Fruits & Vegetables ESAN Fair 2019 เชื่อมโยงตลาดและสร้างเครือข่ายสินค้าเกษตรสู่ประเทศเพื่อนบ้าน

  • Print
Share on facebook

Fruits & Vegetables ESAN Fair 2019
เชื่อมโยงตลาดและสร้างเครือข่ายสินค้าเกษตรสู่ประเทศเพื่อนบ้าน

fruits--vegetables-esan-fair1

fruits--vegetables-esan-fair2

         เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.00 น. ที่ ตลาดกลางผักและผลไม้ (ตลาดอุดรเมืองทอง) อุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดงาน Fruits & Vegetables ESAN Fair 2019 กิจกรรมเชื่อมโยงตลาดและสร้างเครือข่ายสินค้าเกษตรสู่ประเทศเพื่อนบ้าน โดยมี นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี นายโกมินทร์ ทีฆธนานนท์ ประธานกรรมการบริษัทในเครืออุดรเจริญศรี (1968) จำกัด ร่วมกันแถลงข่าว มี นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นายสิทธิรัชต์ จารุไชยกุล ประธานเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน ร่วมงาน

fruits--vegetables-esan-fair3

fruits--vegetables-esan-fair4

        สำนักพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี จัดงาน Fruits & Vegetables ESAN Fair 2019 กิจกรรมเชื่อมโยงตลาดและสร้างเครือข่ายสินค้าเกษตรสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้โครงการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาการตลาดภาคบริการ เพื่อยกระดับของตลาดให้เป็นศูนย์กลางรวบรวมกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งจากภายในประเทศ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเป็นพลังสำคัญในการเร่งรัดการกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการเติบโต ต่อยอดการดำเนินงานจากระดับชุมชนไปยังภูมิภาคและเชื่อมโยงไปประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้พื้นที่ตลาดเมืองทองเจริญศรี ซึ่งเป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าการเกษตรจากทุกภูมิภาคของประเทศไทย เป็นสถานที่จัดงาน ระหว่างวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนพัฒนาศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เป็นศูนย์กลางทางการค้าในระดับภูมิภาค และสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรไทย สามารถเชื่อมโยงการซื้อขาย และขยายการลงทุนไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มมากขึ้น แก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ยกระดับและเพิ่มรายได้ของเกษตรกร และส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ

fruits--vegetables-esan-fair5

fruits--vegetables-esan-fair6

fruits--vegetables-esan-fair8

fruits--vegetables-esan-fair7

       ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากเกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้ผลิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิจกรรมการประกวดต่างๆ เช่น การประกวดกล้วยน้ำว้า แข่งขันทำอาหารจากผักผลไม้ การประกวดภาพถ่ายสินค้าจากเกษตรภายในงาน การประกวดแข่งขันการใช้ Social Media การจัดแสดงนิทรรศการ Story Display สินค้าเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นต้น

игра вырастить животное онлайн на сайте тут база решебник по физике губанов how гдз по русскому ладыженская узнать по ip местонахождение text spy biz ht1h решебник 8 перышкин ссылка sitemap