รมว.คมนาคม ลงพื้นที่อุดรธานี ติดตามความก้าวหน้าโครงการตามมติ ครม.สัญจร

  • Print
Share on facebook

รมว.คมนาคม ลงพื้นที่อุดรธานี ติดตามความก้าวหน้าโครงการตามมติ ครม.สัญจร และตรวจโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

road1

road2

          วันนี้ (11พ.ค.62) นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในโอกาสเดินทางตรวจโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562 และประชุม One Transport เพื่อติดตามโครงการที่สำคัญในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 โดยมี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการภายใต้กระทรวงคมนาคม ร่วมต้อนรับและร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 จังหวัดอุดรธานี

road4

road5

           ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการสำคัญและจากมติคณะรัฐมนตรีสัญจร ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดหนองคาย เช่น โครงการศึกษาความเหมาะสมระบบการจัดการจราจรเส้นทางหมายเลข 216 เพื่อเข้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดอุดรธานี โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษและการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 2 เป็น 6 ช่องจราจร ช่วงอุดรธานี-น้ำสวย โครงการขยายช่องจราจรจาก 4 ช่องจราจร เป็น 6 ช่องจราจร หมายเลข 216 ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองด้านทิศตะวันออก โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงโดยขยายไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 2348 ตอน บ้านผือ-น้ำซึม-คีรีวงกต ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 2097 ตอน หนองแวง-ข้าวสาร ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 2098 ตอน บ้านผือ-ข้าวสาร การขยายช่องจราจรและไหล่ทาง ทล 2023 ตอน น้ำฆ้อง-วังสามหมอ โครงการขยายช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 2410 ตอน บ้านเหล่า-ดอนกลอย ระยะทาง 12.47 กิโลเมตร

road8

          นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า การติดตามมติคณะรัฐมนตรีสัญจรทั้งสองครั้งที่ผ่านมา ซึ่งมีข้อเสนอทั้งจากภาคเอกชนและจังหวัดในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ส่วนใหญ่เป็นเรื่องถนน ในส่วนของแผนงานและโครงการต่างๆ กระทรวงได้กำกับให้กรมทางหลวงชนบทบรรจุโครงการไว้ในแผนการดำเนินงาน ซึ่งส่วนใหญ่ถูกบรรจุแล้ว ในส่วนโครงการเร่งด่วนได้จัดสรรงบประมาณ ปี 2563 เนื่องจากปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการไม่ทัน แต่โครงการบางส่วนอยู่ในปีงบประมาณ 2562 แล้ว ยกตัวอย่างเช่น การแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดของจังหวัดอุดรธานี บริเวณทางแยกจังหวัดหนองบัวลำภูไปจังหวัดสกลนคร และจากจังหวัดอุดรธานีไปจังหวัดหนองคาย อยู่ระหว่างการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนตุลาคม 2562 โดยต้องมีการขยายเวลาให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง เนื่องจากมีการหยุดดำเนินการในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ แต่การดำเนินงานมีความก้าวหน้าไปด้วยดี ส่วนในโครงการอื่นๆ เช่น ถนนวงแหวนด้านทิศตะวันออก ได้บรรจุไว้ในแผนดำเนินการแล้ว ส่วนในกลุ่มจังหวัดฯ เช่น ถนนเชื่อมจังหวัดหนองคายไปยังจังหวัดเลย เส้นทางหมายเลข 211 และ 212 ไปจังหวัดบึงกาฬ อยู่ในแผนดำเนินการเช่นกัน และบางส่วนที่ต้องจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม คือ เส้นทางอำเภอท่าบ่อ ไป อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย เป็นต้น และในเส้นทางหมายเลข 210 จากจังหวัดเลยมายังจังหวัดอุดรธานี ได้จัดสรรงบประมาณซ่อมแซม เนื่องจากถนนมีความเสียหายมากรวมทั้งขยายเป็น 4 ช่องจราจร ส่วนเส้นทางเชื่อมจังหวัดบึงกาฬไปจังหวัดนครพนม ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร ได้จัดสรรงบประมาณให้เป็นช่วงๆ และจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งเป็นจังหวัดน้องใหม่ ให้ศึกษาความเหมาะสมเพื่อสร้างถนนใหม่ เพื่อย่นระยะทางระหว่างจังหวัดอุดรธานีไปจังหวัดบึงกาฬ โดยไม่ต้องผ่านจังหวัดหนองคาย ระยะทางประมาณ 139 กิโลเมตร อยู่ในงบประมาณปี 2563 แผนการศึกษาและจัดทำผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจะจัดตั้งงบประมาณได้ในปี 2564 หรือ 2565 ซึ่งต้องมีการออกแบบรายละเอียด ระหว่างที่ยังไม่ได้สร้างถนนใหม่นี้จะมีการขยายถนนเส้นทางจังหวัดหนองคายไปจังหวัดบึงกาฬเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน ทั้งนี้โครงการส่วนใหญ่อยู่ในแผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด อาจจะต้องมีการจัดลำดับความสำคัญของแต่ละโครงการ โดยปกติจะไม่ตกไปจากแผนดำเนินงาน

road9

         ส่วนถนนเรียบแม่น้ำโขงช่วงจังหวัดหนองคายไปจังหวัดเลย ซึ่งเป็นเส้นทางท่องเที่ยว มีความสวยงาม ซึ่งมีความต้องการขยายเป็น 4 ช่องจราจรนั้น แต่เนื่องจากพื้นที่การขยายมีน้อย จึงจะดำเนินการขยายไหล่ทางให้เป็นมาตรฐานชั้น 1 ถนนจะมีความกว้าง 7 เมตร และขยายไหล่ทางเพิ่มอีก 5 เมตร เพื่อให้รถสามารถสัญจรได้สะดวกมากขึ้น ส่วนเส้นทางท่องเที่ยวด้านจังหวัดหนองคายไปถึงจังหวัดอุบลราชธานี มีบางช่วงคือระหว่างจังหวัดนครพนมไปจังหวัดบึงกาฬที่ยังมีความคับแคบ จะทำการขยายเป็นช่วงๆ ส่วนจังหวัดนครพนม อยู่ระหว่างการก่อสร้างเส้นทางเชื่อมระหว่างจังหวัดนครพนมและสกลนคร และการก่อสร้างเส้นทางหมายเลข 22 และ 23 อยู่ระหว่างการดำเนินการเช่นเดียวกัน โดยใช้งบประมาณจากเงินกู้ NDB และเงินงบประมาณสมทบ เพราะฉะนั้นโครงข่ายการคมนาคมในภาคอีสานตอนบน จะมีความครบถ้วนและอยู่ในแผนดำเนินการที่จะขยายต่อและเชื่อมให้เป็น 4 ช่องจราจรทั้งหมด

road7

road6

игра вырастить животное онлайн на сайте тут база решебник по физике губанов how гдз по русскому ладыженская узнать по ip местонахождение text spy biz ht1h решебник 8 перышкин ссылка sitemap