194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

บจก.ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ ร่วมกับ บจก.สยามดนตรียามาฮ่า จัดกิจกรรม Two Yamahas One Passion และการประกวดดนตรี YAMAHA MUSIC FESTIVAL 2019

บจก.ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ ร่วมกับ บจก.สยามดนตรียามาฮ่า จัดกิจกรรม Two Yamahas One Passion และการประกวดดนตรี YAMAHA MUSIC FESTIVAL 2019 ระดับภาคอีสานตอนบน ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 700,000 บาท

yamaha1

yamaha2

yamaha3

         เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. ที่ ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี นายทรงเผ่า คงธนาคมธัญญกิจ ผู้จัดการส่วนขายภาคอีสานบน บริษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัด นายบรรจบ คำมา ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายเขต 4 บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด นายศุภชัย สังข์ทอง ผู้จัดการอาวุโสกิจกรรมขาย ภาคอีสานบน บริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัด ร่วมกันแถลงข่าวการจัดกิจกรรม Two Yamahas One Passion และการประกวดดนตรี YAMAHA MUSIC FESTIVAL 2019 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

yamaha4

         กิจกรรม Two Yamahas One Passion และการประกวดดนตรี YAMAHA MUSIC FESTIVAL 2019 จัดขึ้นโดย บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด และผู้แทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า จัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด ส่งเสริมให้นักเรียนและนักศึกษากล้าแสดงออกทางด้านดนตรี และสร้างประสบการณ์การประกวดดนตรีระดับภูมิภาคให้กับเยาวชน เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และระดับปริญญาตรี อายุไม่เกิน 20 ปี ในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน เพื่อเฟ้นหาสุดยอดวงดนตรีระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ชิงทุนการศึกษา รวมมูลค่ากว่า 700,000 บาท โดยการประกวดรอบคัดเลือกใน 7 จังหวัดภาคอีสานตอนบน คือ จังหวัดอุดรธานี วันที่ 3 สิงหาคม 2562 จังหวัดหนองคาย วันที่ 10 สิงหาคม 2562 จังหวัดเลย วันที่ 17 สิงหาคม 2562 จังหวัดนครพนม วันที่ 24 สิงหาคม 2562 จังหวัดสกลนคร วันที่ 31 สิงหาคม 2562 จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 6 กันยายน 2562 และจังหวัดขอนแก่น วันที่ 7 กันยายน 2562 ประกวดรอบชิงชนะเลิศ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น มีเงินรางวัลรอบคัดเลือกระดับจังหวัดในแต่ละจังหวัด มูลค่ารวม 47,000 บาท รางวัลรอบชิงชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มูลค่ารวม 145,000 บาท

yamaha5

yamaha6

        ภายในงานมีกิจกรรม ประกอบด้วย บูธโชว์รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและเครื่องดนตรียามาฮ่า การประกวดดนตรีชิงทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนการศึกษา วงดนตรีตัวแทนของสถาบันที่เข้าร่วมโครงการจะได้เปิดประสบการณ์ทางด้านดนตรี โดย "เวิร์คช็อป" ทางด้านดนตรีกับกรรมการตัดสินการประกวด วงดนตรีที่ชนะเลิศระดับภาคอีสานทางผู้จัดจะจัดทำผลงานเพลงให้ 1 เพลง โดยร่วมงานกับนักดนตรีมืออาชีพ ทั้งนี้สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมหรือสมัครเข้าประกวด ติดต่อที่ 095-6629542 รับจำนวนจำกัด หรือที่ facebook, IG YAMAHA MUSIC FESTIVAL 2019