค์เพื่อเข้ามาดูงานในไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการผลิต ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมใน สปป.ลาว
 นายหุมลา มะนีจัน ประธานสภาอุตสาหกรรมแขวงจำปาสัก กล่าวว่า ในการเดินทางมาจังหวัดอุดรธานีครั้งนี้ ได้เห็นนวัตกรรมใหม่หลายๆ อย่างที่จะสามารถนำไปปรับใช้ในธุรกิจในสปป.ลาวได้ ซึ่งทรัพยากรใน สปป.ลาว มีจำนวนมากที่ยังไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ ในส่วนของนโยบายของรัฐบาลลาวในการเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยกับสปป.ลาว มีนโยบายในการลงทุนและการส่งเสริมด้านการค้า ในส่วนของการลงทุนด้านการเกษตรใน สปป.ลาว นั้น นักธุรกิจที่ประสงค์ลงทุนในมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท เจ้าแขวงสามารถพิจารณาอนุมัติได้ แต่หากมูลค่าการลงทุนมากกว่า 5 ล้านบาทขึ้นไป รัฐบาลลาวเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

      นายสุพจน์ เลาหวัณย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า อุดรธานีถือเป็นจังหวัดใหญ่ในภาคอีสาน มีพื้นที่ใกล้กับประเทศเพื่อนบ้านเช่น สปป.ลาว อีกทั้งอุดรธานีมีธุรกิจ อุตสาหกรรมแทบทุกประเภท มีความพร้อมคมนาคมโดยเฉพาะท่าอากาศยานจังหวัดอุดรธานีถือว่ามีศักยภาพมาก มีเที่ยวบินจำนวนมากในแต่ละวัน  และมีเที่ยวบินระหว่างประเทศอุดรธานี – สิงคโปร์ ซึ่งต่อไปจะได้ผลักดันสายการบินอุดรธานี – หลวงพระบาง ให้สำเร็จซึ่งจะเกิดประโยชน์แก่ประชาชน นักธุรกิจจำนวนมาก
ด้านสถานพยาบาลอุดรธานีมีความพร้อมที่จะรองรับผู้ป่วยได้จำนวนมาก และมีสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับประเทศเวียดนาม และ สปป.ลาว ในอนาคตอันใกล้นี้ นักเรียนที่มาเรียนในจังหวัดอุดรธานี จะดำเนินการลดค่าหน่วยกิตการศึกษา พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางเข้าออกประเทศให้สะดวกมากยิ่งขึ้น

Image
Image
ตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชนจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมหารือกับ ตัวแทนภาคการเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมลาว