194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

เตรียมจัดประกวด "มิสแกรนด์อุดรธานี 2019"

เตรียมจัดประกวด "มิสแกรนด์อุดรธานี 2019" เฟ้นหาสาวงามประจำจังหวัด ร่วมประกวด Miss Grand Thailand 2019

miss-grand1

          เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดประกวดมิสแกรนด์ อุดรธานี 2019 โดยมี นายเสกสรร ศรีไพรวรรณ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุดรธานี นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี นายรัชต สำราญชลารักษ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี นางอุไร สัจจะไพบูลย์ ประธานกลุ่มครัสเตอร์ผ้า Biz Club อุดรธานี นายศุภฤกษ์ ภาวิไล ผู้ก่อตั้ง APPLICATION Beyond Udon City นายศรศักดิ์ สัจจะไพบูลย์ ผู้บริการ thyme garden space และ Woods&Hoods และนางสาวณัฐนันท์ ธนะเธียรานันท์ ผู้จัดการประกวดมิสแกรนด์ อุดรธานี 2019

miss-grand2

miss-grand3

miss-grand4

miss-grand5

         เวทีมิสแกรนด์อุดรธานี 2019 เป็นเวทีที่ค้นหาสาวงามจากจังหวัดอุดรธานี เมืองแห่งศูนย์กลางเศรษฐกิจ การศึกษาและการแพทย์ของภาคอีสานตอนบน เพื่อร่วมเข้าประกวด Miss Grand Thailand 2019 ในระดับประเทศต่อไป โดยกองประกวดฯ ได้มองเห็นคุณค่าและวัฒนธรรมของศิลปะท้องถิ่นไทย และได้นำมาผสมผสานกับการประกวดที่สร้างสรรค์และงดงาม ซึ่งถือได้ว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้นำเสนอจังหวัด ทั้งแหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรม ความเจริญต่างๆ ผ่านเวทีการประกวด ให้ผู้คนทั่วไปรู้จักและท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานีมากขึ้น

         นางสาวณัฐนันท์ ธนะเธียรานันท์ ผู้จัดการประกวดมิสแกรนด์ อุดรธานี 2019 กล่าวว่า การจัดประกวดมิสแกรนด์อุดรธานี 2019 วัตถุประสงค์เพื่อเฟ้นหาสาวงามจากจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2019 ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี ผ่านรูปแบบของเวทีการประกวดสาวงาม นำเสนอภาพลักษณ์มุมมองใหม่ที่สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมทั้งเพื่อให้เกิดความรักตระหนักในคุณค่าของธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยว รับรู้ถึงประวัติศาสตร์ ประเพณี วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของจังหวัดอุดรธานี ผ่านเรื่องราวบนเวทีการประกวดสาวงามในรูปแบบวีทีอาร์และภาพถ่าย กระตุ้นการท่องเที่ยว ให้เกิดรายได้ กระจายรายได้สู่ประชาชนในท้องถิ่น โดยมีกำหนดการประกวดดังนี้
          วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ผู้เข้าประกวดส่งเอกสารการประกวดพร้อมเข้าเก็บตัว ณ พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
          วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ผู้เข้าประกวดไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญในจังหวัดอุดรธานี พร้อมถ่ายทำ VTR เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัด และเยี่ยมบ้านเกิด "คุณทองโบราณ"
          วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 การประกวดมิสแกรนด์อุดรธานี 2019 รอบตัดสิน ณ THYME GARDEN SPACE