194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

จังหวัดอุดรธานี มอบเงินพระราชทานกองทุนจุฬาภรณ์

จังหวัดอุดรธานี มอบเงินพระราชทานกองทุนจุฬาภรณ์ เป็นทุนการศึกษาและช่วยเหลือผู้ป่วยในพระอุปถัมภ์ฯ

jula4

jula5

         เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ที่หอประชุมอำเภอเมืองอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานคณะกรรมการกองทุนจุฬาภรณ์อุดรธานี มอบเงินพระราชทาน “กองทุนจุฬาภรณ์อุดรธานี” เป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา และช่วยเหลือผู้ป่วยในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ โดยมีนักเรียน นักศึกษา เข้ารับทุนการศึกษาพระราชทาน จำนวน 74 ทุน และผู้ป่วยในพระอุปถัมภ์เข้ารับเงินพระราชทานช่วยเหลือ จำนวน 47 ราย

jula6

jula1

jula2

jula3

        ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้ให้โอวาทกับนักเรียน นักศึกษา ทุนพระราชทานและผู้ป่วยในพระอุปถัมภ์ฯ โดยกล่าวว่า การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งจะส่งผลต่อความเจริญของประเทศชาติ นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับทุนพระราชทาน ควรได้รำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและตระหนักถึงเกียรติอันสูงยิ่ง ที่ได้รับเกียรติเช่นนี้ เนื่องจากเรามีพื้นฐานเป็นคนดี มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดีเป็นเบื้องต้น จึงขอให้รักษาความดีนี้ไว้ เป็นตัวอย่างที่ดีในการประพฤติ ปฏิบัติตน ในด้านคุณธรรม จริยธรรม ศึกษาเล่าเรียนให้มีผลการเรียนอยู่ในระดับที่ดี จนสำเร็จการศึกษา และเป็นกำลังสำคัญของสังคม สำหรับผู้ป่วยในพระอุปถัมภ์ฯ ก็ขอให้ดูแลสุขภาพตนเองให้สมบูรณ์ แข็งแรง ตลอดไป

jula7

ภาพ-ข่าว : สนง.ปชส.จว.อด.